Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 3 december 2019

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 3 december 2019

 

Jag är Judas och jag har kommit idag för att föreslå er några saker. Det är viktigt att nu hålla fokus på vad det är som egentligen är viktigt i ditt liv. Det som är bra för dig är också bra för din planet. Det är lätt hänt att låta sig översköljas av missmod . ”Jag kan inte göra så mycket”, men kan en göra något så kan många göra något och det är då saker och ting sker, en förändring har ägt rum. Det här har säkert många av er redan upptäckt och de tänker mer vad de gör, handlar eller köper idag. De förmedlar sina visioner och skapar utrymme för andra att vidga sina.

En stor förändring har redan skett i många samhällen, där nyttan av det goda ökar i takt med människans allt större medvetenhet om vad som egentligen är bra för dem själva och Jorden som är deras hemvist. De har sett och förstått konsekvenserna av ett visst levnadssätt och tar nu ansvar för att bryta det gamla och införa ett bättre och hållbarare samhälle. Det här kan ses och upplevas av alla idag. Till och med era TV-kanaler kan innehålla information om vad som behöver förbättras t.ex många av era djurs levnadsförhållanden. Det ska vara samma sanna kärlek till människor som till djur och även till de växter och den natur som omger er.

Ert fokus behöver ligga i er kärlek, er kärlek behöver ligga i era beslut. Inga beslut skulle egentligen fattas innan man fyllt dem med kärlek. De kärleksfyllda besluten är de som ger bäst resultat och de som driver utvecklingen på Jorden framåt. De kärleksfyllda besluten har över tid gett stora resultat på Jorden, övriga beslut är mer som en käpp i hjulet men de är inte så varaktiga. Jag tycker mig höra protester om att Jorden befunnit sig i detta tillstånd under väldigt lång tid. Det kan man ju tycka, men ur ett kosmiskt perspektiv är det en väldigt kort tid. Upplevelsen på Jorden är dock inte densamma som i kosmos men tiden och nuet kommer att visa er vägen till denna förståelse.

Universum bultar nu på er dörr och det är fler som vaknar och stiger upp för att öppna dörren. Det är det som händer nu go vänner. Det är ni som vaknar, det är ni som gör nya val för er själva, och även för dem som befinner sig här tillsammans med er. Det är en fröjd att se vågorna av förändringar som sker lite härs och tvärs över planeten idag. Det kan vara många, det kan vara några få, men likväl så sker det en förändring där och nu. Ni är sanden som förvandlas till guld och det sker hela tiden att ett sandkorn får ett guldskimmer över sig. Det är en stor process på gång på Jorden nu. Förändringens vindar blåser allt snabbare och det kan vara svårt att stå kvar i ruta ett. Ditt liv ruskas om och du förs obevekligen framåt längs din livsplan och i din utveckling. Det är nu du kan behöva hålla i hatten, eller åtminstone stå kvar med fötterna på Jorden, så att du i dina stilla stunder kan ha ett klart fokus om vart du ska eller vart du är på väg. En balans mellan himmel och Jord kan behövas för att man ska kunna fatta rätt beslut för sig själv eller sin planet.

Jag föreslår nu att ni alla stilla er en stund och söker svaren i ert förnuft och i ert hjärta. Ni känner genast om det är ett bra beslut som ni har i er hand, om ni vant er vid att lyssna inåt och fått mer tillit till er själva.

Jag lämnar Er nu i stor kärlek och tacksamhet

Judas

 

Du gillar kanske också...