Yeshua (Sananda) via Fran Zepeda, 21 december

Jesus Sananda

Yeshua (Sananda), 21 december 2015
via Fran Zepeda
”Lev i ert Hjärtas Önskningar”

Hälsningar, mina Kära. Detta är en mycket gynnsam tid för alla på sina egna unika sätt. Det kommer att behövas finjustering och att ni ser allt omkring er och inom er från ett nytt unikt perspektiv.

Det är dags att sträcka på er och gräva i er Själ ännu mer än vanligt. Det är ett virtuellt möte mellan er själ och ert högre sinne, för att tolka och rita från ett nytt perspektiv som inte använts förut. Det är en virtuell ”KärleksFest” med er Själ. Hedra den och älska den som ni aldrig har gjort förut. Den är förgrunden till er verklighet nu kära ni, och låt ingen säga att ni inte gräver mycket djupt i er Själ.

Det kan se ut som allt ni ser omkring er är problem och det kräver en hel del av er uppmärksamhet, och så kanske ni frågar mig: ”Hur kan detta vara ett högre sätt att vara? Jag arbetar med så många vardagliga problem”. Ja kära ni, se på det på här sättet: Om ni inte utvecklades till ett högre sätt att vara, skulle detta inte hända. Allt kommer upp för att ses som den illusion det är. Ja, ni måste ta itu med det, och ja, lösningen kan komma lätt om ni låter den, och gå sedan vidare och se det som en virtuell avräkningscentral för alla vardagliga 3D-strukturer som ni mödosamt monterade under alla år, era eoner av sysslande på jorden, bort från er förstfödslorätt, bort från er fulla gudomliga medvetenhet om ert Fullt Gudomliga Jag.

Och denna gamla verklighet håller på att demonteras och rivas och oh, det kan skapa en enda röra, precis som rivningen av en byggnad kan skapa en enda röra. Men inom allt detta kaos som vill dyka upp, finns en lysande juvel, en lysande verklighet av ert sanna jag och en verklighet som kommer från ert kärnväsen, redo att ta över och lysa ännu mer.

Många av er tycker att ni går bakåt. Det känns ännu mer vardagligt och mindre upphöjt än ni trodde att det skulle bli när ni förutsåg 2012. Ni visste inte att denna händelse av att sänka ner ert gudomliga själv, er JAG ÄR-Närvaro, in i er fysiska kropp skulle bli så ”stökig” eller till och med ta de svängar det har gjort.

Men i detta lär ni er att flöda med det, lita på er gudomliga vägledning som mer och mer kommer från ER och inte ”där uppe” från era bröder i det Himmelska Riket; Ni kan även vara förbluffad över vad ni känner och vet trots att det kommer till er så lätt.

Och detta, kära ni, är biprodukten av allt det arbete ni har gjort med att rensa ut de gamla sätten att vara. Och detta, kära ni, är symbolen för er utveckling. Det kan tyckas enkelt men när ni sitter och står nu, är ni en enorm och oklanderlig Gudomlig Varelse som bebor denna fysiska varelse som är en partner till er på många sätt nu. Ni acklimatiserar er och känner sammansmältningen. Det upphöjer er, det exciterar er, och det är ert nya sätt att Vara.

Så kära ni, bortse från kaoset och ”spillrorna” i detta ”rivningsprojekt” ni är involverad i, för operationen är inte så hård och våldsam som det verkar. Det är en kärleksfull dra-isär och demontering av alla gamla mönster som fick ert gudomliga jag att känna sig separat och ”o-gudomlig”, bara för att finna att hör och häpna, den underbara själ som ni är, väntade på att få visa sig för världen i all sin gudomliga härlighet.

Så kära ni, fortsätta att Leva i ert Hjärta och fokusera på dess glans, fokusera på dess Gudomlighet, fokusera på dess helhet och djup. Och låt kaoset och demonteringen av ert gamla jag och andras, få fortsätta som om det vore i en skyddande bubbla och känn hela tiden in det enorma djupet av er Själ och Gudomliga Jag.

Jag älskar er alla så innerligt och jag ser era framsteg och jag hedrar er kamp som är ett sätt att släppa det gamla och låta ert ursprungliga Gudomliga Väsen stråla än en gång i all sin glans.

Jag uppmuntrar er att vara oförskräckt av hur saker verkar och fokusera på vad de verkligen är, vad er verklighet egentligen är, ert hjärtas önskningar om en flödande kärleksfull värld för alla att frodas och leva i. Ju mer ni fokuserar på detta, desto mer ni gör det till en verklighet. Lev i ert Hjärtas Önskningar och det skall vara så.

Namaste

Er kärleksfulle bror, Yeshua.

 

From Fran: ~ SPECIAL! ~ For a limited time only, I will be offering a special on my Channeling by Email Sessions ~ Purchase a  90 minute Channeling by Email Session at my Healing Place Store Here from now until January 1, 2016, and get a FREE 30 minute energy healing with it! (a two hour session total), for yourself or given as a gift, to be booked in January on. For more info, please visit the Services Page Here

For other Current Specials on my Services, please click Here:

Copyright © 2011-2015 Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and share this message provided that the message is posted in its entirety and nothing has been altered in any way, is distributed free of charge, and this copyright and links are included. www.franhealing.com    www.franheal.wordpress.com  www.ouremergingdivinity.com

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...