Sanat Kumara via Kerstin Sisilla, 7 maj, 2019

Sanat Kumara via Kerstin Sisilla 7 maj 2019
Jag är Sanat Kumara. Mina vänner, det rör på sig. Över hela jorden pågår en rörelse av energier. Rörelse är utveckling. I stiltje och stagnation kan ingen som helst utveckling ske. Nu, i dessa dagar när nyhetsrubrikerna är fulla av empati för Moder Jord genom rapporter om djur som utrotas, regnskog som skövlas och havsliv som hotas av gifter börjar allt fler förstå att om människan vill leva vidare på Gaia är det minst sagt hög tid att tänka om – och tänka rätt!
Allt fler känner sann tacksamhet i sitt hjärta för Moder Jord, som är den som föder er. Det ger också utrymme för att släppa fram de politiker och ledare som har förstått att pengar inte föder folket, utan enbart lurar dem in i slaveri. Folket och vissa politiker börjar protestera emot sammanslutningar av olika slag vars enda syfte är att sko sig själva på andras bekostnad. Man har upptäckt att ”kejsaren inte har några kläder på sig”, utan allt är ett skådespel, ett ytligt spel för gallerierna. Människorna börjar upptäcka vad som har hänt med Moder Jord medan de har sovit sin ”Törnrosasömn”, bedövade av allehanda gifter.
Därmed öppnas möjligheter för att föra fram sann forskning både om människans förflutna och om Gaias behov. Även många uppfinningar som har legat dolda kommer fram till ytan därför att ni nu är öppna för dem. I och med att den stora massan väcks och återknyter en allt djupare kontakt med djuren och naturen och känner tacksamhet och kärlek till Moder Jord avslöjas allt fler hemligheter om jordens och er skapelseprocess. Se fram emot ett giftfritt samhälle med fri energi inom en inte alltför lång framtid.
Var vänliga och fortsätt att sända er kärlek över Moder Jord och alla hennes varelser, stora som små, synliga som osynliga. Utvecklingsspiralen är i full gång så njut av resan och minns att VI ALLA ÄR ETT och att ni har vårt fulla stöd i varje stund.
Med kärlek och respekt. Sanat Kumara.

 

 

Du gillar kanske också...