Sanat Kumara via Jenny Schiltz, 27 oktober

sanatkumara kategorin

Sanat Kumara via Jenny Schiltz, 27 oktober

Perspektiv är mycket viktigt vid denna tid –

 

 

Jag kommer till er i dag med ett kort meddelande om de framsteg, som ni alla gör. Vi inser att många av er känner de enorma påfrestningarna av ljuskoderna och frekvens förändringarna. Var och en av er pressas till sina gränser, eftersom normerna för din normala existens förändras i varje ögonblick. När er kropp blir van vid den aktuella frekvensen, då börjar ni acklimatisera er till nästa nivå. Från vårt perspektiv ser vi en enorm tillväxt och uppmuntras av effekterna var och en av er har på andra i denna övergång. Var och en av er är i flödet med den högsta aspekt, vilken ni har möjlighet att upprätthålla, fungerar som en strömbrytare i mörker för dem som just nu är redo att börja.

Många av er var vana vid ett uppehåll mellan uppgraderingarna, men så är inte längre fallet. Så snart ni har fullständigt justerat in er till nästa nivå i kroppen, fysiskt, mentalt och esoteriskt, börjar nästa steg. Detta har överenskommits kollektivt, eftersom alla era själs källor är angelägna om att förändringarna ska ske, så att de helt kan införlivas med dig. Varje fas har en omstrukturering av tro, utrensning av densitet och sedan uppgradering till er fysiska form, era chakra-system och tillhörande blå kopior. Några av er går igenom dessa förändringar mycket snabbt med lite motstånd, medan andra kan fastna i en viss del av en uppgradering. Alla delar måste nå en viss frekvens för att helheten ska kunna gå framåt. När ni inte är synkroniserade eller i fas kan ni uppleva en känsla av frånkoppling, ett tomrum och även förvirring. Tillåt er själv den tid som behövs för att slutföra den pågående övergången utan rädsla för att ni har gjort något fel. Undersök i stället proaktivt var ert motstånd finns. För vissa av er, är det era tankar och beteenden. Vilka mönster observerar ni som inte längre tjänar er? För andra är det er oförmåga att låta kroppen enkelt ta till sig uppgraderingarna genom sömn och kontemplation. Att inte hedra kroppens behov kommer att bromsa processen avsevärt. För andra består motståndet av viljan eller oförmågan att acceptera själens vägval.

Ni ombeds att i varje ögonblick undersöka era tankar i varje fas. Det är sannerligen era tankar, som är den största bidragande faktorn till hur snabbt ni kan gå igenom den här processen. För det är till och med era tankar om era fysiska behov, som kan orsaka motståndet. Vad säger ni till er själv, när kroppen behöver mer vila än normalt? En del av ert uppdrag på jorden är att behärska era tankar, er vibration, er frekvens så att ni kan gå igenom livet med lätthet. När ni är medvetna om konsekvenserna av er interna dialog och programmering, som är ansvarig för dessa föreställningar och tankar, kommer ni att kunna skriva om programmet och stoppa dialogen. Det första steget är medvetenhet om hur ni har begränsar er själva och hur denna begränsning visas i er skapelse, ert hologram.

Vilka är era åsikter om denna process? Tar ni upp varje ögonblick, varje förändring med glädje som om ni redan vet det önskade resultatet eller ser ni på varje förändring med bävan eller rädsla? Har denna rädsla, detta lidande blivit en del av din nya identitet, som du arbetar med för att befria er från andra identiteter, som du har skapat under din livstid? Ni måste förstå att ni har kommit överens om och faktiskt har förtjänat rätten att gå igenom denna otroliga tid, men hur ni går igenom den är helt upp till er. Resultatet blir detsamma om ni tillbringar era dagar i glädje eller om ni tillbringar era dagar i elände. Era tankar och föreställningar är ledtrådar för att visa er vad ni håller på med, vad ni motsätter er och vad som inte är i linje med er själ. När ni inte är i fas med er själv, kommer det att visas i er yttre omvärld som en spegel. När ni flyter i flödet utifrån er högsta aspekt kommer ni att se detta återspeglas i världen omkring er. Ni kommer att kunna se de förändringarna och tillväxten som sker i andra och ni kommer att känna framtidshopp. När ni inte är i detta flöde, kommer ni att se en yttre värld som gör motstånd mot förändringar, motsätter sig att se de otroliga möjligheter som er värld erbjuder. När ni ser detta, kan ni se detta som en återspegling av en liknande tro inom er?

