Saul via John Smallman, 1 april, 2017

Saul

via John Smallman

1 april, 2017

 

Ju mer kraftfull ni kan göra er avsikt att i varje ögonblick vara kärleksfulla, desto mer intensivt får ni förnimma den Kärlek som omger er.

Att vara Ett innebär att vara vaken. Om ni inte är medvetna om att vara Ett så befinner ni er i sömn och i en dröm, och majoriteten av mänskligheten befinner sig i sömn och i en dröm. I ert mänskliga tillstånd förefaller den ”stora drömmen” om det normala livet på Jorden helt verklig, i motsats till de drömmar som ni individuellt i era sängar nattetid får uppleva, och från vilka ni på morgonen vaknar upp. Den enda skillnaden mellan dem är att ni vaknar upp från de nattliga drömmarna men inte från dagdrömmen, för ni tror i sanning att den senare är absolut verklig och därför vägrar ni vakna upp från den.

När ni lägger er uppmärksamhet vid den smärta, det lidande och de konflikter som är endemiska på Jorden – och detta har pågått i eoner – så kan ni inte vara omedvetna om att enorma förändringar behöver äga rum gällande de sätt på vilka människorna runtom i hela världen reagerar på och samverkar med varandra. Dessa förändringar kan endast ske individuellt, för var och en av er kan bara ändra på er själva. Under hela er nedtecknade historia har folk med våld försökt pådyvla andra sina åsikter, idéer och övertygelser, och det har aldrig fungerat. Detta synsätt gällande konfliktlösning är vansinnigt! Det faktum att allt är overkligt minskar inte intensiteten i den smärta och det lidande som människor känner. Inom illusionen känns dessa fullkomligt och onekligen verkliga och det är varför ni behöver släppa taget om era kärnfrågor och tillåta er själva vakna upp.

Det enda er himmelske Fader önskar för er är att ni ska få leva i evig glädje – och i sanning gör ni det, ni har bara dolt denna Verklighet för er själva – och i detta himmelska tillstånd finns inget dömande, skuldbeläggande, ingen bitterhet, inget hat eller rättfärdigande.

På grund av ert val att se er själva som separata individer – separerade från varandra och från Gud – så engagerar ni er med fruktan med andra och med Gud, och bygger sedan upp försvar för att skydda er själva, genom att ta till dömande och skuldbeläggande och allt som det leder till. Men dömande är bara en projektion av era egna djuptliggande rädslor för det som ni varseblir och upplever som er egen syndfulla ovärdighet. Men genom att vara perfekta gudomliga skapelser, vilket var och en av er med all säkerhet är, så finns det inget sätt på vilket ni någonsin skulle kunna vara syndfulla eller ovärdiga! Ja, ni kan spela ett spel där ni är det och till och fastän det för ögonblicket kunde åsamka er intensiv smärta, så förblir det overkligt; bara ett spel. Ett spel som ni väljer att engagera er med i varje stund som ni får uppleva det. Så gör valet att inte spela det! Ni gör detta val när ni väljer att i varje ögonblick vara kärleksfulla, samt när ni har avsikten att behandla alla andra kärleksfullt, utan att göra några undantag och oberoende av de situationer som skulle kunna uppstå. Det betyder att släppa taget om dömande – ja, naturligtvis kommer dömande tankar att dyka upp, men ni har alltid ett val att antingen engagera er i dem eller inte.

När ni vänjer er vid att inte engagera er i dem och i stället låta dem fritt passera, så kommer ni med all säkerhet att börja lägga märke till att ni känner er mycket mer till freds än någonsin tidigare i era liv. Kärleken är den stora helaren och Den kommer att hela de djupa sår som misshandel (fysisk eller psykologisk), bitterhet, hat, avundsjuka och förbittring har inpräntat i er känsla för vilka ni är. De flesta av er identifierar er personligen med dessa negativa känslor och emotioner! Kom ihåg, ni är inte era känslor och emotioner, ni är gudomliga varelser av omätbar Kärlek, vida bortom er förmåga att kunna uppfattas, vilket även er himmelske Fader Som skapade er till Sin avbild är.

När ni dagligen går inombords till denna plats av evig inre frid, där Guds Kärleks flamma ständigt är närvarande, ha för avsikt och ta beslutet att känna den frid och den Kärlek från vilken den i varje ögonblick flödar. När ni gör det börjar ni se att det inte förekommer någon separation från Enheten och att därför alla oundvikligen samverkar med alla andra, ständigt. Sålunda är det så att ju mer kraftfull ni gör er avsikt att i varje ögonblick vara kärleksfulla, desto mer blir ni medvetna om detta och desto mer intensivt får ni förnimma den Kärlek som omger er.

När ni håller fast vid dömande eller förbittringar och andra liknande känslor och uppfattningar – och i synnerhet om ni engagerar er i dem genom att ge er själva rätt och andra fel – så kommer ni att intensifiera den slöja som döljer er sanna natur för er själva. Detta upprätthållande är ett val för att avvisa Kärleken till förmån för rättfärdigande och det sårar er verkligen, men om ni bara kunde släppa taget om rättfärdigandet, så skulle ni kunna vara fridfulla oberoende av vad som pågår runtomkring er.

Så som ni ständigt får höra: Ni kan enbart förändra er själva. Och den enda förändring som ni kan göra är att acceptera den Kärlek som erbjuds er i varje ögonblick, fullständigt och villkorslöst, precis så som Den erbjuds till er. Den finns ständigt med er, bara i väntan på att ni ska förkasta alla kärlekslösa övertygelser, uppfattningar och attityder som utestänger Den. Ni är Kärlek, och ändå vägrar ni vara Kärlek, som är er sanna och eviga natur. Detta avvisande är ett val som ni, var och en av er, ständigt måste göra för att hålla Kärleken utestängd. Förändra era attityder, era övertygelser och ert beteende, vilka samtliga är en del av separationens spel och som har åsamkat er så stor smärta och så stort lidande, och var er själva, var Kärlek. Var inte rädda för att vara kärleksfulla, det är er sanna natur och när ni låter er själva uttrycka er sanna natur så får ni uppleva och åtnjuta det lugn, den frid och den förnöjsamhet som detta bringar er. Andra kommer att känna den varma acceptans som ni erbjuder dem, därför uppskattar de er närvaro högt och de återspeglar rikligt till er den Kärlek som ni erbjuder dem.

Kom ihåg att ”Kärleken förändrar allting!” Bara var er själva – vilket är en större beteendeförändring för den största majoriteten av er – i stället för att gömma er bakom de offentliga ansikten, masker eller förklädnader som ni uppfann när ni trädde in i illusionen, detta hjälper er att påverka de nödvändiga förändringarna i världen som ni alla har bett om och hoppats på.

Ni har sökt efter att förändra världen utanför er själva, men det finns INGET utanför! Allt som ni kan se “där utanför” er själva, har ni projicerat inifrån er själva, vilket är varför varande kärleksfulla förändrar världen som ni uppfattar. När er varseblivning om världen ”utanför” ändras från den skrämda ångesten och den stress som denna uppfattning erbjuder er, så kommer ni finna er själva i allt högre grad tillfreds och följaktligen förmår ni se Ljuset i andra, i stället för att uppfatta dem som några hot för er existens.

Ni alla är Guds barn och därför är ni perfekta och sålunda förblir ni i evighet oföränderliga och perfekta på alla sätt. Vänligen acceptera denna gudomliga sanning som bor inom er och var fridfulla, fullständigt accepterande er själva precis som ni är, och såsom Gud gör, utan negativt dömande eller själv-nedsättande uttalanden av några som helst slag, tillåt er då själva glädja er över det eviga livets gåva som har tilldelats er och som finns med er i varje stund.

Med så mycket Kärlek, Saul.

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...