Saul Via John Smallman, 7 september 2021.

 

 

Saul Via John Smallman, 7 september 2021.
Separation från den Gudomliga Närvaron är Omöjlig!

 

7 september 2021

 

av John Smallman

https://tinyurl.com/3hha9e68

Vi är Alla En, för det finns bara En. Ingen mer än EN är nödvändig eller möjlig; och i denna Enhet finns det oändlig Kärlek, Frid och Glädje, som det ni som människor i kroppar inte ens kan tänka er, eftersom kärleken ni upplever mellan varandra nästan utan undantag är villkorlig!

 

Kärleken är. Kärleken är utan några som helst villkor, och djupt inom er finns en medvetenhet, en kunskap om denna gudomliga Sanning, som gör att ni kan LITA på att Guds vilja alltid är perfekt uppnådd, precis som avsett. Men ibland fylls ni av tvivel, eftersom ni uppmärksammar, ofta ger för mycket uppmärksamhet till vad era nyhetsmedier rapporterar om situationer över hela världen, som orsakar stort lidande för så många. Det är bra att vara medveten om att många lider, så att ni påminns om att minst en gång dagligen bara älska det som uppstår, och då skicka kärlekens och medkänslans energi till de som lider.

 

Men stanna inte kvar vid deras lidande, även om ni fysiskt finns i deras närvaro, och kanske erbjuder dem hjälp och stöd, när de hanterar situationer som verkar ha drabbat dem, eller som har pågått under lång tid. Att stanna kvar i deras lidande, och lida tillsammans med dem, tömmer er bara på energi vilket leder till utbrändhet för er, och det hjälper eller lyfter inte de som lider.

 

Att ha för avsikt att bara vara kärleksfull och sedan genomföra det är extremt kraftfullt – för ni är alla extremt mäktiga gudomliga varelser, som har en tillfällig fysisk upplevelse – så låt inte era tvivel övertyga er om att detta bara är ineffektivt, det är det inte! Ni valde att inkarnera vid denna tidpunkt i mänsklighetens andliga utveckling, och den därpå följande processen av uppvaknande av att vara här NU, och hjälpa kollektivet i uppvaknandet genom att kanalisera Kärlek till alla som väljer att öppna sina hjärtan för att ta emot den.

 

Det finns bara KÄRLEK – ni vet det – Det är Verkligheten! Ert nuvarande syfte, som människor i kroppar, är att dela och sprida Kärlek till hela kollektivet när det vaknar. Det måste känna och uppleva Kärlek för att vakna. Underskatta därför inte vikten av er nuvarande jordiska inkarnation – för den är Viktig! Kom ihåg att det inte finns några tillfälligheter eller slumpmässiga händelser, allt har ett syfte, även om det inte verkar så meningsfullt när ni försöker förstå det med intellektet, i detta illusoriska tillstånd ni upplever som människor i kroppar. Era intellektuella förmågor är extremt begränsade, särskilt när de används utan er intuition, utan att ert hjärtas sinne. Så ÖPPNA därför era hjärtan!

 

Gå till era inre helgedomar – alla har ett eget heligt inre rum – minst en gång dagligen; ni behöver inte spendera någon lång tid där, bara ett ögonblick av vila kommer att göra gott, få er att slappna av, ta en paus från era dagliga aktiviteter, meditera eller kontemplera över Guds Kärlek till er, för då visar ni att ni vill öppna era hjärtan och bjuda in Kärleken.

 

Kärleken/Gud/Källan väntar alltid på er inbjudan för att förenas i Harmoni. Kärleken hedrar er alltid och kommer inte att kräva er uppmärksamhet, men kommer alltid att svara direkt på er inbjudan! Kanske har ni ofta slappnat av i det heliga inre rummet men aldrig känt kärleken, och då känt er ensamma, osynliga. Då säger era egon att ni var dumma som förväntade er att känna något, för ni är naturligtvis totalt ovärdiga Guds Kärlek eller uppmärksamhet.

 

Dessa tankar eller denna tro är helt fel – släpp dem!

 

Som en gudomlig varelse, kärleksfullt skapad av Gud, är ni perfekta! Hur skulle ni kunna vara annat. Gud håller er alltid inom energiområdet för oändlig Kärlek som är ALLT. Varje varelse är för evigt värdiga Guds Kärlek. Era egon kan mycket väl peka på helgon och heliga människor och insistera på att de är värdiga Guds Kärlek, på grund av de heliga liv de levde, vilket ganska uppenbart inte gäller er. Acceptera inte sådana tankar eller känslor som sanna, för det är de inte, avvisa dem och bjud in Gud i era hjärtan.

 

Gud finns alltid med er och väntar på inbjudan. Det är väldigt få bland er som inte har en make, en partner, en vän eller en familjemedlem som älskar er högt och som ni tar emot kärleken ifrån. Men vet att Guds kärlek till er är oändligt mycket större än någon människa kan ge er. Förstå att mänsklig kärlek som ni tar emot, är en knuff från Gud för att på ett otvetydigt sätt visa att ni verkligen är värdiga kärlek, Guds kärlek.

 

Alla i kroppar är på väg mot andlig utveckling, för att vakna till sin oskiljaktighet från Källan, från Modern/Fadern/Gud. De flesta av er som läser detta vet det, och ändå ser många av er er själva som ovärdiga Gud, Kärleken. Fast, många av de ni kallar helgon – oavsett religion, om de ens tillhör eller förespråkar någon – var precis som ni, fyllda med tvivel om deras värdighet av Guds Kärlek. Att känna sig ovärdig är en distraktion! Ingen är ovärdig gudomlig Kärlek – absolut ingen!

 

Sluta döma! När ni dömer andra negativt projicerar ni för det mesta era egna negativa självfördömanden, er känsla av ovärdighet, utåt och bort från er själva för att ni själva ska må bättre. Det fungerar inte, eller hur?

 

Så börja nu förstå att alla alltid gör sitt bästa i nu-ögonblicket, och vad ni än dömer dem för som negativt, så är det det bästa de kan göra nu. När ni börjar inse det och förlåter dem för att ni förstår att ert negativa dömande av dem är fel, då kommer ni att komma till en plats inom er själva där ni förlåter er själva. Den platsen är naturligtvis er inre heliga helgedom, där kärleken alltid finns närvarande och som väntar på en inbjudan från er, för att komma in i ert hjärta.

 

ERBJUD DET, och känn kärleken när den fyller ert hjärta och löser upp er egen egoistiska och helt felaktiga känsla av ovärdighet.

 

Kom ihåg att ni är Kärlek, eftersom ni är Ett med Gud, Som skapade er i och från Kärlek, och att det därför är omöjligt att separera sig från den gudomliga Närvaron!

 

Med så mycket kärlek, Saul.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...