Himmelska Vita Varelser via Natalie Glasson, 22 mars 2019

Himmelska Vita Varelser via Natalie Glasson, 22 mars 2019

 

Stärk Er Gudomliga Självbild av de Himmelska Vita Varelserna

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla:

Sacred School of OmNa

Välvillig kärlek, välsignelser och glädje, delar vi, de Himmelska Vita Varelserna, med er. Vi kommer fram vid denna viktiga uppstigningsperiod, för att påminna er om ert syfte att åstadkomma ett nytt, starkt och nära förhållande med Skaparen. Alla energier, nedladdningar och aktiveringar nu, styr och stödjer er i utforskningen om vilka ni är som Skapare; er kommunikation och förbindelse med Skaparen, såväl som ert manifesterade uttryck för Skaparen. Det här är en helt underbar tid för enkelhet och vi, de Himmelska Vita Varelserna, inbjuder er att väva in enkelheten från Skaparens vibrationer, i alla delar av er existens, både fysiskt och andligt. Tiden är inte den rätta med att försöka vara för komplicerad i era skapelser, tankar och manifestationer. Om ni upptäcker att en situation eller upplevelse är för komplicerad, för utmanande, verkar omöjlig eller överväldigande, uppmana då Skaparens energi av enkelhet, att förankras i er varelse. Låt enkelheten genomsyra er, speciellt i sinnet, för att hjälpa till med en ny klarhet, anslut med Skaparen för ett nytt tillvägagångssätt/ hur ni ska göra i situationen.

Ett underbart tillvägagångssätt är att kalla på våra, de Himmelska Vita Varelsernas energier, för att kunna förankras och genomtränga hela er varelse. Känn, upplev och erkänn vårt stöd.

Säg sedan; ”Jag inbjuder Skaparens energi och egenskaper av enkelhet, att syntetiseras med hela min varelse. Låt mig bli gudomligt influerad av enkelhetens energi, och skapa frid, harmoni och klarhet inom alla områden av min varelse och mitt liv. Jag överlämnar mig fullständigt till de helande vibrationerna av Skaparens enkelhet. Då upplever jag inte bara klarhet i sinnet, jag upplever också en djupare enighet och koppling med Skaparen. Tack.’

Njut av Skaparens närvaro och de försiktigt pulserande vibrationerna av enkelhet, så länge behovet finns.

 

Er Gudomliga Självbild

När ni fått åtkomst till, och förkroppsligar Skaparens energi av enkelhet, skapar ni utrymme i er varelse, ert sinne och verklighet, för att kunna engagera er i er gudomliga självbild. Er gudomliga självbild är er syn på er själva, bortom gränser, begränsning och illusion. Det är er essens, ert förhållande till Skaparen och ert uttryck för Skaparen. Er gudomliga självbild är vetskapen om er enighet och förening med Skaparen, liksom det enorma stöd som Skaparen ständigt delar med er. Er gudomliga självbild är bortom er personliga och mänskliga självbild. Den utvecklas ständigt och växlar, när ni integrerar mer fullständigt med Skaparen. Bara att fånga en glimt av er gudomliga självbild, kan vara djupt inspirerande, respektingivande och upplysande. Åtkomsten till er gudomliga självbild, tillåter er att kunna erkänna er som en heligt varelse och ett uttryck för Skaparen. Ni låter er själva bli en spegling av allt som är Skaparen, och utforskar och förstår denna reflektion på Jorden.

För att stödja er upplevelse av er gudomliga självbild, vill vi de Himmelska Vita Varelserna, dela en åkallelse som till största delen verkar som en rening och en bekräftelse på er dedikation, för att ansluta till er gudomliga självbild.

 

Åtkomsten till Er Gudomliga Självbild

”Jag är nu öppen och redo inom alla nivåer av min varelse, medvetet och omedvetet, för att väckas mer fullt ut till vibrationen och mitt förkroppsligande av Skaparen. Jag är nu öppen och redo inom alla nivåer av min varelse, medvetet och omedvetet, för att anpassa mina övertygelser och dess manifestationer, med den renaste tillgängliga vibrationen av Skaparen. Jag uttrycker nu ett medvetet accepterande och erkännande, av min medvetna önskan om att uppleva en djupare relation med Skaparen.

Jag inbjuder alla varelser och själar av ren kärlek, Guider, Uppstigna Mästare, Änglar, Ärkeänglar, Gudinnans Varelser och Naturens andar, till att stödja mig i ett underbart uppvaknande, när jag medvetet sammanfogar mig med den gudomliga Skaparen.

Jag är nu redo och väljer att släppa min egen självbild, min mänskliga begränsade bild av mig själv, raderar all programmering och energetiska begränsningar som inte längre tjänar mig. Jag väljer att acceptera och erkänna min gudomliga självbild, med obegränsad och expansiv medvetenhet, energier och fulländning av evig kärlek.

Jag är nu redo och väljer att radera alla tankar, känslor, skapelser och programmering kopplad till och skapad av begränsad medvetenhet och begränsat sinne. Jag väljer att acceptera och erkänna min gudomliga självbild med sin obegränsade och expansiva medvetenhet, energier och uppfyllandet av evig kärlek.

Jag är nu redo och väljer att radera alla övertygelser som aktiverar och skapar brist, lidande, smärta och rädsla i min verklighet och inom min varelse. Jag väljer att acceptera och erkänna min gudomliga självbild, med dess obegränsade och expansiva medvetenhet, energier och uppfyllandet av evig kärlek

Jag väljer medvetet att ansluta, acceptera och förkroppsliga Skaparen, tron på Skaparen, inte med min egen kraft, utan med min själs och den gudomliga självbildens närvaro. Jag väljer att acceptera Skaparens förverkligande inom min varelse och verklighet, med en fast och intensiv inre kraft, tro och vetande. I sanning accepterar jag friheten inom den stora expansiva källan, som är Skaparen.

Jag erkänner nu min inre tro och vetande, och bekräftar min gudomliga koppling till Skaparen.’

Avsätt tid för att vara med närvaron av er gudomliga självbild, så länge det behövs.

I evig glädje med er,

De Himmelska Vita Varelserna

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...