Saul

Det finns ett enormt antal Ljusbärare, Ljusarbetare och Vägvisare på planeten vid den här tiden.

5 augusti 2014

Kanal: John Smallman

Ert Uppvaknande är garanterat. Jag vill bara försäkra er om det för så många av er tvivlar, ibland tvivlar ni väldigt starkt och dessa tvivel behöver lösas upp så att de inte drar ner er i dunklet och osäkerheten hos illusionen. Ni är alla i er process av att lyftas upp ur den så att ni kan titta på den och dem som är engagerade i den, och verkar väldigt förankrade där,  med kärleksfull medkänsla och utan att dras ner i smärtan och lidandet som så många genomgår.

Ert uppdrag är att sprida Ljus, Kärlek och helande till alla dem som ni interagerar med och för att kunna göra det behöver ni själva känna Ljuset och Kärleken inom er. Ni kan bara ge det ni redan har och först måste ni veta att ni har det och sedan, utan att tänka på det, bara delar ni med er av det, enkelt och generöst… Ni själva! Ni är gudomliga varelser av Kärlek. Fortsätt att påminna er om denna ovillkorliga sanning och sedan medan ni tar er igenom era dagar kommer ni att känna er glada över er själva. Och när ni känner er glada över er själva demonstrerar ni Kärlek i handling och ni delar och sprider den Kärleken bara genom att vara er själva och alla dem ni möter och samtalar med kommer att känna sig upplyfta av er närvaro och kommer att känna sig nöjda över sig själva de också.

När människor känner sig nöjda över sig själva öppnar de automatiskt sina hjärtan för att tillåta den tsunami av Kärlek som omsluter dem i sin gudomliga omfamning och att öppna mänsklighetens hjärtan är syftet med den Kärlekstsunami som flödar genom var och en av er 24/7. Om ni tyngs ner av bekymmer och tvivel försvagas flödet, så se poängen med att släppa taget om allt som dränerar er känslomässigt eller energetiskt och be oss om hjälp att göra det. Det är nödvändigt att ni håller era kanaler helt öppna för flödet av Kärlek har blivit så kraftfullt vid det här kritiska stadiet av er uppvakningsprocess och det behöver era kanaler helt öppna och obegränsade så att det kan flöda fritt var som helst och till vem som helst på planeten. Ni är inkarnerade vid det här ögonblicket av mänsklighetens uppvaknandeprocess för att hjälpa till i denna mäktiga och underbara uppgift, att föra Ljuset av Guds Kärlek till alla på Jorden.

Släpp taget om alla tvivel ni kanske har om era förmågor eller kunskaper för att göra detta gudomliga arbete. Ni bjöds alla in för att delta i mänsklighetens uppvakningsprocess på grund av era förmågor och kunskaper och ni alla svara entusiastiskt ”JAA!” Ni är inte här av en tillfällighet, ingen är det och inte heller, om du lider som många av er otvivelaktigt gör, som ett straff. Ni är här för att ni är gudomliga varelser som helt frivilligt valde att hjälpa till med denna enastående händelse, med vetskapen att det under vissa perioder skulle vara svårt och smärtsamt. Ni visste också, och djupt inom er vet ni detta nu också, att ett misslyckande inte ens finns som ett alternativ, för det som ni nu är engagerade i arbetar med den Gudomliga Viljan, vilket alltid uppnås på ett perfekt sätt.

Det finns ett enormt antal Ljusbärare, Ljusarbetare och vägvisare på Jorden vid denna tidpunkt. Skapa intentionen att träffa varandra, antingen fysiskt eller via internet och var öppen för nya kontakter. Kärleken som ni alla håller och delar dras ständigt till Sig själv i andra, så ni kommer att bli gudomligt vägledda att möta andra som är på en andlig väg som hjälper till i uppvakningsprocessen, om ni tillåter er själva att vara öppna för det. Att få nya kontakter med människor på väg mot uppvakning stärker er egen tro och avsikt och ökar den gudomliga rörelsen som tar er alla framåt mot ett uppvaknande.

Vi är väldigt medvetna om era pågående bekymmer och problem, speciellt då nyheter om krig och konflikter, blandat med jordbävningar och översvämningar verkar indikera att allt inte är som det borde vara. Det verkar som att fred är långt bort för alla i hela världen och att det inte finns något slut i sikte för hatet och ilskan som driver många att fortsätta konflikterna. Men, som ni har sagts av ett antal pålitliga kanaler, detta beror på alla de enorma mängder begravda och förnekade problem som Kärlekstsunamin kräver att mänskligheten tar sig då ögonblicket för uppvaknande kommer allt närmare.

Detta är gamla problem men ilska och bitterhet som fortfarande är stark hos människor som har blivit svikna eller utsatta för övergrepp av dem som de litade blint på – nästan varenda människa på Jorden har varit med om det under någon gång i sitt liv – vilka verkar omöjliga att möta för att de var så fruktansvärt smärtsamma när de inträffade. Det finns också ofta en känsla av skuld eftersom dessa lidanden ofta ägde rum när de var små barn och små barn får nästan alltid ta skulden för saker som andra har gjort.

Om ni märker hos er själva att ni känner er stressade, utmattade eller brister i gråt utan någon anledning kan det vara era egna saker som kräver er uppmärksamhet (även om det ofta brukar vara indikationer, minnesbilder som hjälper dig förstå att detta är ditt) eller så kan det vara så att, efter att ha kommit överens om att göra det, ni hjälper andra, människor ni inte känner och aldrig har mött, för att frigöra deras smärta och lidande för att de är så energetiskt dränerade att de inte har någon möjlighet att göra det själva. Det är en andlig uppgift av enorm betydelse som ni har tagit på er för att ni har mycket erfarenhet av att släppa dessa typer av lidanden genom era egna väl utvecklade styrkor när det gäller förlåtelse. Och vet att om detta är fallet, så är ni i sanning riktigt välsignade och kommer att välkomnas Hem med det mest storslagna jubel för de outröttliga ansträngningar med vilka ni har hjälpt mänskligheten att vakna upp.

Om ni upplever den här sortens symptom får ni vara väldigt snälla mot er själva för de indikerar att ni själva genomgår en enorm ansträngning som dränerar er på energi. Om ni känner att ni inte har förmågan att hålla er vakna, ta en paus och lägg er ner och vila på ett ostört ställe. Om ni är på arbetet och inga vilrum finns tillgängliga kanske ni kan använda er bil eller en närliggande kyrka som platsen för er vila. I annat fall skulle ni kunna eller borde ni (jag avskyr att använda ordet ”borde”!) säga till om att ni känner er sjuka och gå hem. Det är egentligen helt rätt för er förmåga att arbeta är definitivt begränsad när ni är i den här sortens försvagat tillstånd.

Vet att ni alla är djupt älskade och djupt ärade för den enorma uppgift som var och en av er har tagit på er för att hjälpa till i denna uppvakningsprocess. Det ni gör är en sådan storslagen handling och det är väldigt krävande i varje aspekt av er själva, så var alltid snälla mot er själva, speciellt om ni tror att ni har gjort någon upprörd eller gjort ett hemskt misstag, tveka inte att förlåta er själva för det – Gud gör det alltid, omedelbart! Ni är under enorm stress, erkänn det och tillåt det i era dagliga liv.

Med så väldigt mycket kärlek, Saul.

Svensk översättning: Charlotta Olsson – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...