Sanat Kumara via Natalie Glasson: Att minnas och förkroppsliga Skaparens egenskaper, 14 juli 2023

 

Sanat Kumara: Att minnas och förkroppsliga Skaparens egenskaper 14 juli 2023 av Natalie Glasson

https://omna.org/

Var hälsade, älskade varelser på Jorden, jag är Sanat Kumara. Vilken glädje det är att vara i er närvaro idag. Jag vill dela med mig av en insikt och förståelse som hjälper er att få större Skaparförkroppsligande och att känna igen Skaparkvaliteter inom er varelse som kan tjäna er i er uppstigning, ert helande och er omvandling. Jag inbjuder er att börja se er omkring, se på andra människor, andra djur, varelser, växter, träd, till och med byggnader. Allt som existerar i din verklighet. Känn igen när du observerar vad du gillar eller attraheras av i din omgivning. Du kanske känner dig attraherad av en viss person som har en viss kvalitet, kanske är de oerhört entusiastiska eller oerhört fridfulla. När du är tillsammans med dem känner du dig själv positiv och upplyft. När du börjar bli medveten om människor, djur, varelser, till och med byggnader som du attraheras av. Du börjar känna igen de Skaparegenskaper som du längtar efter eller som behöver aktiveras i din varelse och förkroppsligas. Du kanske upptäcker att du gillar viss mat, vissa färger, viss musik, vissa bilder. När du inser att du gillar eller attraheras av vissa saker i din verklighet, ta dig tid att fundera över vad de förmedlar till dig. Vilken kvalitet hos Skaparen kommer fram och gör sig känd för dig. Vilka av Skaparens egenskaper söker du? Att söka förkroppsliga kan vara utan att ens veta om det. När du börjar känna igen Skaparens kvaliteter kan du bli medveten om att dessa kvaliteter redan finns i ditt väsen. Det är bara en fråga om att minnas och aktivera. Skaparens egenskaper finns i ditt väsen eftersom du är ett med Skaparen och du existerar i enhet med alla varelser. Därför är det som om alla och allt omkring dig är en spegel. Vi kan också se på detta på ett omvänt sätt, kanske finns det kvaliteter i din omgivning bland människor som du ogillar. Det är mycket troligt att dessa energier eller kvaliteter finns i ditt eget väsen och att de kräver din uppmärksamhet och ditt helande. Det kan vara så att dessa negativa eller irriterande egenskaper faktiskt är begravda mycket djupt inom ditt väsen. Så du känner inte ens igen dem på en daglig basis, men du ser dem i andra. Allt omkring dig blir en spegel som du kan titta in i. Det gör det också möjligt för dig att känna igen den stora enhet som är Skaparen och som du är en del av och som du bär inom dig. Det betyder att du kan komma åt alla aspekter av Skaparen, det finns inga begränsningar eller gränser, det finns bara expansion och anslutning. Speciellt när du arbetar med Skaparens vibration. När du har identifierat en Skaparkvalitet utanför dig, som speglas till dig, en som du vill komma ihåg och förkroppsliga. Då finns det bara ett behov av att skapa en avsikt. Jag upplever en verklighet av enhet med Skaparen. Jag har insett kvaliteten hos………. Jag vill nu förkroppsliga och minnas denna heliga Skaparkvalitet inom mitt eget väsen. Jag inbjuder min själ, mina guider och Skaparen att arbeta med mig, att visa mig samma kvalitet inom mitt eget väsen. Jag tackar dig. Tillåt dig själv att gå in i ditt väsen och rikta uppmärksamheten mot ditt tredje öga. Upprepa kvaliteten om och om igen i ditt sinne och låt dig dras till den kvaliteten inom ditt eget väsen. När du upptäcker denna kvalitet, oavsett om det är fred, kärlek, sanning, spänning, nåd, vad det än kan vara, ge och generera din kärlek till kvaliteten inom ditt väsen för att vårda kvaliteten så att kvaliteten blir fylld med kärlek. Tillåt den att expandera och fylla hela din varelse och varje cell i din fysiska kropp. Ge dig själv tid att sitta med denna kvalitet, att utforska den, att dela den med dem omkring dig. Låt dig själv vara generös med denna kvalitet. Låt dig själv skapa denna kvalitet i din verklighet och i andras verkligheter eller i din omgivning. När du är generös med denna kvalitet så kommer du att förkroppsliga och minnas mer av denna kvalitet, den kan ha visdom eller kunskap att dela med dig. Den kan skapa aktiveringar eller helande inom er varelse. Du kan uppnå detta under hela din dag. Men låt varje integrering och aktivering av en helig kvalitet från Skaparen i din varelse vara ett heligt och betydelsefullt tillfälle. Om du aktiverar många Skaparkvaliteter kanske du inte får den fulla påminnelsen, förkroppsligandet och fördelarna som är tillgängliga för dig. Jag vill ge exempel på hur man känner igen Skaparens egenskaper hos andra och i sin omgivning. Du kanske ser ett träd, kanske är det djupt rotat i jorden. Det känns starkt, grundat och majestätiskt. Du kan aktivera samma sak i ditt eget väsen, den kvalitet som du känner igen i trädet. Kanske ser du en katt som går och du känner igen gracen i katten och du önskar dig samma grace i ditt eget väsen. Kanske ser du ett barn med stor vitalitet och energi och du önskar dig samma sak i din verklighet. Du kanske känner igen en färg som talar till dig om lugn och jämnhet. Skaparen finns överallt och i allt, du har möjlighet att känna igen Skaparen, att känna igen din enhet med Skaparen och att aktivera och komma ihåg Skaparkvaliteter inom ditt eget väsen som stöder ditt uppfyllande och verkligen stöder dig i din uppstigningsprocess. Tack för er närvaro och för er uppmärksamhet.

Min kärlek är alltid med er.

Jag är Sanat Kumara.

 

Översättning, Marie-Anne


Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *