Saul via John Smallman, 1 augusti, 2021

 

Saul via John Smallman

den 1 augusti

”Kärleken pådyvlar eller tvingar sig aldrig på någon”

Här i de andliga rikena vakar vi kärleksfullt och entusiastiskt över er när ni fortsätter med era snabba och ostoppbara framsteg i riktning mot ert uppvaknande, som nu är mycket nära. Ja, massmedia rapporterar ständigt nyheter som uppmuntrar rädsla och oro – händelser och skeenden som för det mesta är av en kollektiv karmisk natur vilka behöver bli fullständigt uppmärksammade och frisläppta – men sanningen är att det finns mycket som upplyfter och inspirerar er och som sker över hela världen, såväl som att det inte i omfattande grad blir rapporterat. ’Saker och ting’ fortsätter dyka upp i allas medvetenhet, ofta på ett smärtsamt sätt, för att uppmärksammas, förlåtas och släppas fritt och ni alla utför ett storslaget arbete när ni hanterar nuet med detta uråldriga, smärtsamma och förfärligt nesliga, men overkliga bagage. Det är inte roligt och det är inte njutbart, men det måste göras så att ni helt och hållet ska kunna öppna era hjärtan på vid gavel till Kärleken, och er framgång med att hantera detta och fullständigt släppa taget om det är gudomligt säkerställd.

Ni är aldrig ensamma! Att vara ensam, fastän ni mycket väl kan känna att ni är ensamma, är omöjligt! Det existerar endast Enhet med Källan, Moder/Fader Gud, Kärlek. Ingenting annat existerar! Därför ska ni slappna av in till ert heliga inre rum, närhelst ni känner er hotade, avfärdade, osedda, ohörda eller övergivna och öppna era hjärtan till den Kärlek som bor där. Kärleken finns alltid inom er och väntar på att ni ska välkomna Den in till er medvetenhet, för att ni känner er ovärdiga, inte tillräcklig goda, som en syndare, som någon som är oacceptabel och inte värdig att bli älskad. Den här känslan uppstår utifrån en inre känsla av personlig skam – möjligtvis förnekad och på djupet begravd – det är en aspekt av att vara människa och separerad, vilket är fullständigt ogiltigt. Men den blir glödande fasthållen för att ni så ofta jämför er själva med andra som förefaller vara mer kompetenta, mer framgångsrika, vackrare, mer andliga eller mer värdiga att bli älskade än ni tror att ni själva är. Släpp taget om ert grepp om denna helt och hållet ogiltiga övertygelse gällande er själva och om alla andra som ni har dömt eller dömer på ett likadant sätt.

NI ALLA ÄR, UTAN UNDANTAG, GUDS ÄLSKADE BARN.

ALLTID OCH FÖR EVIGT!

SLUTA UPP MED ATT LÅTA ER SJÄLVA TRO NÅGOT ANNAT.

OCH ÄNDÅ BER NI ”FADER, LÅT INTE MIN VILJA, UTAN DIN VILJA SKE!”

Allt ni behöver göra är att TILLÅTA och då strömmar den Gudomliga Viljan ständigt genom er, precis så som det Gudomligt var avsett att vara. Ni behöver bara TA ETT STEG ÅT SIDAN! Många som är medvetna om att de befinner sig på en andlig väg – varje människa befinner sig på en andlig väg – tillbringar otaliga mängder tid intellektuellt med att försöka lära sig och förstå Guds Vilja för dem. Att göra detta är ett slöseri med tid. Bara VAR, och kärleken kommer att strömma genom er, för detta är Guds Vilja. Det är i sanning mycket enkelt.

Slappna av, acceptera er själva, förlåt er själva för alla misstag och missgärningar och tillåt er själva älska er själva precis så som ni är. Gud gör det, i varje stund och utan uppehåll eller avbrott. Ni ärar Gud genom att göra detsamma.

Många av er har barn vilka ni älskar innerligt och om ni inte alltid är kärleksfulla gentemot dem, eller ogillar en del av deras attityder och beteenden, så upphör ni aldrig att älska dem. Inse och acceptera därför att Guds Kärlek för er är oändlig och oföränderlig och gör tid och rum tillgängligt för er själva dagligen, för att vända er inombords till era heliga inre helgedomar där Kärleken ständigt väntar på er villighet att ta emot Den.

Kärleken har ett oändligt tålamod och kommer att vänta så länge det behövs för att er villighet ska uppstå och bjuda in Den till att ansluta sig till er i glädjefylld Enhet. Er villighet att välkomna Kärleken in till er själva kan inte på en permanent basis tillbakahållas, för er vilja och den Gudomliga Viljan är Ett. Motståndet eller blockeringen som ni har upprätthållit medan ni lever ett liv i en kropp – känslorna av ovärdighet som kommer in i den Gudomliga Närvaron – befinner sig i processen att bli upplösta. Ni kan fördröja denna process, men varför skulle ni göra det? Ni ber till Moder/Fader/Gud om kärlek och förlåtelse och ändå finns där inget att förlåta, för ni är evigt villkorslöst älskade, för Kärleken är villkorslös. Det är ni som upprättar villkoren – när jag är tillräckligt god, när jag har slutat upp med att synda, när jag ärar Gud i varje stund – för ni känner er ovärdiga. Men absolut ingen är ovärdig Guds Kärlek.

Ni har en fri vilja – Kärleken pådyvlar eller tvingar Sig själv aldrig på någon – så när ni väljer och tillåter er själva att acceptera Guds Kärlek för er, så kommer ni att få uppleva Den för Den har aldrig undanhållits er. Ni befinner er för evigt i Kärlekens Närvaro, så förlåt er själva för att ni står emot Den, för att ni vägrar acceptera Den och öppna upp era hjärtan och ta emot det oföreställbart magnifika och oändliga fältet av Kärlek, som är Allt Som Är till att omfamna och omge er … NU!

Med så mycket Kärlek,

Saul

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...