Sananda via Pamela Kribbe, 26:e juni, 2017

Sananda via Pamela Kribbe, 26:e juni 2017

 

 

Kära människor, jag är Jeshua, er vän. Jag finns med er i denna stund som en bror. Känn min kamratskap, min närvaro, för jag är inte långt borta. Jag vill smeka ert hjärta med min hand, för att påminna er om vilka ni är, och om den enighet som binder oss samman. Besvara hälsningen; öppna ert hjärta för mig. Jag är en budbärare av Enigheten och jag knäböjer för er, för ni är mina bröder och systrar, och jag betraktar er som jämställda, som själsfränder.

Jag respekterar vad ni gör och vilka ni är på Jorden. Detta är en av de mörkaste platserna att vara inkarnerad på, som själar i mänskliga kroppar. Att komma ihåg vilka ni är när ni är här, och vilket ert kosmiska ursprung är, er betydelse, er storhet, er eviga natur är verkligen en uppgift, för allt här verkar inriktat på att ni ska glömma er själva, er djupaste essens. Det ni har lärt er sedan ni var små, är att bara lita på era sensoriska perceptioner, att det ni ser, hör och luktar är den sanna verkligheten.

Den materiella världen runt er betraktas som uttrycket för vad som är verkligt, genuint och sant. Speciellt där den vetenskapliga åsikten har brett ut sig, där finns det en stor skepsis om förmågan att se längre än den sensoriska, fysiska verkligheten. Att se med det inre ögat, känslan och intuitionen från hjärtat, avvisas som vidskepligt nonsens.

Det är en stor paradox, för det är bara på själsnivån som ni får veta vilka ni verkligen är. Det är just i den inre världen, inte i den yttre, som ni hittar er själva. Ni leds vilse i detta samhälle, eftersom så stor tonvikt läggs på betydelsen av utseende, och på extern och testbar kunskap. Enligt detta samhälle måste något kunna upplevas av sinnena, eller räknas ut av hjärnan, för att göra det verkligt och sant.

Men hur är det med alla känslor som människor kämpar med, den stora ensamheten och värdelösheten som många måste hantera? Det är ett grundläggande problem i hela världen, inte bara ett individuellt problem. Det finns en djup existentiell kris i världen, som gnager i hjärtat hos nästan alla individer, så det behövs både en själ och en meningsfull källa i det dagliga livet.

Vem är eller var finns den själen? Det är ett tecken på mod att uttryckligen söka själen i dagens värld, att släppa på tvånget av rationellt restriktivt tänkande, och att söka inombords för att upptäcka vad som finns där, på den djupaste nivån, speciellt om det är annorlunda jämfört med de befintliga normerna och sociala uppfattningarna. Ni sänker er sakta ner i er inre värld, där ni inte bara hittar ljuset, utan också mörkret. För det är just när ni öppnar porten till er inre värld som ni också blir medvetna om alla era mörka delar. Det är då ni kommer att bli testade och det blir nödvändigt att förlita sig på den större verkligheten, för att förstå att även det som verkar vara de mörkaste delarna är meningsfulla.

Att igen identifiera och känna själen, är ytterst nödvändigt i denna värld. Det är vägen tillbaka Hem, tillbaka till de ni verkligen är. Det är från det ljuset som tänds, som ni kan föra in nya tankar i världen, ny energi, mod och tillförsikt. Det behövs ett stort flöde till världen, från kanalen av en uppväckt själ. Det finns så mycket sorg, så mycket smärta och lidande i denna värld, men jag säger det inte för att avskräcka er, utan för att påpeka hur viktigt och brådskande det är, att ni identifierar och känner själen i ert liv. På så sätt blir ni ett ljus, inte bara för er själva, utan också för andra.

Hur ansluter ni med er själ? Denna värld är så avskärmad från själen, att denna fråga nästan aldrig uppstår. Det är en sak som aldrig berättas för barnen när de växer upp, och går i skolan. Hur ansluter ni till er inre värld? Inte bara med emotioner och sinnesstämningar, utan med det som finns bakom er inre värld? Finns det en mer permanent värld, er själs värld, energin i ert unika ”Jag”, er själs energi? Den möjligheten är inte ens erkänd, så ni lär er inte hur ni kan be om att ansluta er till den världen. Och resultatet blir en andlig fattigdom, som har uppstått i den här världen!

