Sananda via John Smallman, 28 september, 2016

Jesus Sananda

Sananda

via John Smallman

28 september, 2016

Sannerligen, trots alla konflikter och all oreda som uppstår i världen, är allt väl.

Kaos och oreda verkar öka runtom på planeten, men i verkligheten är det som sker bara den stora mängden övertygelser och dömande i mänsklighetens medvetande, som alltsedan länge har hållits fast och nu kommer upp till ytan och kan bli uttryckt; detta är bara en del av mänsklighetens uppvaknandeprocess. Alla negativa och kritiska omdömen gällande de idéer och koncept, vid vilka mänskligheten i eoner har klamrat sig fast, måste ni nu släppa taget om, för att ni ska kunna vakna upp och i vissa fall, vilket ni kan förstå, så engagerar man sig och lever ut dessa på ett ofta mycket våldsamt sätt.

Ett flertal av er Ljusbärare har blivit medvetna om detta och arbetar ståndaktigt för att släppa alla era egna kärlekslösa tankar och övertygelser, som ni djupt inom er själva har funnit begravda eller förnekade, och som nu stiger upp till ert medvetande och i många fall chockerar er. Alla människor har gömt och förnekat kärlekslösa tankar och önskningar, de är alla aspekter av illusionen, av det tillstånd av separation från Källan, som ni har valt att få uppleva.

Tillståndet av separation – vilket ni så ofta har fått höra att helt och hållet är illusoriskt, overkligt – ställer i sin natur er mot varandra, när ni kämpar för er överlevnad i en skenbart fientlig omgivning. Men i denna inkarnation, där det har varit er avsikt att vara kärleksfull och att hjälpa till i mänsklighetens uppvaknande, är det synnerligen oroande för er att ha tankar, till och med önskningar, om att skada andra. Ni dömer dessa som oacceptabla. Men kom ihåg, ni måste sluta upp med att döma, speciellt er själva. När dessa oharmoniska tankar eller önskningar uppstår, bara observera dem: ”Hoppsan, jag insåg inte att jag hade så mycket gömt hat, dold ilska och förbittring gällande . . . ” och släpp taget om dem, utan dömande!

Ofta tillhör dessa känslor och emotioner inte er, utan de härstammar från det mänskliga kollektivet, de är det som ni har inkarnerat för att hjälpa mänskligheten släppa, och det är vad era kärleksfulla avsikter gör. Men när de dyker upp i sinnet, fäster ert ego dem automatiskt vid någon som ni känner eller har känt. Innan ni kan släppa allting som utgör begravt och förnekat bråte, måste ni identifiera det. Det är inget som är fel med era tankar och önskningar, de ligger bra där och flyter omkring, som det verkar, och söker uppmärksamhet. De har ingen betydelse överhuvudtaget, förrän någon engagerar sig i dem eller agerar ut dem.

Ni, våra kära läsare och lyssnare, gör ett alldeles strålande arbete när ni väljer er dagliga avsikt att vara kärleksfull i varje ögonblick och i varje situation. Dessa avsikter är extremt kraftfulla och effektiva på grund av att ni är gudomliga varelser, Ett med Gud, och det är Hans och er Vilja, att mänskligheten vaknar upp. Därför kommer ni att vakna upp. Men ingen kommer att bli tvingad till att vakna upp, Kärleken tvingar aldrig.

Den lilla minoriteten av människor som väljer att fördröja sitt uppvaknande, för att de ännu inte är helt redo att sluta spela illusionens spel, kommer att fortsätta som människor inom illusionen och följa de vägar som de har valt. Detta är inget felaktigt val, det är bara det val de har gjort, för att det verkar vara helt rätt för dem.

Påminn ofta er själva om att det endast existerar Kärlek, allting annat är illusoriskt. Ingen kan gå förlorad, än mindre bli utdömd! Alla är Guds älskade barn och alla kommer att återvända till Enhet. Det har naturligtvis redan skett, för i verkligheten har ni aldrig lämnat detta tillstånd av varande. Oroa er därför inte över de nära och kära som förefaller totalt ointresserade av och oengagerade i andlighet, och vilka inte har någon uppenbar medvetenhet om att det finns en Verklighet vid sidan av den som ni som människor får uppleva. Det finns ingen som är separerad från Källan, för en separation är en omöjlighet, det finns bara vissa som av någon anledning i detta ögonblick som är nu, väljer så, eller vägrar bli medvetna om detta. De förblir för evigt inom Guds kärleksfulla omfamning och när de är redo, och de kommer att bli redo, kommer även de att genomgå sin egen uppvaknandeprocess och återvända till glädjen i Enhet.

Sannerligen, trots alla konflikter och all oreda som uppstår i världen, är allt väl. Fortsätt påminna er själva om att era upplevelser som människor, fastän de ofta är smärtsamma och ger anledning till intensivt lidande, är overkliga. Ni kan inte ta skada på något sätt. Ja, era kroppar kan det och får uppleva intensiv smärta och stort lidande, med dessa är tillfälliga fordon som ni har valt att bebo, och det är deras syfte, men när ni har lärt er era lärdomar; lärdomar som var och en av er har valt att få lära sig, så kommer ni att med stor tacksamhet lägga dem ifrån er och vakna upp.

När ni i all evighet får vara Ett med Gud, har ni inget behov av någon fysisk kropp, men medan ni befinner er i den fysiska kroppen är det bara smart att behandla denna kropp med kärleksfull respekt, att på ett klokt sätt ta hand om den och njuta av de glädjeämnen som den kan erbjuda. Kom ihåg att Gud alltid och enbart önskar att ni är lyckliga, glada, fridfulla och tillfreds. När ni inte befinner er i dessa tillstånd, innebär det att ni tänker egoistiskt, det vill säga ni fokuserar på saker som skulle kunna gå fel i era liv och sålunda drar ni dem till er. Det som ni tänker på blir er avsikt, så var aktsamma gällande vad ni tänker på och fokusera på glädje i varje ögonblick. Ni borde vara i glädje, för ni är för evigt Ett med Gud och detta tillstånd kan aldrig förändras.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

Sananda via John Smallman, September 28th

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...