Sanat Kumara, 14 december 2014

Sanat Kumara

Ni är Fullständiga och Hela Varje gång ni Lever i Kärlek

14 december

Kanal: Fran Zepeda

Sanat Kumara:

Hälsningar till alla på denna löftesrika dag, ytterligare ett pinnhål upp på stegen av ert djupa Uppvaknande och Uppstigning. Till er ger Jag min styrka och mening och Kärlek för hela Mänskligheten att hålla och vårda i era hjärtan.

Det är i detta syfte som jag talar till er nu – Kärleken till hela Mänskligheten, Kärleken till alla Varelser av de Himmelska och Galaktiska Sfärerna, Skaparens Kärlek  – och det, kära ni, är den springande punkten, för det tar er till påbörjandet  av er upplevelse av Enhet.

Det är denna dag som jag riktar er uppmärksamhet mot  och från era Hjärtan att hålla en vision för Mänskligheten, en vision så omfattande att det tar över ert medvetande – En vision av Kärlek för alla, och Harmoni för alla, och av skapandet av era drömmar från djupt inifrån er själva och medvetenhet, att utnyttja alla de gåvor och förmågor som ligger djupt inom er, och för vissa fortfarande vilande.

Låt dessa förmågor komma fram nu , för de behövs i detta storslagna uppvaknande för hela Mänskligheten. Placera er hand över ert hjärta och kunggör:

”Jag håller nu inom mig, allt jag behöver inom min verklighet för att skapa det perfekta livet och skapelser som formar och förbättra mitt djupa väsen och mening och varande, som eftersom det utvecklar sig som kronbladen på en vacker lotusblomma, skapar Harmoni och Överflöd och inte bara för mig själv utan för alla. Och med det kommer Perfektion och Renhet av min utvecklande Gudomlighet.

”Må all Mänsklighet uppleva ett djupt uppvaknande nu, och med det en känsla av frid och djup mening för välbefinnande för alla.

”Och jag tackar Skaparen av hela mitt hjärta för denna chans att uppleva ofullkomlighet, som gav och skapade min Perfektion och Helhet, som belyser allt det som avhåller mig från att inse min helhet inom Skaparen, Jag är född på nytt in i Helhet.

”Jag ber för alla mina aspekter att komma in i mitt  Varande med enkel Elegans, och för hela Mänskligheten att uppleva detsamma, och tillsammans och alltid möts vi i Helheten, individen och kollektivet, och upplever en djup explosion av uppvaknad Lycka och Harmoni, för evigt och alltid.

Amen ’

Mina kära, det är främst viktigt att ni inser att ni redan är hela och fullständiga när ni tillåter Skaparens  Kärlek att genomsyra ert Väsen, när ni låter er själva att tillåta och acceptera er fullständiga gudomliga natur som en Skaparens tjänare, och därmed en viktig del av Skaparen, för ni är en och samma  när ni än överlämnar er själva till att uppleva Skaparens djupa Lycka och Helhet som kärnan i vilka ni egentligen är, en aspekt av Skaparen, men ändå hela Skaparens väsen.

Acceptera detta, ni är Hela, ni är fullständiga i er Gudomliga Natur, för ni bär blåkopian av Skaparen inom era väsen, och den gnistan kan belysas av vilje med er växande Kärlek till er själva och för hela Mänskligheten.

Acceptera hjälpen från alla Varelser av de Himmelska och Galaktiska Världarna och kom tillbaka till er själva med fullt avslöjande av er Gudomlighet, kära ni. Tiden är nu, tiden är evigt nu, och för evigt och alltid bär ni den vackra Gudomliga gnistan, av Enhet med Skaparen.

Erkänn er Gudomlighet i allt omkring er. Allt det vackra omkring er är en del av er. All magi omkring er är en del av er. All den Kärlek ni ser i andras hjärtan är ni. Ni är kärlek. Ni är ett hjärta med andras hjärtan, kära ni. Vila och slappna av med den vetskapen. För ni vaknar till denna sanning, och ni kommer att vara för evigt förändrade med den djupa acceptansen  och vetskapen.

Slappna av i vetskapen om att ni är fullständiga och hela varje gång ni lever i Kärlek, varje gång ni bjuder in alla era aspekter att integrera inom er, och när ni sänker ner de delar som ni anser negativa eller separerade intill Kärleken av ert Väsen och Helhet.

Jag ger er detta i dag för att öka er medvetenhet om er Helhet och Rikedom, och för varje andetag ni tar är så ”stelnar” den sanningen i er kärna.

Jag bjuder er farväl för nu, med bedjan och önskar att ni tar åt er den fullständiga medvetenheten om er Enhet med Skaparen för varje andetag som ni tar.

JAG ÄR Sanat Kumara, till er tjänst.

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Copyright © 2011-2014 Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is posted in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this notice and links are included. www.franhealing.com www.franheal.wordpress.com www.ouremergingdivinity.com

Du gillar kanske också...