Saul via John Smallman, 13 januari 2022

 

Saul via John Smallman 13 januari 2022

Your presence on Earth at this moment is not a chance accident or occurrence.

Din närvaro på Jorden i detta ögonblick är inte en tillfällig olycka eller händelse.

 

av John Smallman

 

2021 var ett år av ”grejer” som uppstod för de flesta människor på Planeten Jorden, och 2022 kommer att bli året då allt faller bort. Det mänskliga kollektivet, varje människa som för närvarande inkarnerar på Jorden, gjorde enorma framsteg under året som precis har slutat, med att erkänna, tacka och släppa gamla karmiska ”grejer” som har tyngt ner dem under lång tid. Nu, när de börjar känna sig mycket lättare och mycket mer positiva till livet, kommer de att upptäcka orsaker till glädje varje dag i deras dagliga liv. Att göra just detta – att hitta lite glädje varje dag – höjer era egna energinivåer och ökar intensiteten i Kärleksflödet över planeten, livskraften som vitaliserar varje levande form.

Kärlek är energin, kraften, potentialen som livar upp världen av form och materia, och det finns aldrig någon brist eftersom den alltid är rikligt närvarande. Att vara deprimerad – ett tillstånd som många upplever ibland, eller till synes konstant – är att delvis stänga er själva från Den, medan att vara entusiastisk över livet är att öppna er för Den. Du har ett val i detta, så om det verkar för dig som att du inte har det, gå då in till din heliga inre helgedom och besök ditt supportteam i de andliga världarna – ni har alla ett andligt stödteam som permanent är vakna och väntar på ni väljer att ansluta till dem – och ber dem om hjälp. LYSSNA DÅ! Era egon har alltid förväntningar som sällan är till hjälp. Att lyssna tålmodigt och tyst utan egoistiska förväntningar är nyckeln, ha sedan tillit! Du kommer att få ett svar, ett meddelande eller ett intuitivt vetande som är alldeles lämpligt, även om det kanske inte är vad du förväntade dig att få, så ha inte bråttom att avfärda det, låt det bara sätta sig inom dig och återkom till att granska det senare.

Närhelst du går in i ditt eget heliga inre rum – och du behöver göra detta minst en gång dagligen – gör en poäng av att komma ihåg något som du är tacksam för. Alla utan undantag har något (antagligen många saker!) att vara tacksamma för, och tillåt er inte att fokusera er uppmärksamhet på aspekter av era liv eller omvärlden utanför som misshagar er. Många av er upplever en nästan konstant ström av tankar om vad ni ogillar eller vad ni tror hindrar er från att vara glada och nöjda. Avfärda dessa tankar eller välj att inte fokusera på dem, och påminn istället er själva: ”Här är jag, en odödlig varelse, ett Guds barn, som är evigt och oändligt älskat av Henne, oavsett vilka känslor av skuld, skam eller ovärdighet jag kan hålla fast vid, och som jag behöver släppa!” Att bara påminna er själva om denna gudomliga Sanning om er själva borde höja ert humör och underlätta er förmåga att minnas en aspekt av er själva där ni verkligen är till kärleksfull tjänst i världen.

Alla för närvarande i mänsklig form på Jorden valde att vara här för att de ville tjäna mänskligheten under den kollektiva uppvaknandeprocessen. Var och en av er är i tjänst för kollektivet bara genom att vara och genom att ha för avsikt att vara en kärleksfull närvaro i varje ögonblick av er jordiska existens. Det kan tyckas för dig att du inte gör något av värde med ditt liv, men jag försäkrar dig att din närvaro på Jorden just nu är avgörande! Du kanske inte får någon känsla av detta, ingen positiv feedback av något slag alls, ändå, jag upprepar, din närvaro här nu är avgörande! Lita på att du planerade ditt nuvarande liv, mäktigt assisterad av ditt andliga stödteam, med stor kärlek och visdom eftersom du visste att det du hade att erbjuda till mänsklighetens uppvaknandeprocess var oumbärligt och bara kunde erbjudas av dig.

Sätt varje dag avsikten att bara vara kärleksfull, att visa kärlek i handling bara genom att vara närvarande och medveten, var du än är – i kassan, interagerande med dina anställda eller företagsunderordnade, fyller bilen med bensin, går nedför gatan – och älskar alla dem som du interagerar med på det minsta sätt under de underbara möjligheter som dyker upp dagligen för att låta dig dela och förlänga kärleken. Det är därför du är precis där du är just nu. Din närvaro på Jorden i detta ögonblick är inte en tillfällig olycka eller händelse, det är den gudomliga viljan som utvecklas perfekt, och det är också din vilja som utvecklas — den avsiktliga planen som du utformade och genomförde genom att inkarnera. Om du inte kan se något andligt syfte med hur ditt liv utvecklas, gå in och be om vägledning, som jag föreslog ovan. Du kommer alltid att bli besvarad snabbt och kärleksfullt eftersom du alltid blir hörd.

Det liv som du har upplevt fram till detta ögonblick och som du nu fortsätter att leva är det du planerade innan du inkarnerade. Det kan mycket sannolikt tyckas att du inte har någon tydlig andlig manifestation eftersom det förefaller dig vara ”bara mer av samma gamla grejer”, så bara påminn er själva om att släppa ut dessa ”grejer” är en viktig aspekt av din plan för ditt liv inför inkarnationen. I samma ögonblick som du föddes placerades du omedelbart på din perfekt utformade livsväg. Men du var från början i ett tillstånd av glömska för att låta dig växa från spädbarn till mogen vuxen ålder, och du hade planerat att du någon gång under den processen skulle börja bli medveten om att ditt mänskliga liv verkligen har ett andligt syfte. Du följer definitivt den vägen som är helt perfekt för dig. Det kan bara vara så att när du väl började bli medveten om möjligheten att detta skulle vara fallet hoppades du och förväntade dig att det skulle vara mer intressant, viktigt eller dramatiskt än vad du faktiskt upplever just nu. Det är ditt ego som försöker distrahera dig, genom att övertyga dig om att du har något mycket viktigare att göra – kanske genom att uppmärksamma dig på andra ”kloka och djupt andliga gurus” – och att du bör fortsätta att söka upp detta och på så sätt demonstrera för andra hur seriöst andlig du är! Det kan vara en mycket effektiv distraktion eftersom det uppmuntrar dig att söka publicitet genom dina ord och handlingar, när du i själva verket bara genom att vara dig själv – utan att lägga till några ringklockor eller visselpipor – och tillåter Kärleken flöda fritt genom dig, lever ditt väsentliga och det allra heligaste syftet helt perfekt.

Var du! Det finns ingen annan du kan vara, och tacka för ditt magnifika och gudomliga syfte som människa på Jorden nu, briljant och vackert assisterande i den kollektiva uppvaknandeprocessen. Det är därför ni är precis där ni är, så acceptera inte några av de fullständigt ogiltiga argumenten eller negativa självbedömningar som era egon kan ge er, eftersom de snarast söker upp de distraktioner och drama med vilka de föreställer sig att andlig betydelse skall uppnås. Du är långt bortom nonsensen att vara andligt betydelsefull, du är en absolut perfekt gudomlig varelse för evigt i Ett med Källan. När du vaknar upp till full medvetenhet om denna heliga sanning, som du kommer att göra, kommer du än en gång att känna igen och glädja dig över undret över vem du verkligen är när alla tvivel och negativa självbedömningar bara upplöses.

Med så mycket kärlek, Saul

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...