Sananda

Insikten om den absoluta meningslösheten i alla sorters konflikter gryr för mänskligheten

31 juli 2014

Kanal: John Smallman

Här i de spirituella rikena närmar sig upphetsningen, som ni skulle säga, febernivåer! Ändå verkar det som om människor över hela världen, och särskilt i området Palestina och Israel, upplever helvetet på Jorden. En enormt stor smärta och lidande, som är helt onödig och obefogad när ilskan intensifieras och konflikter rasar, men var medvetna om att detta är den nödvändiga höjningen in i mänsklighetens medvetande om meningslösheten i dessa sätt att uppföra sig, relatera till, och försöka att lösa meningsskiljaktigheter mellan folk.

Under eoner har konflikter totalt misslyckats med att lösa meningsskiljaktigheter och ännu mindre etablera fredlig samvaro mellan stridande fraktioner. Till slut förstår mänskligheten budskapet, men det har krävts denna nyliga upptrappning av konflikten runt klotet för att verkligen ta till sig budskapet. Som en konsekvens arbetar ett enormt antal goda och kärleksfulla människor tillsammans för att övertala dem som är fyllda med hat och förbittring att ta en paus från konflikten och mötas tillsammans, inledningsvis för att få ett slut på de fientliga aktiviteterna som sliter sönder familjer och samhällen, och sedan för att arbeta tillsammans för att etablera en kärleksfull acceptans för varandras rätt att leva i fred.

Det verkar för er som att folk meningslöst har försökt detta i generationer, vilket de har, men nu är Kärleken så intensiv att den för folk tillsammans och den ilskna reaktionen hos dem som ni skulle beskriva som ”hotheads” kommer att kylas ner för att deras ofta intensiva ilska slutar att ge bränsle till motstridigheternas eldar, som aldrig verkade kunna släckas ut.

Det är dags att acceptera, att acceptera det enorma antal människor som har dödats, torterats och skadats och att inget kan ändra detta faktum, och för att också acceptera att fortsätta att brinna i ilska, som tidigare, kommer inte att föra med sig lösningar utan bara mer ytterst onödigt och horribelt lidande.

Fram tills helt nyligen har det ansetts som logiskt av mänskligheten i allmänhet att sättet att vinna en konflikt var att öka storleken på sina arméer och effektiviteten på deras vapen. Men slutet på andra världskriget med kärnvapen gjorde det klart att detta höll på att bli ett mer och mer farlig och verkligen galen attityd att hålla fast vid eller uppmuntra.

Människor är sociala varelser som väljer att begränsa sin tillgång till sin individuella spirituella natur, och som ett resultat delade de sig i olika raser, trosbekännelser och kulturer som separerar dem ytterligare från enheten med deras gudomliga Källa. Men djupt inom varje människa, gömd under en mörk och splittrande mantel av rädsla, där brinner en outplånlig flamma av Kärlek. Som en konsekvens av det ökande våldet runt planeten under de senaste årtiondena, och insikten om att hotet om en världsomfattande kärnvapenförintelse inte ännu helt har försvunnit, lyfter många i desperation eller kanske i frustration den mörka manteln inom dem själva och hittar sin sanna natur under den, och som väntar på att omfamna dem.

Och det är därför vi här i de spirituella rikena är så exalterade, upplyfta och uppmuntrade, för vi kan se de helt fantastiska och upplyftande effekterna som Tsunamin av Kärlek orsakar och främjar mycket snabbt runt planeten och genom mänskligheten. Insikten om den absoluta meningslösheten i alla sorters konflikter gryr för mänskligheten, och många kommer nu samman för att milt och kärleksfull tygla dem som ännu inte kan se detta och skulle fortsätta engagera sig i vettlösa, slösaktiga och verkligen vansinniga konflikter.

Så vad vi ser är att meningslösheten i konflikter slutligen verkligen har insetts av den övergripande majoriteten och som konsekvens kommer de att de att upphöra. Från ert perspektiv som är beroende av mainstreammedia för mycket av er bristfälliga information om tillståndet i världen verkar situationen vara mer och mer alarmerande. Det är inte dåligt för det uppmuntrar starkt människor att ta notis om och fokusera ännu mer uppmärksamt på att vara kärleksfulla i varje stund.

Det är mänsklighetens totala omfamning av Kärleken, Allt Som Existerar, Kraften av Källan och den kreativa intentionen av Gud, som kommer att stabilisera den Nya Tiden och låta den växa och frodas som den gudomliga intentionen är. När Kärleken är utestängd, undviks, eller är förnekad, blir följden kaos och illusion är ett tillstånd av kaos.

Kärleken är En. Separation, det illusoriska tillståndet i vilket ni verkar ha er existens som människor är kaotiskt, för er förmåga att kommunicera är kraftigt begränsad av begränsningarna en mänsklig farkost påtvingar den gudomliga varelsen som väljer att erfara livet från det perspektivet. Ert fria val att separera er från Källan och från alla de oändliga färdigheterna och förmågorna som det tillståndet innebär betydde att resultatet bara blev kaos. Det var inledningsvis mycket spännande för er, ni hade med er begränsade förmågor till illusionen – spelets regler – men ni insåg snabbt att de var otillräckliga, och så blev ni överväldigade av kaoset. Era olika språk, kulturer, religioner, hudfärger, och synbara skillnader i intelligens delade er ytterligare, och meningsfull kommunikation, som varit svårt till en början, blev virtuellt omöjligt.

Under de senaste århundradena har det gjorts försök att förbättra mänsklighetens levnadsförhållanden, även om de som ärvt makt och inflytande motsatte sig starkt förändringar av status quo. Inte desto mindre markerade det en förändring av strömmen, och sedan förde kärnvapenförödelsen vid slutet av andra Världskriget med sig insikten att ni antingen måste hitta ett bättre sätt att leva tillsammans i fred och harmoni på planeten eller var ni dömda att förstöra er själva.

Detta har inte hänt, och det kommer inte att hända!

Hur som helst är det fortfarande nödvändigt att ni alla omfamnar den eviga och outsläckbara flamman av Kärlek som är djupt begraven inom var och en av er – och daglig meditation inom ert tysta inre heliga rum är sättet att göra det på – för det är på det sättet ni återvänder till tillståndet av enhet som är er eviga natur. Som En är det omöjligt att ni skulle göra något som skulle skada någon annan. Det är som En ni har er eviga existens, och i det tillståndet är kommunikation omedelbar, klar, begriplig och ytterst kärleksfull.

Kom ihåg att ert uppvaknande är gudomligt säkrat, så fokusera på att få det till stånd genom att ha som avsikt att vara kärleksfull oberoende om situationen kanske antyder att Kärlek inte fungerar. Det gör det, och det är därför ni går framåt så positivt och beslutsamt mot ert oundvikliga uppvaknande.

Er kärleksfulle bror, Jesus.

Översättning: Åsa Falk – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...