Skriv ner era tankar, känslor och erfarenheter, vilket fungerar som ett sätt att kategorisera era upplevelser, så att ni kan se de dominerande teman, som genomsyrar er värld. Från denna position kommer ni att kunna undersöka er programmering och era uppfattningar och börja förändra dem. Det ger er också möjlighet till vägledning för ert inre arbete och ge er stöd. När ni ser tillbaka på era funderingar kommer ni också att kunna se er tillväxt. Vi försäkrar er att ni kommer att bli förvånade över hur era uppfattningar har förändrats, eftersom ni lär er att leva från ert hjärt centrum mer och mer.

Med vår djupaste beundran för er framåtskridande process,

Sanat

 

Personligt samtal med Sanat:

Häromdagen var jag i butiken med min man och en intensiv smärta uppstod bakom mitt vänstra öga. Min man tittade på mig och säger ”Vad är det för fel?” Normalt skulle jag säga att jag hade huvudvärk, men av någon anledning som sa jag ”ingenting” och sedan sa jag till mig själv att det bara var en uppgradering och att den skulle dra förbi. OCH DEN GJORDE DET! Riktigt snabbt, inom 5 minuter var det över. Jag berättade det för en vän som provade det när en smärta drabbade höften och det fungerade för henne. Så om jag hade sagt ”Jag har huvudvärk, skulle det ha varat?”

Sanat: Ja, det skulle ha stannat, som om du skulle ha krävt det och flyttat in i den kategori av program, som talar om långvarig smärta. Att säga orden ”att det är en uppgradering och att det kommer att passera”, då blir det så. Du har även möjlighet att se fördelarna med smärta, att den inte var närvarande för att orsaka personskador, utan för att hjälpa dig att nå ditt mål.

Jag: Det var en intensiv energi dag och jag fick höra att en galaktisk våg hade kommit, som var avsedd att bryta upp och avsluta tidslinjer, som inte längre tjänar oss. Detta bidrog till att människor kände att de hade ”fallit” in i den 3: e dimensionen igen och gjort något fel.

Sedan hade jag en läsning med någon som upplevt detta och hon blev tillsagd att stunder som denna, inte innebär ”falla” eller gå baklänges, utan som ett räddningsuppdrag. Att hon stödde aspekter av henne, som fortfarande var i resonans med 3: e dimensionella begrepp och övertygelser.

Sanat: Detta är ett underbart sätt att se på denna del av uppstigningsprocessen. Det ramar in den med ett positivt ljus på ett proaktivt sätt, som gör att man kan se det intensiva arbete, som pågår i varje ögonblick. Det är hur du ser på saker, som kommer att beteckna hur snabbt du går igenom dem. Det är viktigt att förstå att allt som du upplever är för ditt högsta goda även om du inte kan förstå vad eller varför saker händer.

Jag: Andra har upplevt intressanta drömmar i klarsynta stunder och under sömn, men med vitt skilda liv och erfarenheter. Är dessa också en kollaps av tidslinjer som inte längre tjänar?

Sanat: Ja, eftersom du blir medveten om tidslinjer och då dessa löses upp absorberas också lärdomarna från dessa erfarenheter.

Jag: Många känner som om de innesluts i en kokong igen, vänder sig inåt och inte vill vara nära människor eller oväsen. Några har uttryckt att de upplevt detta tidigare. Att uppleva detta igen får dem att känna sig, som om de halkade bakåt.

Sanat: Detta är vad jag kallar tro i samband med denna utvecklingsprocess. I stället för att bara hedra kroppen under denna intensiva förändring och framsteg, skapar definitioner och övertygelser en negativ förstärkning att man gör något fel. Denna övertygelse skapar motstånd i kroppen, som bromsar integrations hastigheten. Låt din kropp att göra vad den måste göra, utan att blanda dig i.

Jag hoppas att mina frågor och svar hjälper dig på samma sätt som det gjorde mig. Skickar du och jag all den kärlek vi kan hantera. Må ni bli välsignade.

Jenny

 

Om du vill få en personlig andlig vägledning, klicka på denna länk för mer information. https://channelingthemasters.wordpress.com/loved-onespirit-guide-readings/

För information om personligt Ascension vägledningssessioner, vänligen klicka på denna länk. https://channelingthemasters.wordpress.com/ascension-guidance-sessions/

** Som med all information vi får om uppstigningsprocessen är det nödvändigt att använda sin egen urskiljningsförmåga. Om du läser eller hör något och det inte är i resonans med dig själv, låt det helt enkelt passera och försök hitta vad som gör din själ säga JA! **

Du gillar kanske också...