Sanat Kumara via Kerstin Sisilla, 22 april 2019

Sanat Kumara via Kerstin Sisilla 22 april 2019
Jag är Sanat Kumara. Älskade vänner, minns att Sanningen segrar alltid. Likaså segrar Ljuset över mörkret därför att ingenting annat är möjligt. Detta är Universums lag.
Angrepp som görs när era olika religioner utövas är alla försök att få er ur balans, få er att se andra människor som era fiender. Försök att höja blicken högre Människor och se att ni alla är ETT. Lev i kärlek till din medmänniska, visa medmänsklighet och sympati för de lidande oavsett deras etniska ursprung eller religion. Gud Fader och Moder / Källan är ren kärleksenergi. De olika religionernas ursprung var rena och sanningsenliga i begynnelsen, innan de förvanskades av de maktgiriga.
Låt inte de maktgirigas försök att dela upp er i ”ni och dem”, i olika raser, religioner och länder påverka er. Stå starka tillsammans för er Moder Jord / er planet Gaias skull. Upplev den starka kärleken mellan er och Gaia, naturen och djuren. Upplev den fantastiska genomgripande förvandlingen av er alla och allt liv på Jorden som sker nu.
Påskens kristna högtid är en symbol för kärlek och uppståndelse. De som dödades i Sri Lanka i helgen återfinner sitt Högre Jag och stiger därmed upp i dimensionerna närmare Gud Fader och Moder. De kommer hem till kärlek och trygghet eftersom begreppet död endast är ett jordiskt påfund, även det de maktgirigas omskrivning av människans oavbrutna metamorfos. När och om de nu döda så önskar återvänder de till Gaia när de vill. De chockade anhöriga som lämnats på jorden däremot behöver ert stöd i form av kärlek, sympati och omtanke.
Låt inga som helst angrepp startade av de maktgiriga, påverka er att falla ner i rädsla. Rädsla är vad de lever av och har så gjort under lång, alltför lång tid. Även de manipulerade stackare som används som redskap i deras illdåd styrs av rädsla. Kärlek, endast ren kärlek är lösningen på allt. Detta var också Sanandas budskap när han vandrade på jorden som Jesus. Han var Kärlekens och Kristusenergiernas apostel. Skulden som ibland har lagts på folkets axlar av prästerskapet var inte hans budskap, endast förlåtelse och kärlek.
Ljusarbetare, stå starka i er kärlek som nu sätts på prov. Sök varandras händer och energier jorden runt, förena er i ljus och kärlek för er älskade planets skull. Sänd ljuset och kärleken vidare jorden runt, över berg, hav och länders gränser. VI ÄR ALLA ETT. Låt Ljuset och Kärleken växa och stråla in i Gaia som nu är redo att skaka av sig de restprodukter som inte förmår att omvandlas till ljus. Hjälp henne genom att sända ert klart strålande ljus och rena kärlek i försök att lösa upp och transformera allt som är möjligt att omvandla och återställa till Ljus.
Ta Kristusenergierna i anspråk och gör vad ni är här för mina Älskade och Beundrade Vänner. Sanat Kumara

 

Du gillar kanske också...