Sanat Kumara via Mia Lighthouse, 22 mars, 2019

Sanat Kumara (via Mia Lighthouse)

Sanat Kumara

Kära er alla,

mer än ett år har nu passerat sedan jag för första gången kontaktade Mia för att genom henne nå ut till er.

Under detta år har mycket hänt i er alla och i världen i stort. Energierna/frevenserna har höjts avsevärt.

När Mia tog emot det första meddelandet så var det starkt som en flod och hon kände att i detta meddelande fanns det många fler meddelanden, en hel ocean. Jag gav henne en glimt in i mitt universum, det var därför det var så starkt för henne, så starkt att hon inte kunde säga nej när jag bad henne att publicera texterna.

För Mia har tagit emot meddelanden av detta slag i många år, men har inte velat vara offentlig, så ingen har vetat om att hon har denna förmåga. Ni kanske tycker det är märkligt så jag vill säga några ord om det; hon föddes med dessa förmågor, men när hon som mycket litet barn berättade om ängeln hon såg i rummet där de var så blev hennes mor så rädd, hon sa ”Sluta! Det finns inget där!” och höll för Mias ögon på ett sätt som skrämde henne. Så Mia har lärt sig att vara tyst om dessa saker. Under en period av sitt liv stängde hon helt av sina förmågor, sedan har hon åter öppnat upp för de andliga dimensionerna, men hållit det som en hemlighet inom sig, helt enkelt för att hennes närmaste inte accepterar denna sida av henne.

Som ni säkert förstår ville Mias mor henne inget illa, tvärt om så ville hon skydda henne, men hon gjorde henne omedvetet illa och blockerade ett naturligt flöde inom henne. Det har varit en viktig resa för Mia att släppa taget om ilska och sorg över detta och vara helt i frid och kärlek i relationen till sin mor och sin historia.

Ni gör alla en liknande resa.

Det fanns en tid då mänskligheten var i direkt kontakt med Källan, en tid som refereras till som ”Paradiset” eller ”Edens lustgård” men när rädslan väcktes stängdes denna direkta kontakt. Den har så klart aldrig försvunnit helt, men har varit stängd till en stor utsträckning. Denna direkta kontakt har varit levande hos enskilda individer och likaså hos olika grupper av människor, men som ett mänskligt kollektiv var det länge sedan ni hade denna direkta kontakt. Men nu sker det, på en storskalig kollektiv nivå. Ni är på väg in i en ny era. Den skapas inom och genom er.

Genom att släppa taget om dina rädslor, dina hinder, så öppnar du upp dig för de högsta dimensionerna. Det handlar om att höja dina frekvenser och vara stabil i dem.

Nu har jag bett Mia gå genom de texter som hon mottagit under året och skriva om dem tillsammans med mig. Så vissa delar av texterna kommer att upprepas, men fördjupas och utvecklas.

Under processen helar och läker hon sitt hjärta och så gör alla ni som läser. Dessa ord innehåller transformationens energi och när ni är öppna för den är ni också mottagare av den. Så öppna era sinnen och öppna era hjärtan mina kära.

Dessa meddelanden ska skrivas på ett tidlöst vis så att de kan läsas om och om igen vid behov under den process som ni nu genomgår; upplysningens process.

Ni rör er som kollektiv mot Ljuset och ni som läser texter som denna är medvetna om det och har tagit aktiva beslut om att ni vill in i Ljuset. Efter er kommer det att följa fler och alla behöver vägledning. Jag håller mitt löfte till er; jag lovade att jag skulle komma till er i denna unika tid och vägleda er in i den nya tiden. Det är vad som just nu sker.

Detta är omvandlingens tid, transformationens tid, tiden då ni vaknar, tiden då ni växer ur era skal och blir de underbart vackra blommor ni är. Att medvetet välja att se världen och era medmänniskor med kärlekens ögon, att medvetet välja det mina kära, det är ett val ni har, ett val ni gör.

Man kan inte sätta ett datum på detta, det är inte en engångs-händelse, det är en växande process och den börjar inom dig.

Så ta ett djupt andetag min kära.

Koppla upp dig till ditt hjärta.

Helt.

Fullt.

Andas in i ditt hjärta och känn kärleken som finns däri.

Låt denna kärlek hela dig,

Låt denna kärlek läka dig.

Låt den fylla dig.

Låt den omfamna dig.

Återkoppla till denna kärlek under din dag.

Den är bara ett andetag bort, men den måste praktiseras mina kära, den måste praktiseras.

Att läsa och förstå med sinnet är det första steget, det nästa steget är att leva det, att leva ditt liv från hjärtat.

Se året som gått som en inledning och att vi nu går vi in och fördjupar oss i de ämnena som tagits upp.

Er broder i Ljus,

Sanat Kumara

You may also like...