Sanat Kumara via Jenny Schiltz, 6 september

Sanat Kumara via Jenny Schiltz, 6 september

 

Ni har alla just börjat en period av intensiv integration, introspektion och rensning. Vi förstår att detta har varit en ytterst prövande tid och applåderar hur väl ni har lyckats. Allt som händer förbereder er för det evolutionära hoppet som ni kommer att göra i slutet av denna månad.

Vi ber er att ta ett steg tillbaka och se på vad som har skett. Vilka teman har kommit upp? Vilka områden fördes fram i frontlinjen som ni kände att ni helat förut? Det är viktigt att ni tar notis om dessa och sedan medvetet går vidare. Om ni känner att ni fastnat i ett handlings- eller tankemönster, är det ni som medvetet måste välja att göra på ett annat sätt. Med varje steg i okänd terräng river ni upp programmeringen som har hållit er fångna så länge. Detta är inte en enkel uppgift då ni måste vara fullt närvarande och medvetna. Ni måste se varje interaktion som en möjlighet att antingen fortsätta på samma kurs eller välja en annan. När ni börjar att välja annorlunda, kommer ni se att er interaktion, era relationer med andra och er själva, börjar förändras. Ni kommer att finna mer glädje i de små sakerna som bekräftelse på att ni verkligen skapar exakt den verklighet ni vill ha.

Många känner sig frustrerade när de känner att de går i cirklar, arbetar med samma frågor om och om igen. Förstå att de tar mycket kraft att riva upp programmering som infördes i er när ni föddes. Ni kommer att helas och riva upp varje lager så snart ni är redo att hela och erkänna detta. Med detta kommer ni se att er förståelse djupnar och att er kärlek till processen också växer. Förstå att vad som är redo att exponeras och arbetas med nu är bara ett lager av den djupare programmeringen. Bli inte avskräckta och känn att ert arbete har varit förgäves, då med varje lager ni släpper gör ni plats för att förkroppsliga er högsta aspekt.

Några av er har tagit del i en djup integrationsperiod. Ett sammangående av era olika själv, aspekterna av er själva, till och med teman som det Gudomliga maskulina och Gudomliga feminina. Några kommer till och med att finna att de smälter samman med aspekter av sitt själv som inte är det av er erfarenhet på jorden, och dessa visar på er otroliga potential och multidimensionella förmågor. Många av er känner att ni är i en djup brunn och tittar upp på ljuset, och ert hela omfång av referenser är bara öppningen ovan och vad som kommit i ert synfält. Det är nu som vi ber er att sträcka er, släppa era begränsningar och inse att det finns en hel värld runt brunnens öppning. Det är ni som måste tro för att få tillgång till det. Varje gång ni släpper era rädslor, era begränsningar, era trosuppfattningar som inte längre tjänar er, och er rädsla att totalt älska er själva, kommer sikten mot toppen närmare och närmare. Det är ni som håller nyckeln till att frigöra er själva från mörkret som omger er. Det är ni som har kraften att transformera allt runt er genom att helt enkelt vara i ett tillstånd av kärlek till allt runt er, men särskilt er själva. Självkärlek och egenmakt har aldrig varit viktigare än som vid denna tid.

Det är av den anledningen många av er har känt ett återuppvaknande av självbekämpande beteenden, tankar och mönster. Dessa har ingen plats i ljuset och flyttas genom det. Ni måste förstå att vad ni tänker om er själva skapas i er yttre verklighet. Det är därför när ni känner er vackra och glada och ni ser er i spegeln, reflekteras detta tillbaka. Ni kan se ljuset skina genom, oavsett situationen. Några av er kanske känner er manade att ta kontakt med tidigare relationer eller situationer som varit smärtsamma. Dessa kommer till ytan så att ni kan se läxan ni behövde lära er och för att ni kan välja vad som är det högsta bästa för er. Förstå att ni är vid ett vägskäl, ni kan fortsätta att göra vad ni alltid gjort eller så kan ni tacka erfarenheten; läxan den lärde er och medvetet välja ett annat sätt att göra det på. Välj att lämna rädslan, tvivlet, självdömandet och bristen bakom er. För dem som känner sig fast, bli en observatör och ta notis om hur ni reagerar, känner er och tänker i ert dagliga liv. Om det är något som ni vill ändra på, måste ni medvetet välja att reagera, känna eller tänka annorlunda. Varje steg ni tar i en annan riktning får stöd fullständigt av universum, då tron på er själva växer, så gör också möjligheterna framför er.

