Saul via John Smallman, 1 december 2019

 

Saul via John Smallman, 1 december 2019

 

To awaken is to know who You are.

01/12/2019 by John Smallman

Saul Audio Blog for sunday December 1st

 

När en stor del av mänskligheten – de som är medvetna om att de är på en spirituell väg som leder till deras uppvaknande – väntar förväntansfullt på att uppvaknandet ska ske, händer mycket över hela världen som är mycket oroande för nästan alla, och mycket smärtsamt för dem som är bor i krigszoner eller i områden där planeten själv eller vädret orsakar skador och störningar i stor skala. Alt detta är för att förbereda uppvaknandet, eftersom mycket negativitet – förbittring, hat, bitterhet, ilska och negativt dömande – som mänskligheten har fastnat i, måste ses, erkännas och släppas för att ni ska vakna.

Dessa starka känslor och åsikter påverkar definitivt inte bara de som bor i områden där de är endemiska, vilket intensifierar dem, utan också människor över hela världen och planeten själv. Därför är det viktigt att ni alla öppnar era hjärtan, ännu mer fullständigt än ni redan har gjort, för att låta kärlek flyta genom er mycket mer fritt till de som lever i rädsla och därmed stänger den ute ur deras liv. Er avsikt att dela och utöka er kärlek till alla på Jorden, oavsett de uppenbara skillnaderna mellan er – oavsett ras, färg eller etnicitet, religiös eller politisk övertygelse eller andra skillnader – är det mest effektiva ni kan göra för att hjälpa till med uppvakningsprocessen.

Ditt uppvaknande är oundvikligt, för det är Guds vilja. Och eftersom det är Guds vilja är det också din vilja, eftersom Du och Han är Ett, alltid, evigt, i ett oändligt tillstånd av glädje! Du har aldrig lämnat det tillståndet, men de allra flesta människor fokuserar sin uppmärksamhet på de otaliga distraktioner som det verkar som att illusionen, drömmen/mardrömstillståndet ständigt presenterar för er. Det är en mycket bullrig och störande miljö, och medan du fokuserar din uppmärksamhet där är det praktiskt taget omöjligt för dig att vara medveten om eller få tillgång till det kärleksfält där din eviga existens för evigt spelas upp i högsta lycka. Några av er har haft ögonblick då ni mycket kort upplevde den kärleken, när ni faktiskt kände den, och det förändrade kraftfullt er uppfattning om livet permanent. Rädslan föll sedan bort och lämnade er i ett tillstånd av frid och acceptans, i medvetande om att ni verkligen är vackra kännande odödliga varelser, oändligt och evigt älskade av Gud.

Ni är alla, varje kännande varelse på Jorden, Kärlek inkarnerad i form. Kärlek är det oändliga och eviga flödet av energi som är livskraften inom dessa former. Det vill säga, ni är Kärleken som uttrycker sig genom varje form. När ni är i form är ert minne av er gudomliga natur glömt, och de livsvägar som ni har upprättat var och en för er själva, och som ni följer i varje ögonblick, utformades specifikt för er, innan ni inkarnerade, för att leda er tillbaka till minnet av vilka ni verkligen är, nämligen Ett med Källan, Moder/Fader/Gud, KÄRLEK. Och naturligtvis finns det inget annat än Detta!

Att vakna upp är att veta vem du är, och genom att veta vem du är uppstår stor glädje eftersom du då är omedelbart medveten om att du lever för evigt i detta underbara tillstånd som inga ord och ingen poet någonsin kan uttrycka. Det är ett tillstånd som måste upplevas av var och en av er individuellt, och när det uppstår i er medvetenhet vet ni direkt att ni är Ett, att det inte finns någon åtskillnad, att det bara finns kärlek, Gud, Källa utan slut, begränsning, eller gränser av något slag.

Livet som människa är snarare som att leva i ett virrvarr eller en labyrint från vilken det inte verkar vara någon utgång förutom genom döden! Och detta är mycket störande, besvärande, skrämmande och deprimerande, så människor söker distraktion genom en mängd olika fritidsintressen, sportaktiviteter och lättillgängliga icke-aktiviteter som att titta på filmer, eller mållöst skanna igenom inlägg på sociala medier i hopp om att hitta ett spännande drama att engagera sig i. Allt för att undvika att vara ensamma med sig själva, eftersom de flesta människor har en djupt förankrad känsla av ovärdighet, att inte vara bra nog eller inte så bra som. . . en familjemedlem, en vän eller någon offentlig person. Att vara ensam med sig själv, medveten om sig själv är väldigt obekvämt eftersom egot då dömer och fördömer jaget för alla dess uppfattade misslyckanden och brister.

