James Gilliland, 30 december, 2020

 

VISIONEN 30 december 2020

Det senaste från ECETI.org / James Gilliland

Jag befann mig i det hypnogogiska tillståndet mellan vakenhet och sömn och jag drömde mycket livfullt. Jag delar med mig av denna dröm, med hopp om att den ska hjälpa andra under dessa prövande tider. Jag såg två stora tablettformade ljus. Det ena var grönt såsom ny gröda, men var fortfarande en aning matt. Det andra var grumligt rött, men det höll på att förlora sin mörka grumliga röda färg och bli ljusare, likt en apelsin. När jag fokuserade på det gröna så blev det tydligare och mer livfullt. När jag fokuserade på det röda så behöll det sin färg och förändrades inte väldigt mycket. I och med att jag vet att vårt högre jag vanligen fungerar med bilder och färger, så mediterade jag på synen. Jag började förstå budskapet. Det gröna var healing-energin. När jag fokuserade på det så blev det klarare. Det skedde inte någon stor förändring när jag fokuserade på det röda, men när jag fokuserade på det gröna, så förändrades det röda till en ljusare orange färg. Det var då jag förstod att jag visades Jorden och att den har en grön energi som strålar ut från den. Den föreföll ha sitt ursprung från mitten och rörde sig utåt. Jag såg mig själv gå igenom samma process. Jag fick insikten om att detta var vad som sker med Jorden och våra kroppar. De healas inifrån. Om vi fokuserar på det gröna healing-ljuset, så kommer de mörka grumliga färgerna som har förminskat friheten, källan till lidandets smärta, allting som förslavar, förhindrar och förminskar, att vika undan. Vi ger inte längre näring till det. Det skiftar sinnet till att bli ett skapande sinne, i motsats till ett bakåtsträvande sinne. Den mörkt röda grumliga energin kan tas itu med, det måste emellertid göras med en kärleksfull objektivitet som inte ger den någon energi, i vetskapen om att den inte har någon grund och kommer att bli kortlivad. Kärlek är den ultimata kraften och den verkliga kraften kommer inifrån. Healingen kommer inifrån. Ifall vi tar den inre vägen och lägger fokus på den gröna healing-energin som expanderar inom oss själva och Jorden, så står vi i linje med en process som inte går att stoppa, Mänsklighetens och Jordens uppvaknande och healing. Nu, mer än tidigare är det synnerligen viktigt att vi utför vår egen healing och Jordens healing, först och främst i våra dagliga liv. Vi kommer att befinna oss i flödet av en universell process som i snabb takt vecklar ut vidden och kraften av vad som är ofattbart. Vi har förmågan att kanalisera Guds/Skaparens/Den Stora Andens kärlek till varje situation om vi lär oss att ’Vara stilla och veta att Du är Gud’. Det enda medvetandet som omfattar allt medvetande på samtliga plan och dimensioner alltigenom multiversum ligger fortfarande inombords. Det är gnistan som kan expandera till den fullständiga flamman. Det är ingen extern process, det är en inre process som blir en extern återspegling. Den representerades som det gröna healing-ljuset i visionen som uppstod inifrån.

Vi behöver skäppa taget om rädslan, känslan av skuld och ovärdighet, allt socialt ingenjörsutövande, den religiösa programmeringen osv, allt som separerar, förslavar, hindrar och förminskar. Inuti oss har vi kraften att göra det och det är det största hotet för alla som kontrollerar, de med mörka hjärtan, vilket namn du än vill ge dem. Bli inte distraherad av vad som slängs framför dig för att dra dig bort från ditt centrum. Fokusera på den värld du önskar uppleva. Ställ dig i linje med den Universella Lagen som bäst förstås som Universell Fred, Broderlig/Systerlig Kärlek, Individuell Frihet och Överflöd för Samtliga. Låt inte rädsla och kaos komma in i ditt hjärta. Detta stör den verkliga kraften, det sanna dig inifrån. Använd Skaparens kraft, det gröna ljuset, för att knuffa ut och heala det. När du öppnar en brandslang så kommer inget att komma i retur genom slangen. Fokusera på kärlek, glädje och salighet, låt denna energi strömma genom dig i varje situation. Var medveten om att du kommer att testas. Utmaningarna som livet bereder dig är tester för att se ifall du kan bibehålla ditt centrum. Ju närmare du kommer nirvana, desto mer sticker demonerna ut sina fula huvuden, men inom dig har du allt du behöver. Mänskligheten och Jorden genomgår en övergång, var övergången. Låt ingen eller inget dra bort dig från ditt centrum. Må gott.

  1. Republiken med Konstitutionen och Rättighetsförklaringen, när de respekteras, representerar den Universella Lagen. Följ ditt hjärta, dessa är gudomliga rättigheter och det är dags att stå i din egen gudomlighet, stötta andra som rör sig åt samma håll. Dagarna av tyranni håller på att komma till ett slut.

 

James Gilliland

www.eceti.org

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

Du gillar kanske också...