Sananda via Natalie Glasson, 1 december 2017

Sananda via Natalie Glasson, 1 december 2017

Transformation och Platsen för Era Perceptioner av Mästaren Jesus

1 december 2017

 

Kanaliserad genom Natalie Glasson – 1 december 2017 – Originalkälla: Sacred School of OmNa.

 

Älskade själar på Jorden som färdas genom illusion och sanning, för att erkänna storheten inom er. Jag hedrar er och tackar er för er närvaro på Jorden. Jag blir överlycklig av varje utmaning ni tar er igenom, för att väcka upp mer ljus i er varelse; Jag är glad över varje förverkligande som uppstår som tar er tillbaka till ert centrum. Det här är en tid av mirakel på Jorden, när ni tar er från ett skede av existens, till ett nytt skede av verkligt existens som ni själva. Hela mänsklighetens perspektiv förändras. Det som ansågs som sanning är det inte längre, förändringen har kommit och ett nytt sätt av att se och tänka manifesterar sig. Jag, Mästare Jesus, upplevde en liknande period med omvandling på Jorden, under min livstid. Det är underbart att uppleva skiftet som uppstår inom er, och som också kan ses inom andra, och det kan liknas med att vara i själva kärnan av omvandling, en verkligt magisk process.

 

Förkroppsligandet av Transformationen

Under min tid på Jorden kunde jag känna transformationen som uppstod inom mig, och hos andra runt omkring mig. Jag kunde känna hålrummen fyllas med ljus, och blockeringarnas knutar komma fram för att lösgöras. I dessa tider av medvetenhet, skulle jag expanderat min energi för att omfamna alla varelser som finns på Jorden. Jag skulle känt min enighet med alla, samtidigt som jag skulle vara medveten om den transformering som uppstod. Det skulle ha varit som om jag förkroppsligade allas transformation; Jag skulle ha varit själva kärnan i varje själs transformation, både kollektivt och individuellt. Jag skulle sedan ha andats in i de områden där jag kunde hitta knutar, medan jag expanderade ljuset i hålrummen för att skapa harmoni, och be Skaparen vara fullt närvarande i de övergångar som sker.

Jag välkomnar er att uppnå detsamma, under dessa perioder av enorm förändring. Ni kanske vill uppnå det själva först, expandera er egen vidsträckta energi, så att ni blir kärnan i er egen transformering, och andas in i knutar av blockeringar och expandera utrymmena av ljus. Bli kärnan i er egen transformering, för det kommer att ge er större förståelse för det som sker inom er, och i er uppstigningsprocess. Sedan uppmuntrar jag er att uppnå detsamma som jag gjorde, och expandera er energi för att vara ett med Moder Jord, mänskligheten och alla varelser. Ni kommer att märka skillnaden då ni är kärnan av er egen transformation, och i allt av Skaparen. Min uppgift med att vägleda er igenom detta, är för att stödja er så att ni förstår varför vissa situationer eller upplevelser uppstår, både för er själva och globalt. Med förståelsen kommer acceptansen, som skapar medkänsla, frid och trygghet. Genom acceptansen kommer ni att kunna öppna ert hjärta och sinne, för att förstå hur er själ vill bidra med att stödja denna stora förändringsperiod för alla. Er intuition kommer alltid att vägleda er för att kunna uppnå allt som är nödvändigt. Om ni känner er oförmögna att förstå er intuition, så är denna övning ett fantastiskt tillfälle för er att återansluta till den, och utveckla er inre tillit. Vänligen, låt mig hjälpa er med mitt stöd i detta uppdrag.

Transformation är en mycket vacker men ömtålig process, och det behöver finnas en känsla av trygghet och stöd inom er, för att en total transformation ska kunna ske, men trots det så kan transformationen skapa det precis motsatta. Känslor av ovisshet, osäkerhet och brist på stöd kan uppstå, så att processen i transformationen skrämmer många. Den rör sig igenom oklara energier, och att acceptera deras närvaro och inflytande, gör att ni faktiskt kommer att möta tryggheten, medlen och det underbara uppvaknandet, som är transformationens välsignelse. Kom ihåg att om känslor av ovisshet, osäkerhet och brist på stöd uppstår i en situation eller transformation, tänk då på att de behöver accepteras och andas i, tills känslan försvinner. Då kommer ni att upptäcka att transformationen är en vacker, njutbar och ljus uppvakningsprocess.

