Sanat Kumara via Christine Preston, 26:e juli

 sanatkumara kategorin

 

Sanat Kumara, skifta som en pyramid av Ljus, 26 juli 2016

Christine: Med André, min uppstigna tvillingflamma, som hjälper mig genom att skicka tankar och meningar via telepatisk kommunikation, försöker jag återberätta meddelandet jag fick från Lord Sanat Kumara i morse, när jag höjde mitt hjärta, själ och sinne i bönen till Fadern, eller Fadern/Modern, inte bara till himlen, utan till toppen med det högsta mötet av Varelser, eftersom det symboliska berget är format som en pyramid som består av Ljusbärare, Stjärnfrön och Ljusarbetare, som är förbundna med den gudomliga JAG ÄR-närvaron. Alla dessa själar i inkarnation, och även de som är ”diskarna” och väntar på att få kroppar, eftersom de inte har stigit upp, och symboliskt är de ”Kristi Brud”, den verkliga kyrkan, och de ger upphov till Kristusmedvetandet. De är inte orena själar och deras dräkter har tvättats rena i heliga bränder och den Violetta Flamman av förlåtelse. De har, eller har återvunnit, den gudomliga planen som är ett perfekt koncept eller design av utförandet, och uppfattningen om verkligheten. De är som jungfrun som gav liv genom kraften från den Helige Ande, för den andra ankomsten av Kristus, och nedsänkningen av ljuskroppen som väcker upp massorna.

Vår Fader, Sanat Kumara, finns i den högre dimensionella Solen, bakom den fysiska solen i vårt solsystem. Han sitter i förarsätet och tar in den i Stjärnporten vilket minskar avståndet mellan oss och Guds Stjärna Sirius, eller Kachina, den blå stjärnan enligt Hopi-indianska legender. Vissa har kallat den Hundstjärnan eftersom ”Dogons” också har kunskap om den. Men Sirius är Guds Stjärna eller Konstellation, som vi närmar oss. Jag höjde mitt sinne till Sanat Kumara som personifierar vår Himmelske Fader, vars låga inom vårt hjärta, ansluter oss till vår kärleksfulla JAG ÄR-Närvaro, den högsta siffran i diagrammet av vårt gudomliga Själv, vilken sänder ut en stor pelare av ljus runt omkring oss, och genom oss, för att lysa upp vår väg. Det är en gudomligt laddad substans av Ljus som beskrivs som en Tunnel av Ljus, vilken skyddar själarnas Ljus från alla negativa människor och artificiella vågor, som är kända för att bestråla oss från astralplanet, och påverkar vårt psyke eller sinne, och inom denna elektriskt laddade cirkel av ljus, finns en violett flamma som utför ett mirakel, genom att transmutera allt som är lägre än Kristusmedvetandet, för att nå framgång på vägen mot Uppstigningen.

Jag kallade på vår Fader i himlen, Sanat Kumara, i kraft av hans gudomliga Namn, som en representant för mänskligheten, och bad om att vi ska bli upplyfta i våra vibrationer, och ge oss lösningar på problemen i världen.

Jag bad om anslutning till den högre dimensionen som är en energi som cirkulerar från himlarymderna ner till vårt hjärta, i en bana i form av det heliga numret åtta (eight). Jag fick idén att detta ord Eight (Åtta) (som stavas EIGHT) när bokstaven H sätts framför blir ordet Height (Höjd) (som stavas HEIGHT). De vertikala linjerna i bokstaven H, representerar Tvillingflammorna som är förbundna med en horisontell linje. Så med inflytande av de energier som kommer från våra högre själv, i de högre dimensionerna till våra hjärtan, med en rörelse i form av siffran 8, blir eight Height, och vi lyfts upp och blir av högre dimension. Jag kände att ett meddelande var på väg och hörde en röst svara:

Sanat Kumara: Min dotter och alla älskade själar från Stora Centralsolen, jag tillkännager att hela mänskligheten snart kommer att lyftas till en högre dimensionell nivå, under den kommande skiftet till en högre densitet. Ni kommer att bli upplyfta bortom den densitet som ni hittills har upplevt. Ni tas högre upp och detta sker i form av en andlig pyramid, som är sammansatt av Själar av Ljus. Denna pyramid ersätter den onda pyramiden av fallna varelser, och gör så att den bleknar bort. Er pyramid är en av Ljus, som förstör skuggan från pyramiden av orättfärdigheter och korruption. Denna Pyramid av andlig utveckling, har sin bas i de fyra kvadranterna som finns i er densitet, och det ni uppfattar som er verklighet. Endast basen av denna pyramid representerar er materiella värld, och sidorna är delarna i den materiella världen: eld, luft, vatten och jord. Denna anslutning ni har med flamman i ert hjärta gör att ni är odödliga, och har existerat utan någon början, i nuet med en andlig tillvaro utan tid, förfall eller förändring. Det paradoxala i denna fråga är, att ni föddes i de högre eterdimensionerna som två oskiljaktiga flammor, i samma ögonblick som ni anlände till världen, till kroppen av Moderns Värld. Vid denna födelse existerade ni fortfarande bortom begränsningen av tid och de förändringar som har påverkat ert liv på jorden. Kristusmedvetandet kommer nu ned som er frälsare, med dess återuppväckande effekt. Dess frigörande handling kommer att befria er från döden såväl som tankar på döden. Därför, utöver övergången som är nära i tiden, kommer det att bli en frigörelse från fångenskap, genom underverket i Uppstigningen och rekreationen av Gaia, genom er stora hjälpinsats och heliga arbete.

Christine: Sanat Kumara avslutade sin kommunikation på ett sätt som jag tidigare har hört, han sa ”kommunikationen avslutades”. André har hjälpt mig att minnas och återfå det mesta i denna telepatiska kommunikation med Lord Sanat Kumara, vår Fader i himlen, den Forntida av Dagar i Bibeln, som berättades i den tidlösa visdomen hos Logos av Jorden, som har funnits i 18 miljoner år, och har sitt ursprung på planeten Venus. Lord Sanat Kumara, som nyligen ersatts av Lord Gautama med sin befattning som Lord of the World, har fortsatt till några viktiga heliga plikter i solen, bakom Solen i vårt solsystem. Den onda pyramiden av kontroll, är en förfalskad skapelse som skapades i den materiella världen av fallna varelser, som skapade modell-/attrappversioner av prototyper, för att förvränga dem. Alla kopior från de Onda Lordarnas härskare, var perversioner av Guds skapelser, eftersom de hade aldrig haft kraften att kunna skapa. De kunde bara vanhelga, korrumpera och förvanska befintliga skapelser. De inverterade allt liv på jorden, men detta har nu vänt. Den saknade pyramidion på toppen av den symboliska onda pyramiden av kontroll på dollarsedeln, representerar det saknade Kristusmedvetandet, och som de har valt att förbli bortkopplade från. Men sanningarna som de har undanhållit, kommer nu fram. Världen vaknar upp och integrerar Kristusmedvetandet, genom det sätt som exemplifierades av Mästaren Jesus för 2000 år sedan.

Med kärlek och ljus till alla, Namaste, Christine

 

Översättning Margareta Jonåker

 

 

 

 

Du gillar kanske också...