Saul via John Smallman, 29 november

56

Saul

Titta efter Kärlek överallt. Den är endemisk!

29 november 2015

Kanal: John Smallman

 

Den illusoriska världen, den värld där ni upplever livet som människor, verkar genomgå ett uppsving i våld, lidande och konflikter. Er mainstream media drar full nytta av dessa händelser för att uppmuntra er att engagera er, med en ökande känsla av rädsla. Om ni gör det, drar det er bara djupare in i mardrömmen som är illusionen.

Fokusera därför på ”nuet”, detta faktiska ögonblick då alla era behov i denna stund är uppfyllda. Gör det som för er inåt, till ert heliga inre utrymme där Ljuset av Guds kärlek för er brinner oövervinnerligt. Då kommer ni att känna värmen av bekräftelse över att ni hålls evigt kärleksfullt i den gudomliga omfamningen. Känna att era energifält expanderar och att Kärleken flödar genom er, ut i världen, där den i högsta grad behövs, för att hjälpa till att föra människor till deras oundvikliga uppvaknande.

Ni valde att inkarnera som människor vid denna punkt under er evolutionära resa eftersom ni visste att era tjänster behövdes, och eftersom ni kan föreställa er hur effektiva era tjänster som människor skulle vara. Ni är alla extremt effektiva i varje ögonblick som ni har för avsikt att dela och expandera Kärlek till de behövande och lidande, oavsett om de är den flod av migranter som campar i svåra väderförhållanden vid de europeiska ländernas gränser, eller de som lider av förtryck och förföljelse i sina hemländer, eller de som lokalt upplever svår fattigdom.

Det som förekommer för närvarande gör det mycket svårt för någon att ignorera eller vara omedveten om det desperata behov från så många fattiga runt om i hela världen. Och ni vet att denna situationen inte behöver förekomma. Problemen med fattigdom kan lösas, men det viktigaste politiska fokuset i hela världen tenderar i själva verket att vara mycket lokalt – ”vad behöver jag göra för att bli omvald?” – Och är förstås rädslo-baserat. Rädsla är en allvarlig belastning på era energifält, och matar dem som skulle kontrollera eller förtrycka er. Fokusera på Kärlek, i vetskapen som ni har, att Kärleken är Verklig och att allt som inte är i linje med Den, är overklig.

När ni gör så, stärker ni och berättigar ni er själva och ni släpper de fruktansvärda egoistiska masker som ni har presenterat för världen, och ersätter dem med visionen om de kärleksfulla varelser ni verkligen är och evigt kvarstår som. Er uppenbarelse förändras sedan för att anpassas med er kärleksfulla avsikt, stressen och era ansiktens ålderstecken blir mycket mindre framträdande, och andra ser sedan en helt ofarlig varelse vars kärleksfulla energifält interagerar med deras egna och skapar ett utrymme för fred och tillit mellan er .

Som ni så ofta har fått höra ”Ni är eviga andliga varelser som har en tillfällig fysisk upplevelse.” Det är ert ofrånkomliga och oundvikliga öde att väckas till Verkligheten, till Guds närvaro, till Himlen, eftersom det absolut inte finns någon annanstans! Ni har aldrig lämnat det heliga och underbara tillståndet, ni har bara stängt era minnen av det så att ni kan anta illusionen och känslan av separation som den ger. Det är er kollektiva vilja som upprätthåller den, men ni har nyligen ändrat den kollektiva viljan, och som ett resultat faller illusionen sönder som förberedelse för ert uppvaknande.

Det som verkar ske, i det som de flesta ser som den verkliga världen, är handlingar från ledarna och deras hantlangare som så länge har förslavat och förtryckt mänskligheten, eftersom de desperat försöker behålla sitt grepp om makten. Genom att föra fram händelser och våldsaktioner och konflikter som uppenbarligen styr världen mot splittring, och även anarki, försöker de väcka intensiv rädsla så att folk kommer att sträva efter en återgång till status quo, den skenbara stabilitet de minns av tidigare tider, genom att helhjärtat stödja det system som har orsakat alla dessa problem i första hand.

Låt er inte luras av falska löften från dem vars tanke inte är och aldrig har varit i bästa intresse för mänskligheten, för om ni låter det hända kommer ni faktiskt att bli mycket besvikna. Att välja sida, stödja en sida – nation, religion, politiskt parti – mot någon annan har aldrig fungerat, det är splittrande och leder alltid till ytterligare konflikter. Många av era sportaktiviteter uppmuntrar detta väldigt entusiastiskt, och många av er har kommit att tro att det är det normala sättet att samarbeta med varandra. Konkurrensen är tänkt att leda till förbättringar och framsteg inom de flesta av era områden av mänsklig strävan, men kostnaden i form av mänskligt lidande är enorm! Och sanningen av det visas oavsett var ni väljer att fokusera er uppmärksamhet.

Än en gång uppmuntrar Jag er, att ni fokuserar på att vara kärleksfulla i varje ögonblick, oavsett i vilka situationer ni befinner er. Det har tydligt visats under hela eoner av illusionen att konflikt aldrig löser frågor, utan bara eskalerar oroligheter och skapar ett större konfliktsområde, eftersom människor känner sig tvungna att ta ställning och göra oärliga bedömningar för att stödja sina åsikter för detta.

Kärleken värvar inte stöd emot, i stället erbjuder Den utrymme där harmoniskt samarbete kan lösa problem fredligt, till gagn för alla inblandade. Med Kärlek finns det inga förlorare!

Först och främst, förlåt er själva för vad ni känner är ovärdigt av er i tanke, ord eller handling. Efter att ni gjort det, acceptera er som ni är, med villkorslös kärlek. När ni slutar era egna interna krig och sluter fred med er själva kan ni sedan erbjuda förlåtelse till andra. Och på grund av de personliga förändringar ni har gjort inom er genom att skapa denna avsikt och hålla den, kommer andra att se er annorlunda och kommer att svara annorlunda på er. Ni kan bara förändra er själva, som ni alla vet, men runt om i hela världen förändras människor själva, och på så sätt öppnar sina hjärtan för Kärlek.

Leta efter Kärleken överallt, det är endemisk, så förväntar er att hitta den genom att inte erbjuda något annat. Inledningsvis kommer ni att bli förvånade över vad ni hittar, sen kommer ni att förvänta er Den då ni delar Den naturligt. Er natur är och har alltid varit Kärlek, och nu inser många detta och ta bort de inre mantlar eller slöjor som har hållit Den dold. Detta är den stunden för mänsklighetens uppvaknande, det är ett uppvaknande i Kärlek, så var era sanna och naturliga jag, var kärleksfulla! Det är allt som begärs av er, och ni har förmågan och längtan att göra det perfekt!

Med så mycket kärlek, Saul.

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...