Saul, 17 december 2014

Saul, 17 december 2014

Via John Smallman

Mänsklighetens framsteg mot uppvaknandet har varit fenomenal de senaste två till tre åren, men om ni regelbundet lyssnar på massmedia och deras budskap om förödelse och katastrofer, kan det vara svårt att tro att det är så. Men kom ihåg att det är en del av illusionen, som ni outtröttligt arbetar för att upplösa med era kärleksfulla tankar, ord och handlingar. Kärleken övervinner allt i sin väg, lugnt och oemotståndligt, och det är vad ni alla gör när ni ständigt arbetar med Kärleksfältet som omger er. Ni löser effektivt upp allt som inte är i linje med det.

Ni valde alla en jordisk inkarnation som människor i denna speciella livstid, eftersom ni så gärna ville hjälpa till så mycket som ni möjligtvis kunde med mänsklighetens uppvakningsprocess. När ni steg in i illusionen genom er inkarnation, steg ni också in i ett tillstånd av minnesförlust. Djupt inom er vet ni att ni har en viktig uppgift i den stora gudomliga planen, och många av er söker hjälp med att hitta den genom att gå på olika seminarier och lyssna på kloka lärare, eller utföra rekommenderade övningar som ni hoppas ska erbjuda er svar på alla era bekymmer och er oro.

Det enda sättet att finna er uppgift är att engagera er fullt ut med Kärlek. Om ni bara gör det kommer alla era bekymmer att försvinna. Ni kommer fortfarande att behöva hantera livet i illusionen och det kommer fortfarande att ge er bekymmer, men istället för att oroa sig för dem och bli ängslig och stressad, kommer ni intuitivt att kunna ta itu med dem med hjälp av den Kärlek som rikligt flödar från ert väsens centrala kärna.

Det finns ett välkänt uttryck som lyder ”ett problem kan inte lösas på samma tankenivå som det skapades på”, och försök att lösa det olösliga i illusionen – krig, sjukdomar, fattigdom, etc. – fungerar inte eftersom alla försök, hur välmenande de än är, blir kvar på illusionens nivå.

Kärlek är allt som finns i Verkligheten, vilken är långt bortom illusionen. Den når in till er i mardrömmen för att omfamna och väcka er. De flesta av er är medvetna om detta på en djupare nivå. Det är därför ni söker ett bättre sätt att leva som hedrar hela mänskligheten, men på grund av styrkan i övertygelsen som krävs för att se det overkliga i illusionen, är det extremt svårt för er att tro på att Kärleken kommer att lösa hela mänsklighetens problem. Men djupt inom er själva vet ni att Kärlek är svaret.

Försök varje dag, eller till och med varje timme om ni kan, under er tysta tid i er heliga inre helgedom, att vara medvetna om det gudomliga Kärleksfältet i vilket ni så ömt och kärleksfullt hålls. När ni försöker det, utan att undra om det är sant eller inte och utan att försöka göra en logisk utvärdering om dess effekt på er – känner jag verkligen Kärlek? – så var medvetna om att fältet svarar er omedelbart, eftersom det är dess syfte.

Era egon är mycket vältränade i att förlöjliga eller kritisera alla kärleksfulla förnimmelser ni upplever och all medvetenhet som försäkrar er att ni är varmt och gudomligt avhållna. De kommer att försöka övertyga er om att ni bara inbillar er dessa förnimmelser, eller att ni är desperat och i behov att psykiatrisk hjälp.

När ert logiska sinne talar om för er att ni inbillar er de här känslorna, och er intuition säger er att de är giltiga, följ då er intuition som alltid är gudomligt ledd. Den talar mycket tyst, medan ert egoistiska sinne gör allt i sin makt för att distrahera er, så att ni inte hör den tysta och kärleksfulla inre rösten som aldrig skulle leda er vilse.

Egots röst kan alltid identifieras eftersom den fyller ert sinne, ert medvetande, med en konstant ström av oroande och ängsliga ”tänk om” tankar, medan er intuition alltid är lugn, mild och tröstande. Problemet för er är att egots röst är högljudd, och när ni är oroliga eller ängsliga är det väldigt svårt för er att slappna av och lyssna på er inre lugna rösts visdom.

De flesta av er har haft erfarenhet av att reagera spontant, ibland med intensiv ilska när någon har trampat er på tårna. En av de stora lärdomar som alla människor är på Jorden för att lära sig är behärskning. Men ni är programmerade från en mycket tidig barndom att det finns faror som ni måste reagera mycket snabbt på, om ni vill undvika smärta och lidande.

För ett litet barn är den programmeringen till en början mycket användbar. Senare när ni har växt i styrka och blivit större och starkare än de som är yngre eller mindre än ni själva, kan det vara mycket frestande att använda er styrka för att stärka er bristfälliga självkänsla – bristfällig jämfört med de som är större än er, eller jämfört med vuxna auktoriteter – genom att skrämma, hota eller skada andra. Att göra det ger er en ”kick”, en känsla av överlägsenhet och oövervinnlighet. Faran med det är att det kan bli beroendeframkallande.

Om er uppväxt har varit våldsam, kanske ni aldrig har upplevt eller sett ett klokt vuxet beteende, utan har lärt er att lita på er själva och inte på någon annan för att säkerställa er överlevnad. Nu däremot, när ni har valt en väg av andlig tillväxt, vilket ni alla har gjort, behöver ni komma bort från er tro på hot och våld som ett medel att överleva. Om ni fortfarande bor i ett område där fredlig samexistens inte är ett alternativ, behöver ni flytta därifrån.

Om alla på Jorden som lever i en miljö av våld, hat och förtryck, vägrade att engagera sig, utan istället flyttade därifrån, då skulle våldet trappas ner ganska snabbt när de som gärna slåss eller söker annat våld, inte har någon att slåss mot längre. Men den miljön är illusorisk, och på den nivån i illusionen kan dessa problem inte lösas, därför att de som är inblandade inte vill flytta, eftersom de vet att de har rätt och de har ett intensivt behov av att bevisa det för sig själva och för andra. Och många som skulle vilja flytta är, av olika anledningar, oförmögna att göra det.

Och det tar oss tillbaka till uppgiften ifråga, den uppgift som ni som Ljusarbetare och Ljusbärare så modigt och kärleksfullt har åtagit er. Den uppgiften är att vara Kärlek, vilket ni i sanning är, och att hela tiden visa det i ert dagliga liv. Ni vet att det är därför ni är på Jorden, ni vet att ni inkarnerade för att uppfylla denna gudomliga uppgift och ni vet att ni har enastående hjälp från alla oss i de andliga världarna.

Ni kan inte misslyckas eftersom ni får gudomligt stöd i varje ögonblick, så fall inte för resonemanget som antyder – för att den civiliserade mänskligheten ska överleva – det är intressant att se vem som gör bedömningen om vem som är civiliserad – behövs ett större och bättre militärväsen och underrättelsebyråerna måste finansieras och stödjas. Och naturligtvis kommer ni inte att falla för det resonemanget, eftersom det har bevisats bortom alla tvivel att det är helt felaktigt.

Var Kärlek, dela med er av den Kärleken och se med glädje när de omkring er gör detsamma. Enorma förändringar pågår och de leder er framåt mot ert oundvikliga uppvaknande.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

You may also like...