Vi är mycket uppmuntrade av framgången som görs, fler av er har brutit barriären till 5:e dimensionen och kommer att fortsätta framåt då ni börjar sammansmälta med er högsta aspekt. Andra arbetar med att rensa ut allt som inte längre tjänar er och andra börjar just vakna upp. Då var och en av er växer och förändras inom er, så kommer också den yttre världen förändras. Fortsätt era framsteg och vet att ni är djupt älskade.

Sanat

 

Personlig konversation med Sanat:

 

Jag: Jag känner att jag gått genom en integrationsfas, jag kände förändringen denna morgon faktiskt. Ändå rensar min kropp sig fortfarande djupt. Jag känner det som allt förändras och jag har det besvärlig med maten.

Sanat: Du rensar ut gifter i din form vilket gör en större aktivering av din ljuskropp möjlig. Detta är annorlunda mot att rensa densiteten som sker när man ändrar sitt trossystem och hur de svarar inifrån. Båda har densitet men hur de frigörs är olika.

Jag: Jag tyckte synd om mig själv som om jag åter igen var i badrummet efter att bara ha ätit fyllda vinblad och jag beklagade mig inför mina guider, som sa, att det sker en stor knuff framåt. Att jag skulle bli besviken på mig själv om jag låter saker som mage och matfrågor fördröja knuffen som jag får med dessa massiva energivågor. De hade rätt, jag skulle bli besviken, det ligger inte i min personlighet att gå långsamt fram och jag suger upp det och gör mitt bästa för att vara tacksam för hjälpen.

Sanat: Förstå att allt blir påverkat at dessa ständigt ökande vågor. Hur är helt upp till dig. Föreställ dig vågorna på en strand. De som inte är villiga att förändras, håller fast vid rädsla eller bär bördor av självhat kommer att stå i vattnet och känna sig misshandlade och ostadiga. Andra kommer närma sig dessa underbara vågor med spänning och tacksamhet och kommer gå genom dessa vågor som på en surfbräda.

Jag: De på surfbrädan kommer de ändå känna energivågorna?

Sanat: Ja detta är en exempellös mängd energi som slår mot jorden. Alla kommer känna den. De som gör de största rensningarna om det är fysiskt eller mentalt kommer att ta emot den största knuffen. Hur långt ni blir knuffade beror på er förmåga att släppa det som har rensats eller om man tar tillbaka det och gör det till en dela ens fortsatta verklighet.

Jag: Jag arbetar genom mina egna kroppsfrågor och att älska mig själv fullständigt, det är det svåraste jag någonsin gjort. Jag känner ibland som om jag går i cirklar och jag uttryckte detta till min man som snabbt berättade för mig om de förändringar han ser, mitt ökade självförtroende, och min förmåga att älska andra mer utan att kompromissa med mig själv. Jag hade verkligen en riktigt dålig vana att vara dörrmatta och inte ta hand om mig själv. När han visade på det, kunde jag se förändringarna och precis hur mycket arbete jag gjort.

Sanat: Det viktigaste och ofta de svåraste läxan att gå genom och integrera i alla lager är den om självkärlek. Du är skaparen av ditt hologram, när vi skapar genom en lins av självkärlek snarare än rädsla, brist eller förtvivlan förändras allt runtomkring. Det är er viktigaste uppgift och ofta den svåraste att få framsteg i. Att skriva ner sina tankar och dokumentera förändringarna kommer att hjälpa att även se dessa.

Jag hoppas mina frågor och svar hjälper er på samma sätt som de gjorde för mig. Sänder er och mig själv all kärlek vi kan hantera. Välsignelser till er och ta emot healing <3

 

Jenny

 

If you would like to obtain a personal spirit guide reading, please click on this link for more information. https://channelingthemasters.wordpress.com/loved-onespirit-guide-readings/

For information on personalized Ascension guidance sessions, please click this link. New class listings and descriptions are updated.  https://channelingthemasters.wordpress.com/ascension-guidance-sessions/

**As with all information we receive regarding the ascension process, discernment is necessary. If you read or hear something and it does not resonate, simply let it go and find what makes your soul say YES! **

** Beautiful artwork found on  earthangels-angeliclightworkers.com

 

 

Svensk översättning: Åsa Falk www.st-germain.se

Du gillar kanske också...