Saul, 11 mars 2024 Bjud in Kärlek att Fylla Era Hjärtan 

Saul, 11 mars 2024

Bjud in Kärlek, Gud, att Fylla Era Hjärtan 

 

 

Tecken på ert kollektiva uppvaknande visar sig över hela världen då de gamla systemenav auktoritär organisation och kontroll, som ni har varit föremål för under årtusenden, fortsätter att falla sönder. Människor överallt börjar göra anspråk på sin individuella,gudagivna, gudomliga suveränitet, och detta får dem naturligtvis att allvarligt ifrågasätta de så kallade systemen av “Lag och Ordning.” Uppenbarligen behöver ni ordning i era liv, en ordning som hedrar och respekterar er individuella heliga natur och ALLA andras heliga natur. Men den behöver inte och bör inte vara auktoritär, som så många så kallade “demokratier” har blivit.  

Gud skapade var och en av er från Kärlek som gudomliga Varelser av Kärlek, fullständigt fria även om ni förblir i oskiljaktig förening med Honom. Sedan, i ett vansinnigt ögonblick, sökte ni mer frihet än den oändliga frihet i vilken ni skapades, och ni uppfann och konstruerade en overklig plats eller ett tillstånd för att försöka uppleva den där förhoppningen om ökad frihet, frihet från föreningen med er oändligt kärleksfulla Källa. Och det har naturligtvis inte fungerat! Ni hade redan oändlig frihet, gränslös frihet, så varje steg bort från det tillståndet skulle och kunde bara orsaka begränsning! 

Under de senaste tre eller fyra hundra åren har ett ökande antal av er ifrågasatt auktoriteters jurisdiktion över hela världen, som i eoner har varit en viktig aspekt av de olika mänskliga kulturerna – regeringar, företag, förfäders familjer, patriarkat och religiösa organisationer – och gjort uppror mot dem. Deras enda mål är, och har alltid varit, att kontrollera och dominera “vanligt” folk. Men det finns INGA vanliga människor, VARJE enskild person är en gudomlig varelse, ett älskat Guds barn, skapad som en evig och individuell aspekt av den Ende, av Gud. 

Ert kollektiva uppvaknande är uppvaknandet från den mycket verkliga skenbara drömmen eller mardrömmen, som ni för närvarande upplever i en mänsklig kropp. Ni har glömt vilka ni verkligen är, eftersom ni valde att göra så, genom att gå in i detta overkliga tillstånd och engagera er i det så mycket ni kunde. Men ni skulle aldrig kunna gå in i det fullt ut, för djupt inom var och en av er finns vetskapen om att ni är mycket, mycket mer än människor i en fysisk kropp. Minnesförlusten, som är en så viktig aspekt av ert till synes separerade tillstånd, löses upp när minnet av er sanna natur börjar stiga upp i ert medvetna medvetande.  

Eftersom ni är eviga, gudomliga varelser är det omöjligt för er sanna natur att förbli dold för er. Ni är lite som små barn, som är helt uppslukade av den skenbara verkligheten i ett spel, för att sedan när det erbjuds någon kulinarisk läckerhet – glass, choklad, en mousserande dryck – av sin förälder, plötsligt överger spelet för något läckert och verkligt! Och naturligtvis är ni alla barn, Guds älskade barn, och Hon kallar er att vakna upp till Verklighetens under. 

Gud kallar på er! De obestridliga bevisen för detta ses och rapporteras över hela världen, och de av den gamla ordningen gör sitt bästa för att dölja det eller övertyga er, genom sin kontroll av MSM och sociala medier, om att det inte är sant. Men många andra källor erbjuder insikter som avslöjar propagandan, sveket, bedrägeriet och korruptionen på höga poster. Och så blottläggs den gamla ordningen och den illusoriska verkligheten,som de har presenterat för er som den enda giltiga sanningen.  

Var och en av som för närvarande inkarnerar i mänsklig form – inklusive de som vill lura er eller förhindra ert uppvaknande – hjälper kraftfullt till i den kollektiva uppvakningsprocessen. Den kommer inte att stoppas eller försenas, för det är Guds och er Vilja att ni kommer Hem till Verkligheten av att ständigt vara medvetet medveten om er obrytbara Förening med Henne. Guds Vilja för er är evig Glädje, och det är vad ni kommer att uppleva.  

Jag kan inte nog betona den absoluta och väsentliga betydelsen av er dagliga tysta stund ensamma, vilande i era heliga inre helgedomar, där ni bjuder in Kärlek, Gud att fylla era hjärtan. När ni tillbringar tid där och återställer er avsikt att bara älska vad som än kan uppstå under dagen, tillåt er själva att vara medvetna om och känna Närvaron av det gudomliga inom er. Påminn er sedan om er Enhet med Henne och om den totala ogiltigheten, av även den minsta känsla av oanständighet som ni kanske klamrar er fast vid, som antyder för er att ni på något sätt är ovärdiga att vara i Hennes Närvaro.  

Ni har aldrig lämnat Hennes Närvaro. Det finns ingen annanstans. Den Enda och eviga Verklighet är Gud, där ni har er eviga existens i fullkomlig glädje. 

Med så mycket kärlek till er alla, Saul.  

 

Översättning Ulla Krogh 

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *