Sanat Kumara via Natalie Glasson, 3 mars 2023

 

Sanat Kumara via Natalie Glasson

3 mars 2023

Ert Magnifika Själv

Hälsningar, älskade varelser av ljus. Jag är Sanat Kumara. Jag kommer fram genom dimensionerna, och skänker er min visdom och energi för att stötta er i er uppstigning i denna tid. Det är förstås inte min energi jag skänker, det är mer så att jag förkroppsligar Skaparens energi och låter den flöda genom min varelse till er varelse. Jag fungerar som ett filter för Skapares energi kan man säga. Då energin flödar genom min varelse, skapar mina avsikter och syften vissa av Skaparens vibrationer, som om de ger ett fokus på Skaparens energi. Samma sak gäller för alla varelser, inklusive er, ni kan föreställa er själva som ett filter för Skaparens ljus.

Idag vill jag komma för att tala med er om ert eget magnifika själv. Det är sant inom er varelse, ni har Skaparens magnifiscens, och vi kan erkänna detta som ett filter. Skaparens energi flödar in i er varelse och ni har ett syfte, ett uppdrag, ni har avsikter för denna verklighet, så det attraherar likt en magnet de av Skaparens energier som är mest lämpliga för er, och som kommer att tjäna er. Dessa energier kan vi erkänna som ert magnifika själv för denna verklighet. Ni kan benämna denna aspekt er själ, er essens, ert gudomliga själv, ert högre själv, de är alla etiketter. Vi ansluter oss till energin av sanning inom er varelse. Det är viktigt att förstå att ert trossystem också fungerar som ett filter för Skaparens energi och ljus. Ert trossystem kan fungera som en förstärkare och som en blockering av vissa av Skaparens energier. Därför har ni inom er varelse Skaparens magnifiscens, avsikterna, syftet, uppdraget för denna livstid, och allt det Skaparen vill ge er för att stötta manifestation av detta. Sedan har ni ert trossystem, några övertygelser är förstärkta aspekter av Skaparens energier, medan andra döljer aspekter av Skaparens energi för er, så att ni inte känner igen dem. Om ni tillåter ert trossystem att ändras och skifta och komma i linje med ert magnifika själv, då finns det bara en öppen dörr. Skaparens magnifiscens flödar med lätthet, med perfektion, helt naturligt och ni kan uppleva och uttrycka den.

Jag, Sanat Kumara, inbjuder er att föreställa er att ni har ett trossystem som är i linje med ert magnifika själv. Tillåt er en lite stund, ni kan vilja affirmera.

Jag är mitt magnifika själv.

Jag, Sanat Kumara, inbjuder er att utforska vad detta betyder.

Vad innebär det att vara ert magnifika själv?

Det innebär att ni är Skaparen i manifestation, eller en aspekt av Skaparen i manifestation, och när vi erkänner Skaparen, erkänner vi att Skaparen faktiskt är namnlös, formlös, obegränsad, men ändå mäktig och djupt kärleksfull. Vi känner oss trygga i Skaparens energi, i denna vibration av livskraft. Det är viktigt att erkänna att så snart vi ger Skaparen en etikett, får vi inte nödvändigtvis tillgång till hela Skaparens sanning. Emellertid är ord vårt huvudsakliga verktyg för skapande och manifestation när vi är i existens på Jorden, så ord behövs, inte bara för att förstå, utan för manifestation.

Kan ni föreställa er själva som formlösa, utan etiketter, djupt kärleksfulla och nöjda, eller i frid? I en verklighet där ni upplever de fysiska dimensionerna, är allt djupt påverkande. Därför kan det förefalla utmanande att förbli balanserad och centrerad. Dock, det som påverkar er, uppmuntrar er att återvända till ert centrum. Emedan det verkligen känns som att världen omkring er och kanske till och med världen inom er är fokuserad på frånkoppling, och att allt ni upplever verkar koppla bort er från Skaparen, så kan det vara svårt att se den koppling som alltid finns där.

Varje ögonblick pekar er verkligen i kopplingens riktning, så just nu och under de kommande dagarna inbjuder jag er att kontemplera:

Vem skulle ni vara om ni var formlös, utan etikett, obegränsad, djupt kärleksfull, mäktig och belåten?

Detta kan förefalla vara en omöjlig uppgift, även en liten mängd kontemplation kommer att stötta övergångar i ert trossystem, vilket gör att ni kan känna igen det magnifika själv inom er varelse, och känna igen de övertygelser som blockerar ert magnifika själv. Det är viktigt att säga att en övertygelse, en tanke, ett uttalande som ni tror är sant, kan släppas mycket lätt. Emellertid kommer en aspekt av er varelse att hålla fast vid övertygelsen, som om det är en säkerhetsfilt eller något som räddar er från fara. Övertygelsen är inte viktig och kan lätt släppas, och en ny övertygelse som tjänar er kan antas.

Jag, Sanat Kumara, försöker säga att när ni befinner er i mänsklig form, lägger ni stor vikt på vissa övertygelser, men om ni är villiga att släppa denna vikt och öppna ert sinne och er varelse för att ansluta till en ny övertygelse som tjänar er, eller ett nytt sätt att tänka, kan ett nytt perspektiv och synsätt erhållas. Detta kan avlägsna gränsen eller blockeringen, tillåtande er att driva framåt i er gudomliga energi.

Under de kommande dagarna inbjuder jag, Sanat Kumara, er att meditera och kontemplera över allt som är Skaparen, utan etikett, formlös, obegränsad, djupt kärleksfull, mäktig och djupt belåten. De tre sista är lättare att tillgå, så ni kan alltid börja med dessa och sedan börja kontemplera formlös, obegränsad, och därefter utan etikett. Då ni gör det uppmuntras ni att ansluta till ert magnifika själv inombords. Bara ha avsikten att ansluta till ert magnifika själv. Dock, då ni kontemplerar allt som är Skaparen, kommer ert magnifika själv att naturligt flöda fram i er uppmärksamhet.

Ni kan be ert magnifika själv om att göra er medveten om de övertygelser som hindrar eller blockerar ert magnifika själv. Det kan röra sig om rädslor, tvivel, dömande, eller i sanning vad som helst. Låt det som måste komma upp i er medvetenhet vara närvarande, tänk sedan på vad ni önskar er istället.

Vilken övertygelse skulle ni vilja förkroppsliga? Vad är mer i linje med Skaparen?

Så snart ni har den övertygelsen, det ordet, det uttalandet, det vetandet, kan ni be ert magnifika själv transformera den gamla övertygelsen till den nya övertygelsen. Ni börjar inte bara transformera er verklighet, utan ni släpper de blockeringar ni lagt för att hindra det magnifika i ert magnifika själv, ert gudomliga själv, er essens, er sanning, vilken etikett ni nu vill ge det. Sålunda kommer allt att flöda med större lätthet, er verklighet, er andliga tillväxt, era förmågor, allt som är den Gudomliga Skaparen kommer att förstärkas och uttryckas genom er.

Det är dags att vara ert magnifika själv, fri från gränser och begränsningar, med förmåga att flöda och uttrycka med lätthet.

Jag tackar er för att ni är närvarande med mig.

Jag är Sanat Kumara

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *