Saul

Saul, 1 oktober 2014

Via John Smallman

 

Mänsklighetens utveckling mot uppstigningen går snabbt framåt. Det är svårt för er att föreställa er de framsteg som görs över hela världen, eftersom nyheterna från de traditionella medierna fortsätter att fokusera på konflikter och lidande. Konflikter och lidande pågår, men de är mer av en kärleksfull karaktär och sker över hela planeten. De förblir osynliga och rapporteras inte av de traditionella nyhetsorganisationerna.

Dessa kärleksfulla aktiviteter uttrycker människors verkliga känslor och visar mycket tydligt den kollektiva avsikten att vakna. Fortsätt ert utmärkta arbete med att be, meditera och planera för att låta Kärleken flöda i varje hjärta, eftersom det är väldigt effektivt och åstadkommer de förändringar som behövs över hela världen för mänsklighetens uppvaknande.

De av oss i de andliga världarna som ständigt vakar över och stödjer er, finns alltid där för att svara på era böner om hjälp, så tveka aldrig. Vi älskar när ni gör det, eftersom vår plikt och vårt ansvar är att vara här för er hela tiden, och när ni kallar på oss är det som ett erkännande att ni önskar och accepterar den hjälp vi kan erbjuda.

Genom att kalla på oss hedrar ni oss. Tro aldrig för ett ögonblick att vi är för upptagna för att svara er, eller att er förfrågan inte är tillräckligt viktig för att ”störa” oss, därför att ni tror att vi måste vara mycket upptagna med att hjälpa så många andra med betydligt viktigare problem och frågeställningar. Varje fråga ni individuellt har är mycket viktig för oss, så tveka inte att kalla på oss.

Eftersom alla är Ett är samarbete den enda vägen framåt, det är vägen till förståelse och harmoni mellan alla, och det leder till härliga och kreativa lösningar på alla problem, när alla lyssnar och blir hörda utan otålighet eller fördömande. Den Nya Gyllene Tidsåldern är nu väl etablerad och det Ljus den har skänkt till mänskligheten har medfört enorma fördelar, som ni inom kort kommer att börja bli medvetna om som förändringar i attityder med vilka olika raser och kulturer kommunicerar med varandra, och som leder bort från konflikter och mot fred.

När ni erkänner att Kärlek är er sanna natur och lever i enlighet därmed, som ni kommer att göra, är fred inte längre ett problem. Fred är ett tillstånd där fientlighet inte förekommer och inte förväntas inträffa. I ert naturliga tillstånd, som ett Kärleksväsen, finns inga tankar på fientlighet, hot eller svek eftersom de inte är kärleksfulla, utan det är endast Kärlek som är Verklig. Fred är ett tillstånd som kommer att bli verkligt i världen så att ni kan fokusera på Kärlek och upplösa illusionen, som är ett overkligt tillstånd med allt vad den vidmakthåller och stödjer. Under tiden är bön och meditation för världsfred en mycket positiv handling som ger de mest underbara resultat.

Kärleksfältet som omger planeten och alla levande varelser på den – Tsunamin av Kärlek – har försiktigt och genomträngande blivit integrerad av alla. En del finner det svårare än andra att låta Kärleken komma in i deras liv, eftersom de så ofta har upplevt svek och övergrepp i så många liv, men alla är på Jorden för att acceptera och förstå Kärlek, vilket innebär att förkasta illusionen som dolt er sanna natur och allt kommer att gå bra.

Att bli medveten om att ni är gudomliga varelser som har en tillfällig upplevelse som människa, är mycket fördelaktigt för er, därför att det hjälper er att förstå varför ni är på Jorden, och det hjälper er att intensifiera er vilja att lära de läxor som presenteras för er, istället för att tro att ni är offer för en hård och straffande gud.

Att möta och kommunicera med andra som också väljer att lära sig sina läxor och positivt gå mot uppvaknandet, är ett viktigt sätt att stödja varandra när illusionen blir för tung att leva i. Det är naturligtvis ett tecken på er enighet med varandra som leder fram till en bekräftelse, och sedan en medvetenhet om att ni alla är Ett, för alltid.

Var hela tiden ett stöd för varandra. Det innebär inte att ni måste gå med i en grupp och följa en självutnämnd ledare. Det betyder att avsiktligt sända kärlek och medkänsla till alla som lider – det finns mycket få på Jorden som inte lider i något avseende, och att mäta nivåerna av lidande för jämförelsens skull är mycket oklokt.

Inrikta er på att sända kärlek och medkänsla när ni vaknar på morgonen och upprepa det under dagen, och återigen när ni går till sängs för att sova. Era avsikter är extremt kraftfulla förmågor som ni alla har, det är genom dem ni framgångsrikt kommer att förändra världen.

Det viktigaste att komma ihåg och att koncentrera er uppmärksamhet på när ni är oroliga eller deprimerade, är att ni alltid har fullt stöd av er himmelska Fader och även dem som Han vägleder för att personligen vaka över er under era liv på Jorden. Ni är aldrig ensamma och ni har alltid fullt stöd. Känslan av ensamhet eller övergivenhet som ni ibland upplever är en del av illusionen, vars syfte är att dölja för er ni är Ett med er kärleksfulla Fader.

När ni känner er nere, hopplösa eller deprimerade, vänd er till Honom eller till någon av era guider, änglar eller Uppstigna Mästare som omger er och berätta om er situation och de kommer att svara direkt. Försök att förstå att ni aldrig är ensamma.

Med så mycket kärlek, Saul

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...