Men ni är ALLA perfekta gudomliga varelser! Du skapades perfekt, för det som Gud skapar kan bara vara perfekt, och det tillståndet förändras aldrig!

Eftersom ni för det mesta identifierar er med era kroppar, som åldras, blir sjuka och dör, resonerar bara inte tanken på att ni är perfekta med er, den kan inte resonera med er, eftersom döden – som för kroppar är oundviklig – är det ni fruktar mest. Och naturligtvis uppmuntrar era egon er kraftfullt att identifiera er med era kroppar och därför med dem. Era egon frodas med er känsla av separation eftersom ni vänder er till dem för råd och vägledning, och vad de erbjuder er är alltid negativt bedömande av era kroppar och era sinnen, och det verkar vara sant eftersom ni för evigt hittar fel på era kroppar, och det verkar därför som att felsökningen är giltig! På ett sätt är den giltig eftersom era kroppar är begränsade farkoster, de har valts av er för att ge upplevelsen av begränsning. . . men ni är inte era kroppar! Ni är enorma varelser, långt mer omfattande än universumet där era kroppar upplever sig själva som små och obetydliga tidsbegränsade former i kött.

Men medan ni är i form, ger emellertid era kroppar er de upplevelser ni valde att placera på era mänskliga livsvägar innan ni inkarnerade, upplevelser som ni valde för de lektioner som de skulle presentera för er. Och dessa lektioner inträffar alltid i exakt rätt ögonblick, även om de ofta inte erkänns som lektioner och kan till och med ses som olyckor eller katastrofer eftersom de inte är i linje med era egoistiska önskningar.

Som de flesta av er mycket väl medvetna om, rekommenderas meditation starkt av alla större religioner, av andliga lärare överallt, och även av de i den andliga världen som talar till er (som den här) genom kanaliserade meddelanden. Anledningen till detta är för att det sätter dig i ett avslappnat tillstånd där ditt ego är relativt tyst, nästan fredligt, vilket gör att du kan lyssna på och höra den vägledning som ditt spirituella supportteam erbjuder dig när du ber dem om råd. Vissa av er hänvisar till den vägledningen som ”intuition”, men det ni väljer att kalla den är helt oviktigt, det som är viktigt är att ni lyssnar efter den, hör den och utnyttjar dess hjälp i ert dagliga liv.

Meditation har också visat sig vetenskapligt – under de senaste decennierna – vara av stort värde för att hjälpa till att hålla era kroppar friska eftersom det löser upp överdrivna nivåer av stress och stärker ert immunsystem. Så när jag hela tiden påminner er om meddelandena som jag erbjuder er måste ni göra en meditativ övning till en viktig del av er dag. . . varje dag! Det är så lätt att hitta er överväldigade av massiva ”att göra-listor”, och då föreslår era egon att det är OK att missa er övning en gång, och att ni i alla fall kan kompensera för det imorgon. Självklart, att försumma att meditera ibland kommer inte att skada dig, men det kommer att försvaga din övning och göra den mindre effektiv.

Jag rekommenderar det, eftersom meditation är nyckeln till att upprätthålla ert lugn när ni lever ert dagliga liv, och ett av de bästa sätten att öva på är att placera sig tyst, där ni inte kommer att bli störda av andra eller av sociala medier, och välj sedan att gå in i den heliga inre helgedomen som ni alla har i er. Medan ni kopplar av i det heliga utrymmet sätter ni avsikten att öppna era hjärtan helt så att kärleken kan komma in för att omfamna er. Den är alltid med dig, för du och den är ett, och när du bjuder in den kommer den att omfamna dig, och intensifiera din känsla av frid. Därför är det ett utmärkt sätt att börja dagen. Och medan ni befinner er i ett meditativt tillstånd kommer alla tvivel ni kan ha om er existens som eviga, älskade och perfekta Guds barn att mjukas upp. Dessa tvivel är en aspekt av att vara mänsklig, att vara begränsad, att vara mindre än, och de är ogiltiga, men era egon vill inte att ni släpper dem, för när ni gör det förlorar de sin makt över er, eftersom ni befinner er i allt högre grad i frid och är allt mer medvetna om sanningen att ni verkligen är ett perfekt och älskat Guds barn.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...