Cory från Plejaderna via Paula Forss, 29 juni, 2017

Cory från Plejaderna

Majestätiskt, förtrollande

 

Hur många gånger har vi inte förundrats över det som sker på jorden? Det vi bevittnar nu är som våren på jorden då naturen är spirande, rörande vacker och mer och mer färgstark och levande för varje dag. Då nytt liv föds i alla vrår och väcker stor lycka, vördnad och flödande villkorslös kärlek.

Familjära, kärleksfulla händelser och brobyggande möten sker i ökande takt och med ökande medvetenhet. Människor som närmar sig varandra och ser varandra på nya sätt. Ni, de alltfler nyvakna har, lite förenklat beskrivet, utvecklat er syn och i stora delar fått helt nya ögon genom vilka ni ser och förnimmer er omgivning på ett friskare, mer kärleksfullt och på ett mer sant sätt. Ni nyvakna upptäcker och förundras nu gång på gång över hur mycket fina kvalitéer det bor i er själva och i era medmänniskor. Och att ni inte längre fastnar på samma sätt som tidigare i tankar, känslor och analyserande av brister och svagheter. Ni har allt lättare för att se helheter och förstå och respektera era egna och andras vägar och val. Era nya ögon möjliggör för er att se med kärlek på er själva och varandra istället för med tvivel, rivalitet och rädslor.

Det är som en rörelse i en uppåtgående spiral som får allt större hastighet, omfång och kraft allteftersom kärleksfulla energivågor binder och drar till sig mer kärleksfulla handlingar och känslor. Varje handling betyder något just av den anledningen. Varje känsla, tanke och handling i kärlek och ljus skapar en rörelse som vibrerar ut kärlek och ljus som de självklara ringarna på vattnet. Det är som att sätta fart på en gunga. Om fokus och kraft läggs på att föra gungan framåt i önskad riktning kommer den så småningom kräva allt mindre kraft för att kunna röra sig i sin egen kraft i den skapade energin. När fler och fler ställer sig på samma sida och ”skjuter på” i rörelse mot kärlek och ljus så kommer kraften i dessa efterlängtade energier att öka för att så småningom bli en rådande och mycket starkt pulserande kraft i vår värld. Det vill säga när varje persons varande och görande består av alltmer medvetna kärleksfulla, glada, hoppfulla och harmoniska förväntningar, känslor och tankar.

Det är skiftet som kräver fokus och beslutsamhet. Tänk dig en gunga som har hög fart och kraft och som du vill få att byta riktning. Att gå emot och försöka sakta ner den självsvingande kraften, att få stopp på den och så småningom få den att börja svinga åt ett annat håll kräver beslutsamt handlande och föranleder en hel del krockar av krafterna som möts, strävande åt helt olika håll. De första sammandrabbningarna blir kraftigast och de kräver mest mod. Allteftersom kraften och farten mattas av blir det något mindre dramatiska krockar som inte är förenade med lika stora faror och risker.

Ni är alla medvetna om hur mänskligheten innefattar krafter som puttar och drar både åt det ljusa och åt det mörka hållet. I perioder kan det föranleda förvirring och kaos när kampen om vilket håll rörelsen ska gå är hetsig och intensiv och gungan far hit och dit utan styrsel. Ni ska veta att ni nu är så ofantligt många fler som puttar gungan åt rätt håll. Den svingar mer och mer i kärleks- och ljusenergin och snart kan kampen upphöra och gungan svinga i sin egen kraft med hjälp av ert lätta stöd.

Det är vägen vi redan har vandrat som varit den svåraste. Då så många fler stod på andra sidan och använde sig av krafter av destruktiv, mörk, fientlig och egoistisk karaktär och då mycket få vågade eller lyckades gå emot den. Då var det rådande energiflödet på jorden, ”den svingande gungan”, en kraft och ett klimat som i stor omfattning karaktäriserades av hierarki, makt, kontroll och smala fack och fåror för människor att hålla sig inom för att bevärdigas acceptans och för att överleva. Fler och fler är ni som har brutit er loss. Som har hittat ljuset inom er själv och som upptäckt villkorslös kärlek och börjat verka i den kraften. Många är ni som blivit straffade och utstötta för denna frigörelse. Men många är ni också som i inkarnation efter inkarnation fortsatt att modigt frigöra er från samhällets illusoriska bojor och som försökt sprida och leva era liv i ljus, kärlek och frihet.

Idag är ni fler och mer medvetna ljusarbetare och idag har de mörka krafterna mindre mandat vilket gör ert arbete lättare och mindre hotat. De mörka och destruktiva krafterna är mer synliga och mindre normaliserade vilket gör ert fokus och era intentioner starkare och starkare för att mota dem. Er intention och er önskan att leva i och att sprida kärlek, acceptans och omtanke, istället för att enbart fokusera på egen överlevnad och egna strävanden, ökar och blir allt mer självklart tack vare förändringen i energirörelsen, det allt högre medvetandet, på jorden.

Ni börjar märka att det egna inre växandet, kärleken inom och till ert eget väsen, det egna läkandet och frigörandet skapar goda avtryck och händelsekedjor i era liv. Ni börjar märka och kan glädjas åt de kärleksfulla belöningarna det för med sig. Det är med stolthet och lycka vi ser hur ni i allt större utsträckning minns och förstår att ni behöver börja med er egen läkning, att ni i alla avseenden behöver ta hand om och ansvara för er själva i första hand för att kunna vara så stora källor och inspiratörer till kärlek, samhörighet och ljus för andra som möjligt. Denna friska rörelse och detta starka paradigmskifte hjälper människor att upphöra det destruktiva utplånandet av det egna värdet. Det hjälper er att förstå hur det aldrig, på ett äkta och villkorslöst sätt, är möjligt att på djupet känna någon annans värde och med glädje älska och ge kärlek till andra om det egna värdet inte först förstås.

Vi är med er, vi gläds med er och vi älskar er gränslöst.

Er kosmiska familj via Cory, kanaliserat av Paula Forss

Du gillar kanske också...