Saul via John Smallman, 30 oktober

56

Saul, 30 oktober 2016

Via John Smallman

Den Kärlek som ni är, längtar efter att ständigt och fritt få flöda genom er

 

Mänskligheten är på rätt väg enligt tidsschemat och uppvaknandet går framåt. Det kan mycket väl framstå för många av er som att världen är i kaos och att det eskalerar, men vad som händer är att uppvakningsprocessen rör upp många obesvarade frågor som måste lösas och frigöras för att de uppvaknade ska kunna gå framåt och komma till ett avslut. Ni behandlar alla dessa problem magnifikt, precis som ni avsåg innan ni inkarnerade för att fullt ut hjälpa till i uppvakningsprocessen.

Många på Jorden är mycket förvirrade när deras icke erkända problem poppar upp i deras medvetande och ni, Ljusarbetare och Ljusbärare, gör genom era ständiga avsikter att vara, dela med er och utvidga er Kärlek till alla på planeten, ett utmärkt arbete i detta massiva hjälpprogram för mänskligheten. Det är en fullständig succé därför att, naturligtvis, det redan har uppnåtts.

Sluta fokusera på den linjära tiden, det är en aspekt av illusionen som bara förvirrar er. Kom ihåg att det bara finns det alltid närvarande NU-ögonblicket, där Kärlek omsluter och omfamnar alla utan minsta paus eller avbrott. Det finns ingen separation och det finns ingen illusion, det finns bara Kärlek, Gud, Källan, den oöverträfflige och kloka Avsikt, som för evigt flödar genom hela skapelsen och omfamnar och omsluter allt liv i fullkomlig glädje.

Vad ni som människor upplever på Jorden, även i era mest extatiska ögonblick – hur korta de än må vara – ger er absolut inte den minst antydan om vad som väntar er vid ert uppvaknande. Ni har alla arbetat hårt genom många livstider för att föra mänskligheten till detta fantastiska ögonblick i dess andliga utveckling. Naturligtvis är ni alla andliga varelser som har en kroppslig upplevelse, men den största majoriteten av mänskligheten har ingen aning om vad det innebär.

Ni har blivit allvarligt vilseledda genom alla eoner, därför att budskapen från de andliga världarna förmedlade genom profeter, mystiker, visa män och kvinnor och kanaliseringar som erbjöds er med mycket Kärlek för att leda er Hem, har regelbundet misstolkats av välmenande själar som är, som de flesta människor, fyllda av skuld och rädsla på grund av deras val att leva separerade från Källan.

Följaktligen har de, på er bekostnad, uppfunnit gudar som bara var avbilder, enormt förstorade för att ge dem ett sken av makt och majestät av de mer auktoritära ledarna i gamla tider. Och dessa gudar, liksom dessa ledare av vilka de skapades, måste hedras, respekteras, fruktas och bugas inför för att undvika stränga straff.

Äntligen har ni insett att Gud, Källan, den gudomliga och högsta Intelligensen är K Ä R L E K! Kärleken tränger sig inte på eller kräver, hotar, övertalar, dömer eller straffar – Den bara Ä L S K A R!

Var och en av er är Ett med Gud, införlivade i eller omslutna av Källan som är ALLT som Är, eftersom det är så ni var skapade, och separation från den Källan är omöjlig, otänkbar och helt utesluten. Ni är för alltid och för evigt Ett med Gud. Det finns ingenting annat. Ni har bara valt att vara omedvetna om er sanna natur för att spela med i separationsspelet, och den övertygande kraftfullheten i ert omedvetna tillstånd, har låtit er uppfinna och spela de mest horribla och skrämmande spel som har orsakat er ett intensivt och fullkomligt onödigt lidande.

