Saul, 5 april 2015

Saul:

Utnyttja den ökade intensiteten av den

insvepande kärleken, ni alla idag

5 april, 2015

Channel: John Smallman

Ert missnöje och trötthet är förståelig, för att ni alla ljusarbetare och vägvisare, har länge varit engagerade i en mycket svår uppgift. Innan ni inkarnerade visste ni att det skulle vara svårt, men tills ni var förkroppsligade och gjorde arbetet, var det i det närmaste omöjligt att förutse hur svårt och stressande det verkligen skulle bli. Inte desto mindre lyckas ni bortom era vildaste förhoppningar! Innan ni inkarnerade hade ni en vision om vad inkarnationen skulle medföra och vad det skulle se ut som, och jag kan absolut försäkra er, att om ni kunde se vad ni åstadkommer från perspektivet som ni hade innan ni inkarnerade, skulle ni komma i extas. Guds plan att väcka mänskligheten, som ni så ädelt bistår med, rör sig framåt helt underbart.

Sedan eoner har mänskligheten varit vilsen, kringflackande, verkar ofta helt planlös, och för det mesta i ständigt i krig med sig själva. Men under de senaste få decennierna, de senaste tio faktiskt, har enorma förändringar inträffat, och fler och fler av er har börjat vakna. Tecknen på det uppvaknandet har ökat oerhört i styrka av önskan och avsikt i alla nivåer av samhället att röra sig ifrån tillståndet av i det närmaste ständiga krig som frambringas av så mycket smärta och lidande, och att hela och lösa upp rädslan och hatet som föder det. Den intensiva önskan att få ett slut på alla krig är alldeles påtaglig, och den stärks dagligen. Mänskligheten vet att i en nivå av kollektivet, så väl som i varje individuellt hjärta, som era attityder av dömande och fördömelse av varandra är ett beteende som flödar från dem, måste ändras om planeten ska kunna upprätthålla en miljö, som vill stödja livsformer som litar på syre. Som ni redan känner väl till har mycket skada gjorts som ser ut att vara oreparerbart, och framtida skador läggs till dagligen på grund av era onaturliga och oavbrutna gruvbrytningsaktiviteter och med det industriella jordbruk som har blivit så vitt utbrett, faktiskt nästan helt genomträngande.

De goda nyheterna är att många av er, som är i sådana situationer att kunna göra stor skillnad har fått nog, och är framgångsrika, krävande, på uppdrag av mänskligheten, planeten, och alla andra livsformer som hon stödjer, att dessa omedvetna aktiviteter framkallar ett stopp. Dessa fordringar blir hörda och åtgärdade. Ni lever i en tid av stor förändring, förändring som är nödvändig för livet ska kunna fortsätta på Jorden och denna förändring är sedd i alla områden av mänsklig aktivitet för alla era sysselsättningar behöver en stor del kreativa lösningar för att börja minska den planetariska skadan den orsakar, och sen starta det motsatta, den omfattande skada som redan har inträffat. Ni kommer inte att misslyckas med dessa strävanden.

Ni uträttar vad ni är inkarnerade att göra, nämligen att bistå mänskligheten i sin uppvaknings process. Denna process var planerad sedan eoner tillbaka och kommer nu till förverkligande då fler och fler människor involverar sig i det – somliga mycket medvetna, andra snarare mindre så. Huvudsaken är att mänskligheten har valt att vakna och att det kollektiva valet inte kan motsätta sig, ni kommer att vakna. Det är er vilja och Guds, och därför att ni är Ett kommer det att bli uppnått.

Er pågående uppgift är att fortsätta öka farten till den nuvarande processen. Ni är lite som ytterst vältränade fårhundar, som samlar ihop flocken och för den hemåt. Ni samlar dem genom att hålla ert ljus högt, så att alla kan se, och att ständigt hålla avsikten att vara kärleksfulla mot dem i varje stund av era mänskliga liv. Som gudomliga andliga varelser är ni Kärlek i handling i varje ögonblick. Som människor är det väsentligt att ni fortsätter förnya den avsikten, annars kan den bli förbisedd eller glömd.

Idag Påsk Söndag, när ni firar årsdagen av Jesus uppståndelse, är ett utmärkt tillfälle att förnya det syftet med stor styrka för att kärleksflödet från de gudomliga rikena är förhöjt till ära av detta underbara firande.

Utnyttja den ökande intensiteten av den insvepande Kärleken, ni alla idag, fokusera på att känna Det, uppfatta Det och omfamna Det, och vet att

Det är outplånligt, outsläckligt, och all-berättigat … Det är Ni!

Kärleken kan inte bli övermannad eller besegrad för den är i det oändliga fältet i vilket allt existerar, har existerat, eller någonsin kommer att existera och hålls stadigt och säkert för alltid. Det finns ingenting utanför Det, för det finns ingen utsida. De som vill antyda att det finns en plats som kallas helvetet, till vilken de oälskade och oälskande, syndarna, förrädarna, mördarna, och torterarna är avsända till en fysisk mänsklig död, lider just av saknaden från närvaron av Guds intensiva kärlek till dem, och för alla dessa som de dömer. Alla var skapade av Gud i oändlig kärlek och i det tillståndet, tillståndet i vilket de skapades ändras aldrig.

Gud och Kärlek är synonymt och oföränderligt. Ni kan absolut lita till Guds

Kärlek för er, utan hänsyn till om ni har några brott ni tror er ha begått.

Guds Kärlek för Hans skapelser är för alltid oföränderlig, och var och en som någonsin har gått på Jorden är en av Hans skapelser. Det finns absolut inga undantag! Allt som vem som helst behöver göra för att känna Gud, är att släppa alla föreställningar som kan ha hänt eller blivit presenterat för dem, och rena ett tomt utrymme inom dem själva, till vilken Kärlek kan strömma in överflödande och ändlöst extatiskt i glädjen av Hans Allsmäktiga Närvaro.

Ta er tid dagligen för att göra det utrymmet tillgängligt och Kärlek kommer att fylla det, därför att det är den Gudomliga Viljan som ni vill ha för ingenting. Och idag, som ni kommer ihåg och firar Jesus uppståndelse, kommer ni att  känna kraften av den oändliga Kärleken som Gud har för er, och ni kommer att veta att ni är aldrig ensamma, separerade eller övergivna därför att utan er, utan även varenda en av er, är Gud själv inte komplett, och det kära ni, är en omöjlighet av ändlösa proportioner!

Med så mycket kärlek, Saul

Översättning: Mie Fjällvide – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...