 

Platsen för Era Perceptioner

Min uppfattning är att transformationen av uppstigningen kan ses och uppfattas på olika sätt, beroende på platsen för era perceptioner och er inre syn. Att se transformationen inom er själva och ute i världen från något av era chakran, skulle skapa en helt annan uppfattning och upplevelse av livet inom, och runt er. Att tolka världen från egots plats, kan skapa en mycket skrämmande eller självisk syn. Det var därför som jag under tiden på Jorden, och även nu, uppmuntrade mig själv och de runt omkring mig, att fokusera på sina hjärtas chakran, eller på det höga hjärtats chakra. Jag visste att jag då skulle se världen med medkänsla, med intention att kunna förstå andra lika bra som mig själv, och då kunna ha en stor portion kärlek tillgänglig från mitt hjärtas chakra hela tiden. Jag visste också att hjärtats chakra ofta kan hålla fast vid de djupaste, mest smärtsamma såren, och det kan bli vår mest underbara upplevelse, eftersom vi då erbjuds den bästa healingen som finns att tillgå. Genom att befinna er i hjärtats chakra, och se på er själva och världen från denna plats, kan ni få de verktyg som behövs för att påskynda er uppstigning, healing och ert uppvaknande. Jag uppmuntrar er att söka och utforska detta för er själva.

Som kraftfulla ljusarbetare uppmuntrar jag er också att utforska och uppleva världen runt och inom er, från era olika chakran. Närhelst ni ser på er själva och världen med er egen kombination av alla chakran och aspekter. Men, att ansluta till ett chakra med intentionen av att då kunna identifiera och förstå de energier det chakrat innehåller, kan skapa ett perspektiv som kan vara antingen stödjande eller begränsande. Att ansluta till olika chakran och även med ert ego, gör det möjligt för er att identifiera budskapet ni skickar ut i världen, samt hur det påverkar er syn och ert perspektiv på den. Till exempel så kan ni upptäcka att ett chakra är fyllt av rädsla, och det skapar då en skräckfylld framtidsutsikt. Då hittar ni inte bara sådant som skrämmer er, ni skapar det också. Då kanske ni förstår att andra chakran som är fyllda av glädje, stöder sådant som får er att skratta och vara glada. Det kanske går upp för er att rädslan minskar er glädje, eller är det så att ni njuter av att vara rädda. Det är intressant att observera, hur energin i varje chakra skapar ett samspel som manifesterar sig inom er och i er fysiska verklighet. Det inre arbetet och upptäckterna föreslår jag ska hanteras med tålamod. Men det kommer också att skapa en mycket kraftfull rening och rensning inom er. Detta innebär att energierna inom era chakran och existenser kommer att anpassas till er sanning, också inom det ni vill uppleva och skapa i er egen verklighet. Ni kommer att märka att ni får klarare tankar och känslor, och uppfattningen av er själva och världen. Det kommer att bli ett mycket djupt och kraftfullt frigörande av gamla begränsande energier, kanske till och med från många livstider.

 

Att Ha en Avsikt

Genom att ha en avsikt för att se er själva, er verklighet och värld från ett speciellt chakra eller en aspekt av er själva, så kan ni använda det nedanstående, men ändra det så det passar er.

”Det är min avsikt att se allt jag är, min verklighet och världen runt mig från platsen av mitt …………………… (chakra eller aspekt av ditt väsen.) Mästare Jesus, var snäll och hjälp mig identifiera de energier jag har i detta område, och hur de påverkar min upplevelse av mig själv och verkligheten omkring mig. Hjälp mig att förstå hur detta område också samverkar med andra områden inom mig, och vilken påverkan det skapar.

Hjälp mig att förstå hur jag kan föra fram healing när det behövs, och hur jag får de lyckliga energierna inom mig kraftfullare. Jag är redo för att utforska och upptäcka nu. Tack.’

Önskar er frid, medkänsla, kärlek och tillfredsställelse,

Mästare Jesus

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

Du gillar kanske också...