Vivamus via Kjerstin Sisilla 1 augusti 2020

Vivamus via Kjerstin Sisilla 1 augusti 2020

Hallå kära Vänner, Bröder och Systrar. Jag är Vivamus, även kallad Sanat Kumara.

Ni ska veta att vi alla, här i det ni kallar den andliga världen, från 5:e dimensionen och uppåt – vi är med er i varje stund. Vi har en ständig kommunikation oss emellan för att bidra med det ni är i behov av i energiväg, medvetet eller omedvetet.

Somliga av er kanske tycker att vi är tjatiga eller ni känner er dåligt behandlade för att ni får möta liknande situationer upprepade gånger. Försök då snälla ni att ”krypa ur ert ego-skal”; meditera/ gå in i er själva och fråga ert Högre Jag, mig eller den guide, Mästare eller Ängel du känner dig förbunden med; ”VAD är det jag behöver lära mig av denna upprepade situation?”

Vi älskar dig precis som den Du Är. Vi älskar var och en av er precis som den Ni ÄR. N är Ljus, ni är Kärlek eftersom ni alla/vi alla varelser är komna från Källan/Gud/den Ende Skaparen.

Haken är att VÅGA möta sitt eget innersta. Våga stå där naken/avskalad och se era – som ni kan uppfatta det – fel och brister. Betänk att ni har gått i Universums hårdaste skola – ni har levt upprepade liv i moder Gaias 3-dimensionella illusion för att samla lärdomar. Därför – oavsett vilka hemska handlingar du än har utfört enligt ditt sätt att se. INSE att DU ÄR Guds Älskade barn – nu och för evigt. Det är ALDRIG för sent att vända sig till Ljuset, att förlåta sin nästa såsom sig själv…

Den Förste Skaparen väntar på att barnen ska återvända till medvetenheten om att var och en är lika Älskad – var och en är lika värdefull och lika unik, tack vare de erfarenheter och lärdomar som har samlats under jordeliven.

Älskade Vänner, Bröder och Systrar – släng er tunga ryggsäck bakom er på stigen. Känn Kärleken och Ljuset som strömmar in över er älskade Moder Gaia, starkare och intensivare för var dag.

Sök kontakt med oss hjälpare som går vid er sida. Ta emot våra läkande energier, låt allt tungt omvandlas till Ljus och Kärlek. Minns att DU ÄR Ljus och Kärlek. Minns Jeshuas (min bror Sanandas) ord:
”Jag är Vägen, Sanningen och Ljuset (livet)”

Var och en av er ÄR Vägen, Sanningen och Ljuset (livet). Försök att minnas det i varje stund och låt tro, hopp och Kärlek fylla ditt hjärta. Minns att Hjärtats väg är den enda Vägen till ditt Mästerskap, enda vägen till den fullständiga medvetenheten om ditt Gudomliga Jag. Var snälla och minns vikten av att gå inom varje dag och söka Dig Själv. En bra fråga att ställa till oss kan vara ”Vem är Jag?” (Who am I?)

Farväl för denna gång Älskade Människor på Jorden.

Er vän Vivamus (sanat Kumara)

Du gillar kanske också...