Sanat Kumara via Mia Lighthouse, 23 December, 2018

 

Sanat Kumara (via Mia Lighthouse):

Heliga dagar

Kära er alla,

jag kommer till er som en lotus på ert kronchakra. Stilla er och känn min ankomst, mjukt landar jag på toppen av ert huvud och sprider ut mina kronblad, ett tecken på din väg mot upplysning, ett tecken på den skönhet som denna väg vägleder till.

Detta är inte det samma som att säga att vägen alltid är enkel. Nej, tänk på de historier om initieringsprocesser som ni hört; de har alla varit svåra. Men många av er har redan passerat de flesta initieringsstadier, många av er är redan där. För några av er kommer det att vara ett stort skifte i ert medvetande så tydligt att ni kan härleda det till en specifik dag och plats. Men för de flesta av er är detta skifte mycket mer gradvis och den blir tydlig för er när ni ser tillbaks; se tio år bak i tiden, eller fem år, för många är det stor skillnad bara ni ser tillbaks några månader i tiden.

Inse att du har kommit långt. Mycket har hänt med er andliga utveckling och detta kommer att fortsätta.

Det handlar om att bli mer och mer mottaglig. I en del av initieringsfasen kan tvivel vara en frestelse;

”jag som gjort så mycket, jag som gått genom så mycket, jag som varit så god – varför händer detta svåra mig? Varför är någon elak mot mig när jag själv är så vänlig? Det är inte rättvist, det är fel – ska jag verkligen lita på den här vägen?”

Tvivel kan ha många ansikten. Du lever fortfarande i en kontrastrik värld och ibland möts du av saker som är otrevliga, hur du hanterar detta visar hur långt du har kommit på din väg.

Släpp taget om alla former av tvivel och ha tillit till att ni är på god väg mina kära, för ni är på så god väg!

Släppa taget om det som inte gör dig gott och släpp in TILLIT i ditt liv! TRO på dig själv och din väg. VET att när du följer ditt hjärta och är sann mot dig själv så kommer ditt hjärta att leda dig rätt.

Vi ser ljuset som strålar från er och vi ser ljuset strålar från Moder Jord. Ni ger henne hopp mina kära, hon känner er närvaro så starkt och ni ger henne kraft att fortsätta!

Vi är så tacksamma!

Att leva sitt liv i glädje i denna tid är en utmaning i sig själv, men det är precis vad vi uppmuntrar till; att leva era liv i glädje! Att möta dina medmänniskor med ett leende, att möta dina medmänniskor med kärlek och vänlighet. Inte av påklistrat tvång, utan för att det reflekterar den känsla som växer inom dig!

Ni lever i en fysisk värld, den ni kallar den tredje dimensionen och ni är på väg in i den femte dimensionen. Denna resa går genom den fjärde dimensionen. Allt detta har ni hört och kanske förstår ni det hela väl, jag vill ändå förtydliga det lite, klargöra vad som sker.

För det sker just nu och mänskligheten som helhet befinner sig i olika delar av denna resa. Några är långt fram medan de flesta är ganska omedvetna, som ni vet finns inget rätt eller fel i detta och ni ska inte döma någon utan fokusera på er del i det hela.

Ni utvecklas till era högre jag, så enkelt kan man uttrycka det. Genom att höja era energier påverkar ni hela era väsen, även era fysiska väsen, era sinnen, era själar, allt som utgör den ni är – i er resa mot det lysande hjärtat. Detta lysande hjärta finns så klar inom er och har alltid gjort så, men det väcks nu allt mer till sin fulla potential och denna uppvakningsprocess påverkar hela era varelser. Ni transformeras.

Uppvaknandet av det gudomliga hjärtat; er kärna och kraftkälla, er direkta kontakt med det gudomliga.

Gå in i ditt hjärta nu, slut dina ögon, stilla dig, tänk på mig eller Jesus eller en annan mästare som står ditt hjärta nära. Känn denna mästares närvaro, inse att vi står til ert förfogande nu, ni behöver bara koppla upp er till oss. Du kan föreställa dig det som ett andligt internet, där alla har möjlighet att koppla upp sig till samma Mästare. Stilla dig, be den mästare som står ditt hjärta nära att öppna en länk mellan er, be att du vill bli helad och renad och vara i full närvaro, mottaglig för de energier som ges dig, be att ditt hjärta vaknar till sin fulla potential. Var i fullständig närvaro och öppna upp dig, öppna ditt sinne och ditt hjärta för oss.

Sluta läs, låt denna energi fylla dig, ge processen tid, speciellt första gången när du öppnar upp för denna kanal. Många av er har gjort detta många gånger och vet att när det väl är gjort en gång blir det sedan lättare.

Detta kommer att kännas olika för er alla men jag låter Mia berätta hur hon kände:

”jag slöt mina ögon och bad en inre bön till Sanat Kumara att komma till mig med sin kärlekskraft och sedan öppnade jag mig för hans energier. De kom genom kronchakrat och fyllde så långsamt hela min varelse. Det var en mycket mjuk energi, så mjuk, varsam, kärleksfull, närvarande, så fridfull, så lycklig. Alla dessa vackra känslor fyllde hela min varelse, alla mina celler, hela min närvaro. Det känns som om han hjälper mig att aktivera det högsta i mig, det som redan finns där i mina celler, i mitt cellminne, att det vaknar till liv. Mycket subtilt men ändå mycket påtagligt. Mitt hjärta var helat, så även mina sår, mitt hjärta var integrerat i hela min varelse som om ingen separation fanns. Kära Sanat Kumara, jag älskar dig, tack.”

Och så säger jag tack till er mina kära och önskar er en underbar helg, underbara heliga dagar. Vi i de högre sfärerna önskar att denna jul blir den julen då heligheten återinfördes i era heliga dagar. Jag överlämnar nu ordet till min älskade broder Jesus, Sananda som önskar säga några ord till er.

Paus.

Meditation.

Du gillar kanske också...