Sanat Kumara via Mia Lighthouse, 14 juni, 2018

Sanat Kumara och Sananda (via Mia Lighthouse) 14 juni 2018

Kära er alla,

ni är mitt i en uppstigningsprocess vilket gör er extra känsliga, så kom ihåg att centrera er, jorda er, kom ihåg att älska er själva och ta de steg ni måste ta för att må bra i er vardag.

För några av er kan det vara stora förändringar så som att lämna den relation ni lever i, flytta eller liknande. Det kan vara stora förändringar, det kan vara små. Många skulle må bra av att gå ned i arbetstid. Du vet i ditt hjärta vad som gäller för dig. Ofta handlar det bara om att få mer lugn i ditt liv, att andas djupare, slappna av, spendera mer tid i naturen, öppna upp dig för glädjen. Acceptera dig själv som du är i denna stund. När du accepterar dig så får du kontakt med din innersta källa, din kraftkälla, denna kraft hjälper dig framåt. Centrera dig. Gå in i ditt inre hjärta, slappna av där, hitta denna plats av kärlek där du kan vila, där du får kraft.

När du lever livet från hjärtat så finns bara ett vara. Då kan du ha det mest tråkiga arbetet och ändå känna glädje, för din glädje finns inom dig, du bär den med dig vart du än går.

Visst är det mycket bättre att ha ett roligt arbete, men när du har hittat denna inre källa av glädje så spelar de yttre omständigheterna inte så stor roll för ditt mående.

Ni har säkert hört människor som rest i fattiga länder berätta om hur eländigt allt var ur ett materiellt perspektiv, men att människorna som bodde där verkade så glada och lyckliga till trots för detta. Detta har så klart inte att göra med att fattigdom gör dig lycklig eller liknande, men det har att göra med att i vissa delar av den så kallade tredje världen, finns det fortfarande gott om områden där familjer lever tillsammans från de föds tills de dör, där man känner varje del av grannskapet, där alla är en del av gemenskapen. Sådan grundläggande trygghet, sådan självklar gemenskap, det ger glädje.

De flesta av er som läser detta lever i en helt annan värld, en värld där ensam är stark och där individen ska lyckas i ett samhälle där man i stor utsträckning konkurrerar med varandra. Det behöver inte vara så, ni kan skapa nya gemenskaper, nya relationer, ni kan bilda nya familjeband. För några av er kan det vara bra att fråga sig: vad gör dig lycklig? Vilka steg kan du ta för att öka glädjen i ditt liv?

Var och en på Jorden har Ljuset inom sig och detta kan väckas. Jag talar främst till Ljusbärarna, de som genom generation efter generation har hållit ljuset vid liv, genom de mörkaste av tider när ljuset varit till synes glömt och gömt så har ni burit det. Men jag talar också till alla de som ännu inte vaknat, till de som är under process att vakna, för ljuset sprids nu i en hastighet som vi inte kunnat hoppas på. Vi i de andra dimensionerna befinner oss i ett tillstånd av lyckorus när vi ser och tar del av det som nu sker på Gaia! Och då talar jag så klart inte vad som sker i era nyhetssändningar utan vad som sker med mänskligheten på ett energimässigt plan. Ni tar nu stormsteg i er uppvakningsprocess.

Det kan tyckas motsägelsefullt att detta är en tid av Ljus och uppvaknande när så mycket mörker sker omkring er, åtminstone på era nyhetssändningar. Jag talar om vad som sker på ett energimässigt plan; vi ser bokstavligen Ljuset flöda över Jorden och detta är storslaget! Varför händer då så mycket elände? Ja, det är all kulminerad smärta och sorg som kommer upp, allt ska rensas ut. Behåll ditt lugn och var centrerad i kärleken, slappna av, ha tillit. Några av er undrar fortfarande vad jag menar, jag känner era frågor, ni tycker bara det är katastrofer och krig över jorden; hur kan denna tid vara Ljus?

Men titta på mänsklighetens historia, den har varit full av krig och svält och orättvisor på alla sätt. Tänk bara på den höga barnadödligheten som var så vanlig för inte alls länge sedan, bara föreställ er kort vilken enorm sorg detta innebar i varje familj. I jämförelse lever ni i en fredlig värld i dag.

Nu får ni veta vad som sker på andra sidan jorden inom loppet av en minut. För bara två hundra år sedan visste de flesta inte mycket mer om världen än vad som skedde i sin by, sin stadsdel, sin region av det land de bodde i. För tvåhundra år sedan kunde de allra flesta inte ens läsa eller skriva, bara en sådan sak. Informationens spridning har accelererat och det man kan säga om nyhetssändningarna är att de tyvärr till större delen fokuserar på farorna/det negativa i världen, detta kan man argumentera är viktigt, men varför är det inte lika viktigt att rapportera om allt gott som sker? Information påverkar er, så välj med omsorg den information du vill ha i ditt liv.

Den stora förändring som har skett är att ni nu förstår på djupet vad vi menar när vi säger att ni är skaparna av era liv. Att era ord, tankar, känslor och handlingar faktiskt har stor betydelse. Att ni kan påverka allt liv genom att se det högsta i det som omger er. Att ni har förmågan att skapa det paradis ni längtar efter.

Mänskligheten har aldrig tidigare förstått detta i er nuvarande tideräkning. Individer har förstått det, små andliga samhällen har förstått det, men som kollektiv har ni varit ovetande om denna sanning. Denna sanning sprider sig nu som en inre insikt genom mänsklighetens själ.

