Sanat Kumara via Jahn Kassl, 7 januari 2018

Sanat Kumara,  

Via Jahn Kassl, 7 januari 2018

ÄLSKADE MÄNNISKOR!

Ta emot de ljusenergier som nu håller på att nå Jorden, för 2018 erbjuder möjligheten att lösa upp blockeringar och ta bort hindrande strukturer som styr era känslor och dominerar era tankar. Nu är det dags, när allt som håller er tillbaka och hindrar er från att känna er självmedvetna kan läkas vid rötterna. Sluta att gå runt i cirklar! Problem och blockeringar som fortsätter att komma tillbaka därför att ni inte har tagit itu med dem, utgör ett stort hinder på er andliga väg.

ERKÄNN ANDLIGA ”PROBLEMOMRÅDEN.”

Därför uppmanar jag er idag att ägna all er kraft åt att lösa era andliga ”problemområden” detta år. Skjut inte upp någonting, fortsätt er omvandling och vänta inte tills era livsproblem måste komma tillbaka till er på ett smärtsamt sätt.

Det här är den tid när insikter kan skördas i en ofattbar omfattning och med en otrolig dynamik.

Dessa tider väntar inte på att ni ska bli medvetna, utan förväntar sig att ni utnyttjar dessa, de mest gynnsamma förutsättningar att vakna upp, som någonsin har existerat på denna planet.

 Jag ger er därför tre tips, så att ni kan börja detta år med rätt uppmärksamhet och skapa de kommande åren med visdom, styrka och andlig närvaro.

TRE TIPS FÖR 2018

1) Engagera er med all energi för att utvidga er egen medvetenhet. Ingenting är viktigare under 2018 än det här.

2) Använd hängivenhet, meditation och bön som era verktyg. För varje gång ni inte vet hur ni ska fortsätta, kommer ni att få hjälp och gudomlig vägledning.

3) Var äkta och sann i allt – med det menas i varje relation och i allt ni gör. Det är bättre att göra era egna misstag, än att ta åt sig äran för någon annans prestationer. Ta tillbaka kontrollen och självbestämmandet över ert eget liv och var medvetna om detta:

Insikter är förankrade i självmedvetenhet och inte i teoretiska kunskaper eller böcker!

Det här är de tre tips som gäller nu.

MÄNNISKAN ÄR MITT UPP I EN OMVANDLINGSPROCESS

Den yttre världen blir mer och mer instabil. Jorden håller på att omvandla energier från årtusenden tillbaka. Och mänskligheten befinner sig, oavsett hur de hanterar det i sitt inre, mitt uppe i denna omvandlingsprocess – det händer nu.

De som stänger av sig från de nuvarande energetiska betingelserna på Jorden och håller fast vid sina blockeringar, står inför slutet av sin resa på den här planeten. Bara de som tar till sig och integrerar de inkommande energierna steg för steg, kan delta i den Gyllene Tidsåldern.

Det innebär att bara ens egen omvandling och medvetna väg mot medvetenhet leder till människans förmåga att hålla jämna steg med den ständigt ökande frekvensen.

DEN DJUPGÅENDE RENINGEN

Alla mörka och destruktiva krafter, alla dessa som förde in ondska och negativitet till den här världen, för dem håller tiden på att rinna ut.

Således kommer 2018 med all säkerhet att ge oss ytterligare upptäckter och uppenbarelser på alla nivåer. Många kommer att bli chockade och rygga tillbaka, och många kommer att förlora tron på det goda.

Däremot kommer många, de som under många livstider har längtat efter att få återvända hem, att känna igen den här tidens tecken.

De kommer att möta fakta med stort mod, de kommer att vara orädda men med en inre beslutsamhet, och de kommer att förstå nödvändigheten av den här processen.

Den djupgående reningen kommer att kasta ljus över det orena, och utrensningsaktioner kommer att ske både på det inre och yttre planet, eftersom ni bara kan göra er av med sådant ni vet om.

Konfrontera er själva med sanningen, förneka den inte! Omvandla och hela allt som orsakar er smärta i den inre och yttre världen.

Sätt igång, bli pånyttfödda och skapa den nya Jorden.

Jag är Jordens Logos, och idag uppmanar jag alla människor att återvända till Enheten. Jag väntar på er i Ljuset. Låt er ledas av er längtan, för den kommer att leda er direkt till mig.

Vi är Ett från tidernas begynnelse och kommer att vara så för evigt. Utan mig finns inte du, och utan dig finns inte jag.

ÄLSKADE MÄNSKLIGHET

Erkänn ert ursprung och vakna upp från drömmen.

SANAT KUMARA
Den här världens Kung

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...