För att förklara för er hur själen fungerar, så vill jag be er att föreställa er att ni befinner er i livets sista timme, att döden närmar sig, och att ni kommer att passera över tröskeln till livet efter detta, till livet efter döden. Det har ni redan gjort många gånger, eftersom ni har levt många liv på Jorden. Och i alla dessa liv har ni korsat den tröskeln i slutet, ibland med mer frid i hjärtat än vid andra tillfällen.

Men även om det var en jobbig övergång, och ni avled med en kamp i ert hjärta, så upplevde ni också en intensiv befrielse genom det som händer, när själen frigörs från den fysiska kroppen. Ju fridfullare död, desto lyckligare övergång, men i vilket fall som helst så kommer en djup känsla av lättnad, i att låta den jordiska kroppen komma tillbaka till ett naturligt sätt som är så välbekant, att ni inte förstår hur ni någonsin kunde glömma det.

Var med mig och gör er av med alla negativa tankar om döden. Föreställ er att ni är i slutet av ert liv, ni ger upp kampen, och i det ögonblicket ni tar ert sista andetag, lämnar ni, er själ er jordiska kropp; den lämnar den mycket försiktigt och mycket smidigt. Utan ansträngning stiger ni upp ur er kropp. Ni upplever omedelbart ljuset, inte bara ljuset omkring er, utan kroppens ljus, smidigheten, rörligheten och avsaknaden av tyngd och ansträngning. Ni blir som en fågel som omedelbart reser dit ert hjärta vill.

Låt fantasin flyga. Föreställ er vad som händer om ni är fria från er jordiska kropp, och rör er dit ert hjärta vill, till nya omgivningar. Ni kanske upptäcker en trädgård, eller havet eller en skog. Det kommer med lätthet, och i allt ni ser känner ni livet som strålar inifrån. Allt som lever ser på er med välvilja. En vänlig inbjudan kommer från allt ni ser, och skönheten är underbar och bländande. Ni känner glädje som bubblar upp i er hjärta och ni tänker: ”Åh, det här är som det ska vara; detta är normalt, det här är naturligt. Nu är jag Hemma!”

Ni kommer att stöta på vänner, avlidna släktingar och träffa guider, som alla tar emot er med öppna hjärtan, som tyst tillåter er att vara de ni är och som räcker ut en hjälpande hand till er, när det behövs. Ni har nu nått den själsliga dimensionen. Allting där är annorlunda. Rum och tid är mycket flexiblare, eftersom ni plötsligt kan vara på en annan plats om ni önskar det, om ert hjärta lockas dit. Det inre har företräde framför det yttre.

Om ni ansluter till någon på inre nivå från hjärtat, och ert samtal besvaras, är ni omedelbart tillsammans i en fysisk atmosfär. Även om det inte är så fysiskt som på jorden, kan vi här i livet efter detta, fortfarande använda en form. Ni har en kropp, den andra personen har en kropp och ni kan kommunicera med varandra, men mycket lättare och med mindre ansträngning än vad ni är vana vid på Jorden.

Förutom att rum och tid är flexibla, så gäller det också er kroppsform. Den form ni antar är väldigt smidig och formbar. Ni kan anta en fysisk form som gammal eller ung. Färgen på ert hår, era ögon, allt kan ändras, och det ger er glädje! Ni antar den form som passar er inåt, det känns bra och det underlättar kommunikation med någon annan person. I denna dimension av själen märker ni att det inre ger form till det yttre. Det som finns inom er bestämmer det som finns utanför och omkring er. Känn det för ett ögonblick. Vad finns det inom er som kommer till form, som attraherar dessa upplevelser till er, och skapar dem?

Uppenbarligen är ni inte er form, inte er kropp, eftersom den kan förekomma i olika former och på många olika sätt. Ni är inte de som ni lever som eller den roll ni spelar, för även det är mycket flexibelt och dynamiskt. Det som är konstant är det ni kallar ert hjärta. Känn ert hjärta en stund. Känn hur ert hjärta i atmosfären på den andra sidan, är fritt att upptäcka, utforska, möta och uppleva glädjen. Då förstår ni hur mycket ni visste, hur mycket kunskap som fanns inom er.

