Saul Genom John: Din Avsikt är Både Enormt Effektiv och Enormt KRAFTFULL!!, 10 november 2023

 

 

Saul Genom John: Din Avsikt är Både Enormt Effektiv och Enormt KRAFTFULL!!

10 november 2023

av John Smallman
https://johnsmallman.wordpress.com/

Stå fast i din vetskap om att Guds vilja alltid uppnås, och i vetskap om att Hans Vilja för mänskligheten är att ni inser att ni alla är Ett med Honom för evigt, i ett tillstånd av förundran och jubel.

Ni har alla valt att släppa ert rädda grepp om den skenbara verkligheten av lidande, smärta och död, och att lösa upp och skingra känslan av rädsla som era egon trivs med. Ert uppvaknande är gudomligt säkerställt och kan inte försenas eller förhindras eftersom det inte är och aldrig skulle kunna vara Guds Vilja

Ert uppvaknande är Hennes Vilja, och det är nära, så lita på Henne helt och hållet och fortsätt att ställa in och återställa din avsikt att bara vara kärleksfull vad som än kan uppstå i ditt dagliga liv eller i världen omkring dig, i vetskap, som du säkerligen har i djupet av ditt väsen, att din avsikt, eftersom den är helt i linje med Guds vilja, är både enormt effektiv och enormt KRAFTFULL!

Ni är för närvarande inkarnerade, genom era egna mest kärleksfulla och generösa val av fri vilja, för att kraftfullt hjälpa er själva och för alla dem vars tillstånd av overklig minnesförlust fortfarande stänger av dem från all medvetenhet om den djupa inre styrkan. om deras kärlek till Gud och Hennes till dem.

Att vakna är mänsklighetens gudomliga öde, och det är enligt schemat, precis som gudomligt planerat. Ni vaknar alla nu, även om det kan verka för er som att det tar lång tid, speciellt om ni känner en stark känsla av otålighet. Därför bara VAR. . . . . . det är allt som krävs av er, och tillåt er själva att veta att allt är gudomligt omhändertaget, för det är Verkligheten.

I den materiella värld som ni upplever som människor i form, när ni väntar på ankomsten av en framtida händelse som ni ser fram emot med stor entusiasm, kan tiden kännas oändlig, och om något du fruktar verkar vara nära förestående verkar oundviklig tid flyta mycket snabbare.

Men om ni bara kan tillåta er själva att vara, utan förväntningar, och tillåta livet att helt enkelt utvecklas, och med kärlek accepterar allt som uppstår, med vetskapen om att det alltid är för ert högsta bästa, kommer ni att finna er själva mycket mer i frid, och därför, kunna Lita på att Guds vilja också utvecklas vackert precis som Hon har för avsikt, för det gör den alltid.

Hennes avsikt är alltid din fullständiga frid och lycka. Koppla av i dina heliga inre helgedomar närhelst du har en lugn stund under hela dagen och tillåt och bjud in din kärleksfulla Moder att fylla dig med Hennes frid och tillit så att du återigen blir påmind om att allt i sanning är bra.

Allt ÄR verkligen bra, för det är den Gudomliga Viljan från Moder/Fader/Gud i varje ögonblick. Ofta verkar det inte vara fallet eftersom ert mänskliga perspektiv är extremt begränsat, medan Gud ser, avser och kärleksfullt accepterar varje ögonblick, med vetskapen om att allt flyter på perfekt för var och en av er när ni villigt och vackrast strävar efter vägar som ni utformade så perfekt, med Hennes vägledning, för denna mänskliga livstid innan inkarnationen.

Jag vill återigen påminna dig om att det inte finns några olyckor, allt har ett gudomligt syfte, även om det ofta inte är uppenbart för dig. De flesta av er, när ni ser tillbaka på era liv i form, har tydliga minnen av händelser som inträffade som gjorde er missnöjde eller upprörda, och ändå, när ni ser tillbaka, vet ni nu att de var värdefulla lärandeupplevelser, upplevelser som ni förmodligen inte vill upprepa, men som ni nu i efterhand inser var till nytta, till och med till stor nytta.

Där ni är just nu, bara att vara er själva, är precis där ni är menade att vara, för det är där ni valde att vara. Ni har och har alltid haft fri vilja, därför är du alltid precis där du har valt att vara, även om du finner det praktiskt taget omöjligt att tro att du kunde ha gjort ett sådant val.

Så när tvivel uppstår, som de ofta gör, be om hjälp! Här i de icke-fysiska världarna är vi alltid tillgängliga, och vi svarar omedelbart när ni ropar på oss. Vi är ert kärleksfulla supportteam som gjorde en överenskommelse med er, innan ni inkarnerade, att vaka över er under era mänskliga liv och ge stöd närhelst ni skulle vilja kalla på oss.

Vi älskar er alla innerligt och hedrar er mycket för det mod ni har visat genom att inkarnera för att hjälpa till i den kollektiva uppvaknandeprocessen. Hur ensam eller övergiven du än känner dig så är du ALDRIG ensam, kan aldrig vara ensam eftersom det inte finns någon separation, det finns bara och för evigt Enhet med din kärleksfulla Källa, Moder/Fader/Gud.

Så när du är klar med att läsa eller lyssna på detta budskap, ett budskap för att lyfta, inspirera, trösta och påminna dig om hur mycket älskad du är i varje ögonblick av din eviga tillvaro, tillåt dig själv att känna och helt acceptera dig själv som det gudomliga och älskade Guds barn som ni alla är, och släpp alla känslor av ovärdighet som du kan hålla fast vid, genom skuld eller skam, av Guds oändliga och oföränderliga kärlek till er.

Oavsett vad du tror att du har gjort som kunde ha varit eller var en syndig vanära mot Gud, vet att Gud vet att du i varje ögonblick alltid gör ditt bästa. Att misslyckas med att behaga Gud är omöjligt bara för att du använde din fria vilja – fritt given till dig av Gud – för att uppleva livet som människa i form, och som människa i form är din kunskap, dina intellektuella förmågor och din förmåga att vara totalt kärleksfull starkt begränsade av din mänskliga form och den materiella miljön där du upplever livet, ett liv som också – uppenbarligen – är starkt begränsat av era kroppar.

Ni arbetar alla inom ett tillstånd av begränsning – något som i sanning är fullständigt overkligt – för att återigen lära känna Moder/Fader/Gud som den magnifika oändligt kraftfulla och oändligt kärleksfulla gudomliga Varelse som Hon för evigt är, och Vilken ni har väldigt tillfälligt glömt i er mänskliga känsla av desorientering:

DU VALDE ATT VARA INKARNERAD SOM MÄNNISKA JUST NU, I VETSKAP OM ATT DU SKULLE GLÖMMA VEM DU VERKLIGEN ÄR, MEDAN DU OCKSÅ VISSTE ATT GUD I HENNES OÄNDLIGA KÄRLEK OCH VISDOM SKULLE HJÄLPA DIG ATT MINNAS HENNE, OCH I VETSKAP OM ATT DIN NÄRVARO PÅ JORDEN I DENNA TID AV ENORMA FÖRÄNDRINGAR OCH FÖRVIRRING SKULLE YTTERLIGARE KRAFTFULLT HJÄLPA ANDRA ATT VAKNA TILL KUNSKAPEN OM SIG SJÄLVA LIKSOM OCKSÅ FÖR EVIGT ETT MED GUD.

Ha det bra, VET att du är för evigt och oändligt älskad av din himmelske Fader, och slappna av med att helt Lita på Henne när du med glädje förbereder dig för ditt nära förestående uppvaknande.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *