Saul via John Smallman 9 oktober 2020

Saul via John Smallman 9 oktober 2020

You are always in God’s Presence, because there is nowhere else!

09.10.2020 av John Smallman

 

Saul Audio Blog for Friday October 9th

När ny information om korruption på höga platser släpps ut i det offentliga området dagligen, öppnar människor mycket lättare för tanken att de i grunden har sovit och drömt och att ”skuggsidan” av det mänskliga kollektivet i evigheter har arbetat hårt för att ställa människor mot varandra genom att intensifiera deras känsla för skillnaderna mellan sig själva och andra, och genom att övertyga dem om att dessa skillnader är dåliga och kan skada dem. Många av er, med ett antal som ökar dagligen, inser att detta splittrande sätt att tänka måste förändras och ni blir medvetna om de enorma kreativa möjligheter som finns för er om ni lyssnar noga och kärleksfullt till varandra utan förutfattade idéer eller negativa bedömningar. En integration av era ljus- och skuggsidor måste ske, individuellt och inom nationer, och ni börjar se detta och genom att sätta avsikten att bara älska vad som än uppstår får ni detta att hända. Det här är en perfekt anledning att Fira!

Ni kanske tror att fira i dessa förvirrande och mycket oroande tider är helt olämpligt, men jag vill påminna er om att genom att fira stärker ni er livskraft och ert energifält, och ni intensifierar flödet av Kärlek till och genom era hjärtan, vilket gör det möjligt för er att engagera er mycket lättare med glädjen och friden i er själva – som alltid är närvarande, men ignoreras ofta eller undviks när ni fokuserar er uppmärksamhet och er resulterande ångest på distraktioner i nyhetscykeln och sociala medier. Med så mycket uppmärksamhet som fokuseras av så många på det negativa ”Vad händer om möjligheterna?” som de aktuella nyhetscyklerna uppmuntrar, försvagas den allmänna nivån i era energifält, vilket leder till rädsla, ilska, depression och ohälsa. Att fira är viktigt eftersom det lyfter upp och inspirerar alla som deltar, och det hjälper dig att hitta din väg genom den labyrint av förvirring som COVID-19-pandemin har orsakat.

Ni är alla Guds älskade barn – som han vill ska leva i frid och glädje – för närvarande nedsänkta i en dröm eller mardröm som ni behöver vakna ur. Ni vaknar, och i detta ögonblick upplever många det oroande och ofta störande tillstånd som ofta inträffar i ögonblicken före uppvaknandet, där ni verkar befinna er på en konstig och ovälkomnande plats från vilken det inte verkar finnas någon utgång. I själva verket är detta tillstånd utgången, det är ögonblicket innan man vaknar upp till Verkligheten. Medan ni upplever det kan det verka oändligt, och sedan, som morgondimma, kommer det att försvinna så att solen (KÄRLEK!) Kan skina igenom.

Ni är inte förlorade och övergivna hittebarn i ett främmande land, ni är Guds gudomliga barn som har en dröm som ni inte kan undvika att vakna ifrån. För det mesta kan drömmen – eller mardrömmen – få dig att tro att den är verklig. Det är det inte! Verkligheten, där du har din eviga existens, är ett tillstånd där du upplever oändlig frid och glädje i varje ögonblick – NU – det enda ögonblicket, det eviga ögonblicket där all existens sker kontinuerligt och utan avbrott.

Fira därför! Gå in dagligen till den heliga inre helgedomen som finns i var och en, och låt Kärleken, din sanna natur, som alltid finns inom dig, omfamna dig. Den väntar bara på ditt tillstånd, och ditt tillstånd innebär bara att ge upp all negativ självbedömning om ditt värde, självvärde eller någon tro på att du är en icke-förtjänande syndare och någon annan känsla som kan övertyga dig om din ovärdighet att vara i Guds Närvaro.

Du är alltid i Guds närvaro, för det finns ingen annanstans! Erkänn bara den gudomliga sanningen och acceptera med glädje den gudomliga omfamningen, i stället för att skrämma bort den när du försöker övertyga dig själv om din ovärdighet. Hur kan någon skapelse av Gud vara ovärdig hans kärlek? Det är ett omöjligt tillstånd, så FIRA i den gudomliga försäkran om att du är fullt värdig varje gåva som Han skulle ge dig.

Många av er som är föräldrar vet att ni aldrig skulle kunna hålla kärleken borta från era barn, så det är vansinnigt att ens föreställa sig att Gud håller tillbaka sin kärlek från er. Öppna för Hans kärlek och tillåt er själva att vakna!

Med så mycket kärlek, Saul.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...