Det är dags att vakna upp från overkligheten i detta omedvetna tillstånd och kräva tillbaka ert gudomliga arv. Det väntar entusiastiskt på ert beslut att frigöra er från ert ängsliga grepp om illusionen, så att ni återigen kan uppleva den djupa och, i ert nuvarande omedvetna tillstånd, fullständigt ofattbara glädjen av Enhet med er ständigt kärleksfulla Källa.

I de andliga världarna är alla fokuserade på mänsklighetens uppvaknande och hejar entusiastiskt på och ger vägledning och hjälp i varje ögonblick, för dem som ber om det. Den hjälp som finns för er från de andliga världarna är gränslös, men ni måste be om den. Vi kan inte åsidosätta era val, intentioner eller era önskningar eftersom ni som Guds heliga barn är självständiga individer som är fullkomligt fria att acceptera eller avböja vår hjälp.

En del av er söker vår hjälp och avvisar den sedan, främst på grund av att den inte verkar vara i linje med vad ni, i ert tillstånd av starkt begränsad förståelse, tror är den väg ni var tänkta att följa.

En av de aspekter som illusionen uppmuntrar är en tro på att ni ska vara starka och oberoende, inte behöva eller acceptera hjälp av något slag. Ganska ofta när en av er har ett oväntat andligt uppvaknande tenderar ni att tro att ni vet nästa steg på denna nya och okända väg, och ni använder er egoistiskt drivna men starkt begränsade intelligens för att leda er framåt. Många har gjort det och det leder dem ofta till stort och onödigt lidande.

Ett andligt uppvaknande kräver sällan att ni helt ändrar riktning och vänder er bort från ert mänskliga ansvar. För det mesta krävs det bara att ni ändrar ert perspektiv och ert beteende och då kan kärlek, som är er sanna natur, komma fram i dagens ljus och interagera positivt och kreativt med era nära och käras energifält.

När ni öppnar era hjärtan och låter den Kärlek som finns där flöda fritt, kommer det att direkt påverka alla dem som ni interagerar med. Det finns ingen anledning att antingen missionera eller tala om för andra vilken fantastisk upplevelse ni har varit med om, men ni kan göra det om ni känner ett brinnande behov av det. Allt ni behöver göra är att leva utifrån ert hjärta och låta Kärleken bo där för att hela tiden flöda rikligt, som Den kommer att göra om ni inte hindrar Den. Sedan kommer ert energifält att expandera otroligt och få mycket positiva effekter på alla dem som ni kommer i kontakt med. Ni behöver inte göra någonting, bara vara.

Den Kärlek som ni är, var och en av er utan undantag, längtar efter att ständigt och fritt få flöda genom er. Det är den livskraft som driver er mänskliga kropp, så det är inte möjligt för er att helt stoppa Dess flöde utan att lägga av den mänskliga kroppen. Ju mer ni begränsar dess flöde genom er, desto mindre energi har ni. Den vill bara flöda och ge glädje till alla.

Det är mycket få av er som inte vid något tillfälle i ert mänskliga liv har varit i närheten av någon som är mycket kärleksfull, och fysiskt känt energin flöda genom dem. Var och en av er, utan undantag, kan ge Kärlek på samma sätt, och ni kan göra det genom att helt enkelt leva utifrån ert hjärta, leva helhjärtat.

Ni är alla gudomliga varelser och ert jordiska uppdrag som människor, den uppgift som ni inkarnerade för att ta er an, är helt enkelt att vara. Det finns ingen anledning eller något krav på att söka efter meningen med livet, för ni är meningen. Kärlek är Mening, det finns ingen annan mening med livet. Var bara er själva och känn och upplev den Kärlek som ni är och som reflekteras tillbaka till er i varje mänsklig interaktion som ni deltar i.

Släpp den rädsla som uppmanar er att hålla tillbaka. Rädsla är av egot och är overklig, som ni kommer att förstå och uppleva när ni väljer att sätta er över den. Älska den del av er som känner rädsla, trösta den medlidsamt och visa den, genom att engagera er med Kärlek, att det inte finns någonting att frukta.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...