Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 3 december, 2019

ANVÄND DIN MAKT FÖR UPPSTIGNINGEN AV MÄNSKLIGHETEN ∞ DET 9D ARKTURISKA RÅDET, KANALISERAT AV DANIEL SCRANTON

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att kontakta er alla.

Vi har bestämt oss för att det bästa sättet för mänskligheten att komma till en plats där alla kan leva tillsammans på ett harmoniskt sätt, är att söka efter de tillfällen då man har kontakt med människor som man inte hade förväntat sig att ha något gemensamt med. När du kommer ihåg de tillfällen då du träffade en person som såg mycket annorlunda ut än du, och som ändå hade mycket likartade övertygelser som du, öppnade du dig för möjligheten om en verklighet där alla på jorden kan komma överens och leva på en harmonisk planet.

Vi vet att det är en mycket stor sak att be er att se Gudomlighet i er själva och i alla andra. Vi vet också att det är nästan omöjligt för vissa människor att föreställa sig att gå i andras skor. Men ni har alla haft erfarenheter med andra människor, där ni blev förvånade över hur mycket ni hade gemensamt med någon som på ytan var så olik er på alla sätt.

Det är mycket svårt att upptäcka en person som är andlig, om de inte går åtsidan för att berätta för er om sin inställning eller om vad de gör. Du kan inte bara se på någon och avgöra om de delar din övertygelse eller inte. Den nya tidsåldern har vuxit som en gemenskapens kollektiv, och allt fler människor vaknar upp varje dag.

Om ni, som de uppvaknade, kan utöva detta, så sänder ni det budskapet till det kollektiva medvetandet. Under dessa stunder låter ni alla veta att ni delar med er minnen med det kollektiva medvetandet om att det inte bara är möjligt att göra en koppling till någon som ni inte skulle förvänta er att göra denna koppling till, utan att det också är en realitet i er erfarenhet, att ni vill verkligen uppleva en fredlig värld.

Även om ni inte kan övertala alla andra att lägga ned vapnen och börja krama den person de ser som sin fiende, kan ni förmedla detta budskap till det mänskliga kollektiva medvetandet genom att erkänna att ni hade fel. Leta i minnet efter stunder när du gjorde antaganden om andra människor som visade sig vara felaktiga eftersom du felbedömde dem, och vi talar om dessa stunder när det var en negativ bedömning, och personen visade sig vara någon som du verkligen kunde relatera till.

Ni kommer att komma till detta harmoniska samhälle lite i taget. Vi vet att ni skulle vilja se något som skulle leda till en bred och genomgripande förändring, men tänk bara på hur många av er som är vakna just nu och hur ni kan bidra till mänsklighetens kollektiva medvetande på ett sådant positivt sätt. Ni kan skicka chockvågor genom ert kollektiva medvetande och göra mer för mänskligheten på ett ögonblick än ni skulle kunna göra under en livstid av fysiskt arbete. Detta är den makt som ni har som individer och som den uppvaknade kollektiva makten, och vi bara föreslår just nu att ni använder denna makt för allas bästa, för mänsklighetens uppstigande.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av att ha kontakt med er.”

https://sananda.website/the-arcturian-council-via-daniel-scranton-december-3d-2019/

Översättning:  Mats

Du gillar kanske också...