Jesus via John Smallman, 5 juni 2023

 

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

Jesus via John Smallman

5 juni 2023

Tiden för att återta er Frihet är Nu

Då det kollektiva mänskliga uppvaknandet kommer allt närmare, var beredda på många överraskningar, vissa i linje med vad medierna antyder av mer eller mindre upplyftande natur, och många fler som verklige kan förtjusa och inspirera er.

Bekräftelse på er individuella enhet med er gudomliga Källa, Moder/Fader/Gud, liksom er enhet med varandra, över hela planeten i varje ögonblick av er eviga existens, kommer att mycket kraftfullt stiga upp i er medvetna medvetenhet. Den kommer faktiskt att stiga så kraftfullt att ni kommer att undra hur ni någonsin kunde tvivla på Verkligheten om vem ni är, var och en av er – det Gudomliga som uttrycker Sig individuellt genom var och en av er i en evig expansion av den Kärlek som är ALLT.

Detta ÄR vem ni är, var och en av ER! Inga om, och eller men, detta ÄR vem ni är. Det är dags att vänja sig vid det och acceptera det. Ni är alla Gudomliga Varelser skapade som Guds avbilder, för Guds och er eviga glädje.

Ni befinner er alla i en oskiljbar och obrytbar Relation med Gud och med varandra. Som människor i form har ni, genom att frivilligt välja att uppleva livet i form, glömt er sanna natur, eftersom detta tillstånd av minnesförlust eller omedvetenhet om Verkligheten är en stor aspekt av livet i form, där ni valde att uppleva den omöjliga overkligheten av separation.

Ert uppvaknande handlar om att helt och fullt i er medvetna medvetenhet föra tillbaka vetandet om denna gudomliga Sanning, sålunda förande er tillbaka till stadiet av evig och oändlig Glädje i vilket ni skapades, och från vilket ni aldrig varit separerade.

Gud ÄR, och det är ni också. Alla och Ett, en relation av enhet och individuell differentiering så att Gud kan uppleva Sig själv som Ett, som Alla, i oändliga variationer av denna Enhet.

Ni är alla absolut vitala och viktiga aspekter av det Gudomliga, vilket Hon inte skulle vara utan ens en av er! Och det är en omöjlighet. Gudomlig Moder och Gudomliga barn är i en evig och obrytbar relation som hedrar varandras suveräna frihet, detta är var och vad ni är och alltid har varit.

Därför finns det inget att rädas, någonsin, för det finns bara Kärlek, det oändliga fältet av medveten medvetenhet i vilket alla kännande varelser blev skapade, och där de hela tiden finns närvarande för att njuta av sitt varande.

Rädsla är, som det sagts er av så många som studerat den och förstår den, overklig. Det är en sak som ert ego använder för att styra era övertygelser och beteenden, så att ni hela tiden misslyckas med att inse att ni är och alltid har varit fullkomligt fria, helt enkelt därför att ni skapades fria.

Det tillstånd i vilket ni skapades är evigt och oföränderligt. Rädsla etablerades som en aspekt av livet i form för att göra er uppmärksamma på något som kunde skada era kroppar, så att ni snabbt kunde undvika det. Det var avsett att bara vara en tillfällig känsla som varnar er om behovet av omedelbar handling, och som skulle försvinna så fort det ögonblicket var över.

Emellertid har ert ego, genom att överflöda era sinnen med förment hotande ”tänk om” scenarier, lyckats placera många av er i ett nästan konstant tillstånd av ängslig vakenhet, i vilket ni finner det nästan omöjligt att tro att ni i sanning är helt fria.

Frihet är er suveräna rätt som gudomliga varelser, och genom att leva och uttrycka den hedrar ni er själva och alla andra! Tiden för att återkräva er frihet är NU!.

Ni är alla fullkomligt fria varelser, skapade fria därför att Kärlek, från vilken ni blev skapade och som är er sanna och gudomliga natur, genom själva sin natur accepterar och älskar hela sin skapelse fullkomligt och ytterligt, utan några som helst villkor eller reservationer.

Kärleken är oändligt kärleksfull och accepterande av Allt som Hon skapar. Dömande, reservationer, villkor och begränsad eller icke acceptans är overkliga aspekter av det illusoriska tillstånd i vilket ni som människor befinner er. De är delar av det system ni byggde för att få uppleva det omöjliga – separation från er Källa, Moder/Fader/Gud.

Separation är totalt nonsens eftersom det bara finns det oändliga Ett, det gudomliga energifält i vilket Allt som har, är eller kommer att skapas, för evigt är omslutet. Det finns inget utanför eller bortom, det finns bara detta oändliga och allt omfattande Ett inom vilket ni alla hålls i en evig kärleksfull omfamning, och inom vilket ni har fullkomlig frihet att expandera kreativt så långt som ni väljer, helt obegränsat.

För att upprepa: NI ÄR FRIA!

När ni dagligen går inombords till er heliga inre helgedom för att spendera stilla tid med er själva, med Moder/Fader/Gud, liksom för att återigen sätta avsikten att bara vara kärleksfulla vad som än händer i ert dagliga liv, använd också denna stilla tid åt att tillåta er själva att acceptera och veta att ni i varje ögonblick är fria och suveräna varelser. Tillåt er själva att känna den friheten, att veta sanningen om att ni, var och en av er, utan undantag, är gudomliga suveräna varelser skapade i Glädje för Glädje. Att göra detta är en absolut viktig del av den kollektiva uppvaknandeprocessen i vilken ni alla till fullo deltar.

Köp inte några tvivel eller känslor av ovärdighet vilka ert ego kanske – ganska sannolikt – kommer att överösa er med. När det sker, påminn er återigen om att era egon är små, osäkra och vansinniga karaktäristika av den illusoriska miljö ni byggde för att så trovärdigt som möjligt uppleva overkligheten av separation. När ni vaknar upp, som ni snart kommer att göra, kommer varje aspekt av illusionen ni konstruerade att upplösas till det ingenting ur vilket ni byggde den.

Ni är FRIA. Ni har alltid varit fria, och ni är på väg att åter få känna er ytterst och obestridligt fria. Det härligaste firande för att välkomna er tillbaka till full och total medveten medvetenhet om vem ni i sanning är, väntar mycket entusiastiskt på ögonblicket det kan bryta ut i en lysande och strålande uppvisning av ljus, färg och musik, som totalt och ytterligt kommer att omfamna er i ett tillstånd av hänförd upprymdhet.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *