Sananda via Kjerstin Sisilla 19 februari 2020

Sananda via Kjerstin Sisilla 19 februari 2020
 
Älskade Vänner. Jag är Sananda. 
 
Allt rullar på som förväntat på Jordens yta. Allt fler uppmärksammar avslöjandena som har startat. Vet att det är Ni som drar upp dessa avslöjanden till ytan genom att ni svarar på de starka Kärleksenergierna som strålat över er planet en tid. 
 
Passa på att vila när möjlighet finns. Stormar, översvämningar och även inplanterade sjukdomar påverkar många jordbor fysiskt och psykiskt. Men allt är som det ska vara eftersom Ljusets igångsättande och läkande krafter inte kan stoppas. Processen mot ett liv i fred, frihet, enhet och Kärlek på Gaia är i full gång, trots att det inte ser så ut i varje stund. Minns att de som dör i krig och olyckor även de har valt sina roller i detta skådespel. Jag kallar detta skådespel för Kärlekens Metamorfos eftersom denna metamorfos/omvandling är förutspådd och väntad under en lång tid. 
 
TRO på att denna omvandling av er Moder Gaia och alla hennes innevånare verkligen sker just nu i denna stund. Se till att ge dig stunder i ensamhet och tystnad. Det är av största vikt att du tar dig tiden att gå in i dig själv. Stäng av mobilen, musiken, nyhetsflödet och bege dig ut i Moder Jords underbara natur. Sök dig själv Människa! Det finns bara en väg att gå för att hitta din Sanning, sanningen om din egen Storhet. Säg till dig själv: ”JAG ÄR Vägen, Sanningen och Ljuset (livet)”. Ja, nu upprepar jag mig (ler) men den Sanningen är det enda som betyder något, den enda Sanning som finns. Har du inte någon ledtråd till vem du är, meditera då så ofta du kan och ställ frågan: ”Vem är Jag? – Who am I? och du ska finna svar om du Tror 
att du ska finna dem. Var och en av er har många hjälpare i form av guider och änglar. Dessutom har ni ett eller kanske rentav flera Högre Jag som väntar på er i denna stund. 
 
Minns att ni alla är lika n ära Gud Fader och Gud Moder. Ni har alla samma värde. Om en medmänniska som ser ditt Ljus stråla söker din hjälp – passa dig då noga för att väcka den björn som sover – ditt ego. Minns åter mitt budskap som Jeshua/Jesus på jorden. Säg till din vän: ”Du är Vägen, Sanningen och Ljuset (livet)”. Det är den vackra vita ”Ljusbjörnen”/Ljusvarelsen du bör uppmuntra andra att väcka. Sanningen om Ljuset som alltid finns där och alltid har funnits där. Sanningen om att NI ALLA är lika Gudomliga, lika kraftfulla och att ni nu tillsammans är MER ÄN REDO för att fullfölja ert uppdrag – att förvandla Moder Jord till den Gyllene Planeten Nova Gaia.
Tro, Hopp och Kärlek mina Vänner, det är vad ni bär i ert hjärta och sprider runt omkring er. Vi alla, som alltid varit närvarande i era liv, vi är nu närmare er alla än någonsin tidigare. Att många av er är extra trötta nu är inte konstigt, under sömnen arbetar många av er febrilt, genom att delta i olika råd och möten eller genom att sända healing tillsammans med ert Högre Jag och er själsfamilj.
Jag älskar er alla så mycket. Med Kärlek från er Broder Sananda

Du gillar kanske också...