Sanat Kumara via Jahn J Kassl, 29 december 2020

Sanat Kumara via Jahn J Kassl 29 december 2020

Sanat Kumara: Uppvaknandet blir till en eldstorm

29 december 2020

av Jahn Kassl

https://tinyurl.com/ycl7q7sj

Störningar, stridigheter och omänsklighet är fortfarande utbredda på jorden, till en viss grad och till en viss punkt. Mänskligheten är under uppvaknande och omständigheter skapas som påskyndar denna process.

Svårigheter, förtryck och frihetsberövande, som kommer med ”Coronavirusmanipulationen” och alltmer hotande scenarier, får i slutändan många människor att titta närmare på detta. Många människor kan inte föreställa sig den mörka främmande rasens bakgrund och avgrund – de saknar fantasikraft för det. Därför skapas nu situationer där det först verkar som om den mörka sataniska sidan vinner och fler och fler människor förlorar hoppet om en fredlig förändring.

Vissa varelser kommer inte och kan inte vända tillbaka.

Vad som kommer att hända är att en viss mängd medvetna människor tar saken i egna händer. Fler och fler människor börjar dra sig ur dessa planer, både på en mental-andlig nivå och på den faktiska politiska nivån.

Det som nu bara ses i ”alternativa kretsar”, med modiga pionjärer och föregångare, kommer att förvandlas till en eldstorm. Många som verkade förlorade får nu ytterligare en möjlighet att bli medvetna.

Inte en enda aktuell händelse inträffar utan en stor plan bakom den – och det är den gudomliga planen, planen för ljus och kärlek, som i slutändan kommer att segra och triumfera.

Fram till dess – tills tiden försvinner eller ni har lärt er att hantera tiden på ett nytt sätt – måste ni tillämpa bön, meditation, vett, visdom och mod.

PROCESSEN

  • Först kommer mänsklighetens uppdelning att öka – du kan möta detta med inre frid och därigenom skapa balans.
  • Sedan kommer hat att spridas. Folk och människor kommer att resa sig upp mot varandra – du kan möta detta med en djup inre känsla och en inre vision av människornas enhet.
  • Därefter kommer det att bli kaos – du svarar bäst på det genom att ge energi till ditt nära förhållande till Gud, den andliga källan till ditt och allt liv, dagligen.
  • Nu kommer det att finnas LJUS inuti dig och i världen. När råskinnen har lämnat jorden börjar allt lugna ner sig och skiftet börjar.
  • Du kommer att få hjälp från Inre-Jorden, och utomjordiska ljuskrafter kommer att vägleda och följa dig. Jorden kommer att integreras i den Galaktiska Ljusfederationen och kommer att ges en ny plats i denna galax.

Ingenting är som det verkar! Medan sakerna eskalerar och ljusets seger verkar längre och längre bort, är det tvärtom:

Alla händelser som nu rullar ut tjänar syftet att låta en viss procent av mänskligheten vakna. Den nödvändiga kritiska massan för att välta systemet måste uppnås.

Vi är nästan där – dag för dag, med varje ny pålaga, varje ny mörk idé från ”icke-ljus” -workshops, närmar vi oss den punkten.

Så tro på Gud, hitta din själs plan och ägna dig helt åt den.

Anslut till ditt andliga medvetande.

Hemma är där din ande föddes och där du skapades med oskuld och fullkomlighet.

Anden är den du är i Gud, och Anden är Gud. Det här är din källa. Din kompass är kärlek och ditt fälttecken är ljus – på alla nivåer av varandet.

Jag är med dig med oändlig kärlek.
Jag är SANAT KUMARA
Logos av denna jord som återskapar sig själv.

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...