Jesus via John Smallman 6 augusti 2021

 

 

Jesus via John Smallman 6 augusti 2021

 

Det Tillstånd där du är Mest Glädjefyllt Medveten | Jesus via John Smallman

Det tillstånd där du är mest glädjefullt medveten om din Enhet med Moder/Fader/Gud.

6 augusti 2021

(John Smallman)

 

 

Här i de andliga eller icke-fysiska sfärerna ser vi med glädje på hur mänskligheten bearbetar och släpper alla ”saker” som enbart uppstår för att kärleksfullt släppas. De lektioner som ”sakerna” har givit er har tjänat sitt syfte och behövs inte längre som en aspekt av er uppvaknandeprocess. När allt är helt frigjort – det frigörandet sker nu över hela världen – kommer ni att känna styrkan av frid som genomsyrar era individuella fysiska miljöer, ert personliga mänskliga utrymme, när ni öppnar era hjärtan helt för Kärleken och ger den en inbjudan att komma in i era hjärtan för att omfamna er. Den har tålmodigt väntat på denna inbjudan i evigheter, och genom att ta emot den nu kan Kärleken sprida storheten av dess glädje till hela mänskligheten.

Så jag påminner dig ännu en gång om att du är Kärlek, Kärlek inkarnerad och att Kärlek är Allt som finns. Gud är Kärlek, är Skaparen, är Skapelsen där allt kännande liv har sin eviga existens, och allt liv är kännande. Det du ser runt omkring dig i formens värld är en blandning eller sammanslagning av energier som uppstår som emotioner eller känslor som alla upplever genom sina fysiska kroppars sinnen, och som, om de inte erkänns som sådana, styr och kontrollerar era tankar, ord och handlingar. De är tillfälliga, illusoriska, ni kan inte isolera dem och göra dem verkliga, men för era fysiska kroppar verkar de vara helt verkliga. Det är de inte! Det som är verkligt är evigt närvarande – KÄRLEKEN! Det som är overkligt varar inte för att det är overkligt. Ni har alla haft erfarenheter som var smärtsamma och orsakade er lidande, och som försvann när smärtorsaken togs bort eller när ni tog er bort från de situationer som orsakade smärta och lidande för er.

Lita på din inre kunskap, din intuition – den alltid öppna åtkomstpunkten till det Gudomliga väsen som du är, och som Moder/Fader/Gud skapade för evig glädje – och gör dig inte av med vad det erbjuder dig genom att acceptera råd eller vägledning som en annan i form skulle påskina var klokare och mer lämpliga än vad du själv får. Du har alltid makten, din makt, din fria vilja, som är Gudagiven och obegränsad i dess förmågor, och så behöver du inte eller bör inte underkasta dig någon annans anvisningar eller order. Ni är Gudomliga varelser, och ni har Guds kraft som stöder er i varje ögonblick av er eviga existens. Låt er INTE manipuleras, övertalas, skrämmas eller lockas till att göra eller säga något som ni tycker är felaktigt, olämpligt eller kärlekslöst, som någon annan skulle försöka övertyga er om är er plikt att göra eller säga. Lita istället på er egen gudomligt styrda intuition, er inre kunskap, som är er direkta kommunikationslänk till Gud.

När ni litar på andra istället för er själva förkastar ni ert gudomliga väsen-er Gudagivna inre kunskap-och köper er in i illusionen eller drömmen som presenteras för er som verklighet av era egon och av egon från andra som kan verka vara klokare och mer kunniga än det som du uppfattar som människokroppen som du identifierar som dig själv med. I formens värld verkar det ofta som att det finns andra som är klokare och mer kunniga än du, och det är verkligen de som lyckas i den världen genom att övervinna och besegra andra. Det är inte den Verkliga Världen, den Gudomliga Världen, och din intuition kommer alltid att uppmuntra dig att vara fullt medveten om det eftersom den erbjuder dig att leda dig Hem till den Gudomliga Världen av Fred och Kärlek – Verkligheten!

Om du tillåter Kärlek att vägleda dig i varje ögonblick kommer du att finna dig själv ifred med dig själv, acceptera dig själv precis som du är och njuta av alla de härliga stunder som inträffar under dagen – leendet från en älskad eller från en främling, solljuset och skuggorna som leker runt dig, regnet som uppfriskar jorden. Livet är Gott, och du kan se att det är Gott! Det är en magnifik gudomlig gåva som gör det möjligt för dig som människa att bli medveten om din perfektion, din helighet, när du kärleksfullt hanterar allt liv som en människa i form presenterar dig under dagen, även om du ibland göra oavsiktliga fel eller misstag som kan uppröra eller kränka andra. Och när det händer, och det gör det, förlåt dig själv och gör ditt bästa för att ge lämplig gottgörelse till den eller de du har kränkt.

Du är god, för du är evigt – det vill säga i varje ögonblick – Ett med Gud som skapade dig perfekt, precis som Hon själv. Det finns ingen separation, ett sådant tillstånd existerar inte. Låt er själva känna sanningen i detta och var medvetna om att hur ni lever era liv påverkar hela skapelsen. Alla påverkar alla andra, och så, när du går stadigt längs vägen till uppvaknande, vet du att Kärlekens Tsunami strömmar genom dig för att få alla till deras uppvaknande.

Ditt mänskliga öde är att vakna, och det mänskliga kollektivet har gjort det oåterkalleliga valet och beslutet att göra det, därför är det oundvikligt att du kommer att göra det. Det finns magnifika tecken på att detta inträffar över hela världen för att glädja och uppmuntra er när ni, var och en, följer era egna ofelbara vägar tillbaka till era naturliga och eviga tillstånd, det tillstånd där ni i varje ögonblick är fullt och mest glädjefullt medvetna om er enhet med Moder/Fader/Gud. Glädjen över den vetskapen, över den upplevelsen kan inte beskrivas meningsfullt för dig. Du måste delta i det med full medvetenhet, känna dig själv som Ett med din himmelska Kärlekskälla, Källan från vilken hela Skapelsen för evigt sträcker sig i det mest härliga och harmoniska kooperativa och inspirerande äventyr som inte är reducerat och inte på något sätt kan reduceras – så att du kan förstå det – från den VÄLDIGHET som det är!

Er kärleksfulla broder, Jesus.

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...