Saul

Saul

Den oändligt kloka och kärleksfulla Oöverträffliga Intelligensen väljer ert uppvaknande.

16 september 2014

Kanal: John Smallman

Allt kännande liv är evigt, som ni vet, och död såsom som människor upplever det, innebär bara att lägga ned ett trött fordon som tjänat er väl, även om vissa av er kanske känner att ni inte tjänats väl av era kroppar. Vid det ögonblicket då ert liv inte slutar, kommer medvetandet inte svika er, men ni kommer genomgå ett enormt och oerhört upplyftande perspektivskifte. Ni blir medvetna, ännu en gång, om Guds oändliga Kärlek till er, och som ger er en enorm glädje.

Ni skapades i glädje för att uppleva evig glädje, men ni beslutade att ta en paus och istället uppleva separation. Detta avslutas nu eftersom ni har valt att väckas in i Verkligheten, Enheten, ett tillstånd som ni aldrig lämnat, men bara tillfälligt förlorat ur sikte. Här i de icke-dualistiska världarna är det underbart att se er röra er så snabbt mot ert uppvaknande. Era framsteg är nu omöjliga att stoppa och er styrka ökar då er kollektiva avsikt att gå från oenighet, konflikt och lidande till medkännande diskussion och fredlig konfliktlösning, fortsätter att stärkas.

Er sanna natur är kärlek. Det ni har upplevt under er tid av skenbar separation från er Källa, den oändliga kärleksfulla intelligens som innehåller och hedrar alla kännande liv, är ett overkligt tillstånd som har hållits samman och stöttats av de kärlekslösa attityder eller regler som ni valt att anta för att kunna spela några vansinniga spel där alla har lidit och förlorat. Några uppenbara segrar har varit väldigt kortlivade, och vinnarna har lidit lika fasansfullt som förlorarna, eftersom det ni gör för andra, också gör för er själva – det finns ingen separation, alla är evigt Ett!

Livet som människa är av stort värde för det andliga väsen som upplever det, och att kunna engagera sig i detta äventyr, och det är verkligen ett äventyr, är att vara mycket hedrad. Tråkigt nog glömmer många helt eller kommer inte ihåg orsaken till deras Jordeliv när de är engagerade i det, och vi i de andliga sfärerna bringar mycket tid i ett försök att påminna de som har glömt, att deras liv har ett gudomligt och viktigt syfte. Många av dessa glömska – och här finns det inget dömande, bara observation – dras djupt in i de mörka aspekterna av detta illusoriska spel som alla på Jorden spelar, som leder till de ändlösa tragedier och lidande som så många genomgår.

För närvarande, i detta ögonblick av nu,  valde nästan alla som är på jorden, att vara här för att hjälpa till i mänsklighetens uppvaknande – alla på jorden sover, drömmandes de upplevelser och situationer som sker – vilket innebär att alla bidrar till sitt egna uppvaknande samt  hjälper andra framåt mot det oundvikliga ögonblick av intensiv glädje.

Alla kan väckas, men det finns några, en relativt liten andel, som kommer att välja att stanna kvar i sömn och bedriver till synes oändliga fientligheter. Det finns de som har skadats så svårt av sina många Jordliga upplevelser att de inte kan svika sitt personliga och individuella försvar tillräckligt mycket för att göra det möjligt för Kärlekens Tsunami, där alla är omsvepta i, att tränga in i deras mycket sårade hjärtan – deras rädsla är för stor för dem för att chansa på Kärlek. Det Kärleksfält som omger dem, kommer att föra dem till uppvaknande, men de är ännu inte redo att ge upp i Kärleksfamnen.

Även om deras antal är mycket litet, är deras förmåga att påverka andra mycket stor. De flyttas försiktigt nu från de inflytelserika positionerna, och när de avgår kommer enorma förändringar att träda i kraft över hela planeten som kommer leda till oöverträffad fred, ett tillstånd som inte har funnits på Jorden under en mycket lång tid.

Det mänskliga kollektivet önskar desperat fred, och har satt upp denna avsikt, främst från person till person, och det kommer att ske. Som ni är väl medvetna om, så mediterar många grupper av människor och ber om fred i hela världen varje dag med ökande intensitet, och allt fler nya medlemmar ansluter sig dagligen till dessa grupper. Denna avsikt är extremt kraftfull och stärks givetvis ytterligare genom den ständigt gudomliga Avsikten av ert uppvaknande.

Den heliga Källan till allt som finns, Skaparen, den oändligt kloka och kärleksfulla Oöverträffliga Intelligensen väljer ert uppvaknande, har alltid valt ert uppvaknande, och nu när det kollektiva har fritt fattat beslut om att väckas till Verkligheten har Guds vilja lagts till den kollektiva viljan. Innan beslutet fattades var Hans Vilja tillgänglig, väntandes på att det fattades så att Han kunde förenas med er och förverkliga det. Ni kommer att bli överväldigade av glädje när ni äntligen upplever den Kärlek Han har var och en av er, för evigt.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-german.se

Du gillar kanske också...