Arkturierna via Daniel Scranton, 28 januari 2018

Arkturierna genom Daniel Scranton, 28 januari 2018

Symfonin när galaxen möts – Nionde dimensionens Arkturiska rådförsamling

Var hälsade. Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada att ha kontakt med er alla.

Vi har tagit mänsklighetens essens och kombinerat den med essensen av era galaktiska bröder och systrar för att se vad kombinationen av dessa essenser skulle frambringa. Det här är en av de saker vi sysselsätter oss med. Detta är vad vi funnit. Om mänsklighetens essens kombineras med essensen av alla andra kollektiv i galaxen skapas skönt ljud och vackra ljusspel.

Ni förstår, när ni alla möts blir det som när en symfoni skapas. Det är ren magi och bär denna galax unika signum. Vid den här tidpunkten funderar alla över vad deras roll kommer att bli när alla varelser som är fysiskt inkarnerade i denna galax träffas. Vi ser många olika möjligheter, och därför är ingen av er förutbestämd att spela någon särskild roll.

Om du bestämmer dig för att du vill bli en ambassadör som bistår i att anknyta mänskligheten till varelser från Orions Stjärnsystem så är det din rättighet. Du har rätt att göra detta val. Du kan välja att bli någon som hjälper hybridbarnen att anpassa sig till livet på jorden. Du kan ansluta dig till en allians.

Detta är anledningen till varför det är så viktigt för er alla att följa känslan av lycka och fröjd och låta glädjen bli er främsta vägledare. När var och en spelar en roll som hjälper er alla att mötas kommer det slutliga resultatet att bli ren extas. Tro oss, för vi har sett och hört det. Vi kommer att fortsätta arbetet som en av de krafter som för er alla samman.

Vi är det Arkturiska rådet, och det har varit en glädje för oss att ha kontakt med er.

Översättning av Sara

You may also like...