Plejaderna via Valerie Donner, 3 juni

Meddelande från Mira i Plejadernas Höga Råd

Genom Valerie Donner

3 juni, 2015

Hälsningar, jag är Mira.

Ni håller på med manövreringar i en tid av paradoxer. Det som ni trodde vara sant är det inte längre. Ni lär er att omfamna livet på ett annorlunda sätt. Har ni lagt märke till hur mycket av det som ni trodde på har börjat falla bort? Detta är en del av uppstigningsprocessen. Ni måste lära er att ta till er de nya sanningarna i varje aspekt av ert liv. Den tredje dimensionen är inte längre den väsentliga energin eller det väsentliga sättet att leva efter. Den är av gammal energi. Detta är en del av anledningarna till att många blir vägledda till att släppa saker, förhållanden, jobb, problem, trosuppfattningar och det som inte längre tjänar dem.

Era högre dimensionella själv presenterar sig själva. Ni håller stegvis på att förnya er fullt ut. Vi tror att ni kommer att tycka om dem som ni håller på att bli. När det gamla viker undan kommer ni att bli lyckligare varelser. Ni kommer att välkomna varje tillfälle att utforska vem ni är. Ni kommer att bli strålande Ljusvarelser som tjänar Källan.

Ni lever i kaotiska tider. Ur vår synvinkel i det Jordiska Rådet kan vi se hur många av er utmanas just nu. Vi ser också att många i markpersonalen reser sig i lycka och Ljus. Vi kan se fler öppnade hjärtan och optimism gällande framtiden. Medan det gamla faller samman kommer ni samman. Fortsätt med det. Nu är det är dags för enhet och gemenskap.

I vår galaktiska grupp förstår vi varandra rätt väl. Eftersom vi kommunicerar telepatiskt existerar inte lögner. Vi vet ögonblickligen om någon talar osanning, vilket är något som ni lär er. Vi arbetar tillsammans för det högsta goda och en större förståelse. Våra kontakter är ögonblickliga. Vi är kreativa och vi utforskar dessa typer av alternativ till problemlösning.

Ni börjar känna hur Ljuset etablerar sig på tydliga sätt. Ni börjar uppfatta dessa stärkande energier. Ni kanske måste agera och tänka snabbt. Världen förändras dag för dag. När Ljuset lyser på mörkret kan detta inte överleva. Vi önskar att ni skall lägga märke till den kraft som håller på att byggas upp för er för att ni skall bli era galaktiska själv.

När detta närmar sig kommer ni att uppleva att ert liv blir enklare. Ni kanske måste tänka och handla snabbt. Ni kommer att komma närmare er sanning. Ni kommer automatiskt att veta vad ni skall göra. Ni kommer att kallas till att hjälpa till där det behövs. Ni kommer att leva det liv som ni var ägnade för, att leva i frihet, kärlek, enhet, glädje och överflöd.

Var så goda och fortsätt med det goda arbete som ni gör. Vi älskar er och önskar att ni skall veta att vårt möte som en galaktisk familj snabbt närmar sig.

I kärleksfull tjänst, jag är Mira.

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...