Ta ett djupt andetag, fyll din kropp med luft och var i detta ögonblick, var i andningens ögonblick.  Låt luften strömma in och ut av din fysiska varelse. In genom dina näsborrar och ända ned i tårna, genom kroppen, in och ut, i en cirkulär rörelse. Föreställ dig att denna luft är ljusenergi och för varje andetag så fyller du din kropp med ljus, den fylls upp, den lyses upp, den fylls av kraft och energi. Tänk att du nu medvetet helar dig med detta ljus, detta gudomliga ljus, inse att det är möjligt att hela sin egen kropp på detta sätt. Andas in ren kärlek, andas in ren glädje. Andas djupa andetag, in och ut. Slappna av. Låt detta kärleksljus fylla varje cell i din kropp, låt det läka varje cell i din kropp.

Du kan när som helst koppla upp dig till Ljuset och låta det fylla dig. Gör denna typ av övningar dagligen, låt kärleken bli en kraftkälla i ditt liv.

Jesus från Nasaret är en av många som levat på jorden som hade en direktkontakt med Källan, ursprunget, den eviga kraften, den oändliga kunskapen, det som ofta kallas Gud. Han talade direkt från hjärtat, han var ren kärlek. Men han var också en människa med fel och brister, han var inte perfekt.

Ja, ni känner alla till Jesu liv, åtminstone delar av det, men det jag nu vill prata kort om är vad som hände när texterna sattes ihop till en bok, till de skrifter som så många följer. Jesus själv skrev inga texter, tvärt om uppmuntrade han inte till det. Det var när minnet hos lärjungarna började svika och man ville föra vidare sin kunskap som texterna skrevs.

De första kristna var en förföljd grupp som levde i flykt. De hade ett mycket svårt liv, men härdade ut då de var övertygade i sina hjärtan om Kärleksbudskapet som Jesus lärt dem. De som härskade i Rom märkte att trots förföljelsen av kristna, så växte de i antal, det fanns en kraft i denna lära, en kraft som man beslöt sig för att använda sig av. Så man samlades i råd och samtalade kring dessa texter. Ja man kunde förstå att människor följde dem, de hade något speciellt, det fanns en kraft i dem. Men det var ju en kraft som sa att alla var lika mycket värda, det var en kraft som hotade deras makt. Så man beslöt sig för att ändra lite i texterna, inte helt och hållet, men bara man ändrar några ord här och där kan effekten bli slående. Vissa delar tog man bort helt och hållet, de var för omvälvande.

Jesus visade på en väg att leva, på en väg att vara. Han levde kärleksbudskapet. Han uppmuntrade inte någon att bygga kyrkor eller starta en religion i hans namn. Han uppmuntrade var och en att hitta sin direkta kontakt med Källan, med Alltet, med Gud. Han visade vägen genom sina sina ord, gärningar, genom sitt sätt att leva. Många kristna tror att meditation är något som enbart religionerna i öst ägnar sig åt och att det inte är menat för dem, trots att Jesus själv mediterade varje dag och hade gjort så sedan han var ett litet barn. Så gjorde även de första kristna, hans första följare.

Hela hans liv, alla hans predikningar handlade om jämlikhet, att älska sin nästa som sig själv, att dela med sig av det man har. Att sitta vid samma bord, dela på vinet, dela på brödet, njuta av varandra sällskap, uppleva livet tillsammans. Han vandrade till fots för han ville vara nära Moder Jord, han ville vara nära allt som levde. Han levde livet närvarande i nuet. Han mötte människor på vägen, han mötte djuren, växterna, träden, blommorna, himlen, vattnet, han mötte Skapelsen. När han talade så talade han på en öppen äng eller från ett berg, eller kring ett bord eller i någons trädgård, han talade där det föll sig naturligt just i den stunden. Och han talade alltid i direktkontakt med hjärtat.

Han uppmanade sina åhörare att kasta bort alla titlar och se varandra som jämlikar, som broder och syster. Han såg kvinnor som sina jämlikar, som sina systrar och han hade en kvinna som han älskade som sin allra närmaste, som sin tvillingsjäl. Hon fanns alltid vid hans sida, hennes namn var Maria Magdalena. Hennes plats var viktig bland de första kristna, hon hade en hel grupp som följde henne efter att Jesus tvingades lämna dem.

Men detta är länge sedan nu mina kära och för många av er är denna information inte så viktig, medan den för andra är mycket viktig.

Som vi ser det är det viktigt att man tar bort dessa slöjor så att människor inte längre förvillas.

Innan jag går vidare vill jag dock ta ett exempel på hur man kan missförstå ord beroende av hur de sätts samman. Detta exempel är hämtat från Nya Testamentet: ”Ja, det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga, än för den som är rik att komma in i Guds rike.” Tolkningarna av detta citat har gått isär och faktiskt har de ursprungliga orden en ganska annan bakgrund än vad ni tror. Nålsögat var en passage i öknen som var extra svår för de som fraktade varor och människor genom öknen. Den var svår, men inte omöjlig. Citatet är från en predikan och den situation som den sägs i är en återberättad händelse.

Mia; Kära Sanat Kumara, du säger så många saker som är så omvälvande för mig, jag måste ta en paus i vår kommunikation och kontakta Sananda och höra vad han säger om detta.

Sanat Kumara: Kära Mia, jag är lycklig för att du nu kontaktar Sananda. Jag älskar er alla och tackar för mig för denna gång.

You may also like...