Fråga er själ om den vill uppenbaras för er nu i en lycklig, fri, glädjefull form, som är lämplig för den här tiden. Eller kanske er själ uppenbarar sig för er som en klok gammal kvinna eller man, eller kanske som ett barn – det spelar ingen roll. Själen väljer nu en form som är lämplig för den mest optimala överföringen, av ett meddelande till er. Låt er själ uppenbara sig ett ögonblick, och om ni inte hör eller ser någonting, så känn det. Känn den eviga dimensionen, där ni hör hemma och låt den omsluta er. På en gång blev ni den fria fågeln; ni är i grunden den glädjen, den kreativa friheten. Låt den sänka sig ner i er kropp, in i magen. Var fria och lev från den inre friheten!

Vad är själens syfte på Jorden? Varför finns den här? Själen vill lära sig hur det är att vakna i denna dimension. Det här är en dimension där ni så lätt på djupet kan glömma er själva, där ni kan bli helt avskilda från er essens.

Er själ ville vara här; er själ är en budbärare från Gud, en del av den allsmäktiga energin som ni kallar Gud. Er själ är en unik del i den oändliga, kreativa källan. Er själ arbetar för att utvecklas över tid, men inte i den tid ni känner till på Jorden. Själens värld är så mycket mer omfattande och omätbar, än vad ni kan mäta med jordiska normer.

Som jag sa är tid och rum på själsnivå väldigt flytande och väldigt rörlig, och formas mer från det inre än det yttre. Ni kan säga att själen sammanslås i denna process, genom utvecklingen under alla sorters liv, och ett av dessa liv formas av er. Ni är unika sammanslagningar av era själar med denna jordiska personlighet, så ingen annan är precis som ni.

Ni är också unika för er själ. Detta liv är en unik omständighet, där er själ vill upptäcka, och för att kunna förstå vad det innebär att vara här i en kropp, och att ge av sig själv. Känn hur stor och modig er själ är, och i grunden är det ni själva som ikläder er detta; ni tar risken i nästa steg.

Respektera er själva. Ni är ett stora varelser, en oföränderlig del av Gud själv, men rutinmässigt gör ni er alltför små. Ni lider av gissel från sociala fördomar, och begrepp om gott och ont. När jag ber er att ansluta till er själ, så ber jag er att förenas med ert ljus och med er eld. Ljuset är också eld, och eld står för passion, entusiasm, inspiration.

Ni är starka själar, och för att vara i äventyret av inkarnationen på Jorden, så måste ni ha kurage. Ni tar en risk, för att ni kan hamna i djup som är ofattbara, och ni har tagit er igenom dessa djup, eftersom ni inte är här för första gången. Ni har alla tagit er igenom ofattbara djup i era liv på jorden, men ändå är ni här igen. Så det finns en djup övertygelse, en passion, en eld som gör att ni är fast beslutna att vara här, och att låta ert ljus skina.

För att ansluta sig till den elden, är det nödvändigt att ni också möter era mörka känslor, era mörka sidor – eller vad ni kallar dem. Allt som finns i dessa känslor har ett budskap till er: ilska, rädsla, hat, motstånd. Allt som har kallats negativt har en livskraft inom sig själv. Anslut till den behållaren av känslor, kalla på det; det får visas som mörkt och dunkelt.

I var och en av er finns en ursprunglig kraft, känn den från djupet i er själva. Låt den kraften komma från Jorden, genom ert rotchakra, och låt den kännas. Bli rotad i denna Jord, var säkra på er styrka, och ge er styrka till Jorden – och tveka inte. Ni är för ofantliga, för underbara, för rika av inre skatter, för att fortfarande göra det. Vi behöver er på Jorden som strålar av ljus, och det första steget i det är att ni minns – erkänner – vilka ni är, och att ni gör er själs dimension levande igen, i er vardag, inom er.

Jag började det här meddelandet med att säga att jag respekterar er, att jag knäböjer framför er, och det är inte bara tomma ord. Ni är de som bär ljusets fackla, i den här världen och som strider mot de befintliga, begränsande sätten i världen. Och ni gör det inte genom ordkrig, eller med våld, utan genom en inre anslutning till vilka ni är. Ni gör det genom att sätta själens dimension främst, vilket är något ni helt naturligt brukade göra, när ni befann er i den andra världen, innan ni gjorde resan till den här. Genom att återigen komma ihåg den verkligheten, och låta den stråla ut helt och fullt till denna värld, så tar ni bokstavligen ljuset hit.

Jag tackar för er närvaro här idag och i denna värld. Tvivla inte på vilka ni är. Var de ljusa vackra själar ni är. Tack så mycket.

 

Översättning av Maria Baes och Frank Tehan.

 

»Källa – Kanal: Pamela Kribbe

 

Svensk översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...