Saul via John Smallman, 1 november 2021

Saul
Via John Smallman, 1 november 2021
Kärlek, den enda Sanningen
Här i de andliga världarna hejar vi entusiastiskt på er när ni skyndar er fram mot ögonblicket av ert kollektiva uppvaknande. Ni har fått höra i ett antal år nu, till och med i ett antal decennier, att ni är mycket, mycket nära ert uppvaknande, och det är och har alltid varit planen. Tidsaspekten av den illusoriska och drömlika miljön som ni lever i som fysiska varelser, är extremt instabil och den verkar röra sig framåt mycket långsamt, där ni väntar med stor förväntan på att något underbart ska hända, eller när ni lider, vilket intensifierar den skenbara verkligheten i den overkliga miljö som ni lever i.
Ni är inte era kroppar, som ni väl vet, och den medvetna medvetenhet som är de verkliga ni, är nu och för alltid Ett med Källan, fullt uppvaknade i perfekt frid och glädje. Inte desto mindre, efter att ha valt att inkarnera och vara närvarande i en fysisk kropp vid denna tidpunkt i det mänskliga kollektivets uppvaknandeprocess, för att storligen och kraftfullt hjälpa till att förverkliga den, upplever ni det overkliga som verkligt genom era fem sinnen, och det är mycket lockande och distraherande för er, eftersom det kan väcka starka tvivel såsom ”är den här mänskliga upplevelsen kanske den enda verkligheten trots allt, som i sista änden slutar i döden?” Alla upplever tvivel, eftersom det är egots lekplats som det älskar, oavsett om det engagerar sig i det som ett lidande offer eller som en självgod skrytmåns och egoist.
Ert ego känner bara till illusionen, det overkliga, och eftersom det verkar vara en engångsupplevelse vill det förlänga den så länge som möjligt. När ni väl blir medvetna och accepterar sanningen om att ni inte är era kroppar, är egots liv så gott som över. Det förlitar sig på rädsla för att motivera er att acceptera och följa dess vägledning, så när ni är i frid och accepterar er själva till fullo, som många av er gör nu, känner sig egot starkt hotat och intensifierar sina ansträngningar att väcka rädsla och tvivel hos er individuellt och kollektivt, därav MSM:s bullriga distraktioner när de pekar på andra som hotar er säkerhet, även er existens. Det här händer i stor skala för närvarande, när de kollektivt karmiska ”sakerna” som håller på att komma upp för erkännande, tack och frigörande, verkar öka mänsklighetens lidande över hela världen.
Och ja, dessa ”saker” verkar öka och förstärka mänsklighetens lidande över hela världen, inom alla kulturer, trosuppfattningar, nationer, inom politiken och affärsorganisationer. Konkurrensen ökar i takt med att blivande egoistiska ledare ropar ut sina övertygelser och dogmer allt mer högljutt på de många mediekanalerna för alla som vill lyssna, men det är en konkurrens som bara kan misslyckas. Istället för att förena de olika grupperna, kulturerna och religiösa eller politiska övertygelserna och andra liknande organisationer, visar de för de människor som har stöttat dem så länge, djupa nivåer av korruption och brist på ärlighet eller integritet inom de övre nivåerna inom nästan alla dessa hierarkiska grupper eller organisationer.
Människor håller på att vakna upp!
De låter sig inte längre övertalas att splittra och bilda oppositionsgrupper för att söka konflikt med de som inte håller med dem. Istället samlas folk så gott som överallt på planeten, för att diskutera och avslöja de långa och fortfarande pågående serierna av fabler och lögner – ”Nyhetshistorier” – som de som kontrollerar media har publicerat i tidningar, tidskrifter och i TV och sociala medier för att övertyga människor överallt om att auktoritära regler som införs av regeringar, statliga myndigheter och mycket stora internationella företagsorganisationer, är för mänsklighetens bästa och är nödvändiga för människors säkerhet och överlevnad.
Ni är alla, utan undantag, mycket starka varelser som, om ni vill gå till ert inre och lyssna på er Gudagivna inre vägledning – från Gud, den Helige Anden, Jesus och många andra i de andliga världarna som ni kallar på, och som alltid tålmodigt väntar på er kallelse – och lita på att ni kommer att finna inre frid, istället för att ge bort er makt och tillit till ert eget allvarligt missriktade och dåligt informerade ego, eller till någon annans ego. Ni har alla inom er en personlig och individuell tillgång till de andliga världarna, och ni kommer aldrig att bli vilseledda eller felinformerade av dessa kärleksfulla varelser, som är med er i varje ögonblick för att stödja och hjälpa er släppa taget om era tvivel. De kommer att hjälpa er att genomskåda de inrotade och ogiltiga trosuppfattningar som påtvingats er av andra i er barndom, som mycket väl kan ha tjänat ett använt syfte då, men som inte längre tjänar er nu.
Dessa individuella uppfattningar är djupt inrotade som ett resultat av upplevelser i er tidiga barndom, och de behöver bli omprövade med vägledning från dem i era andliga stödteam, sedan behöver de – som tron på Jultomten eller tandfén som ni förkastade för länge sedan, tillsammans med annat som uppenbarligen inte är sant – förkastas och släppas, så att ni kan öppna era sinnen för Kärlek, den enda Sanningen, på vilket sätt Den än visar Sig för er.
Kärleken är En, oföränderlig, men kan upplevas på många olika sätt i era liv – den kan erbjudas er från nära och kära, från er till nära och kära, till andra när ni ser och hör dem och när ni blir förvånade över skönheten i naturen eller en solnedgång – när ni väljer att öppna er för Den. Att öppna sig själv för Kärleken är den huvudsaklig uppgift ni bestämde er att uppfylla innan ni inkarnerade, och det är därför ni tillbringar så mycket tid i era liv med att hitta Den. Och, naturligtvis, är Den med er hela tiden, det är det energifält som livar upp era kroppar och om ni vill öppna er för Den och be Den omfamna er, kommer Den omedelbart att göra det, och ni kommer att känna Dess Närvaro.
Valet att bli människa var också valet att uppleva separation från Kärlek, Källan, Moder/Fader Gud. Men faktisk separation är omöjlig, eftersom det bara finns den Ende inom vilken alla för evigt är närvarande. Men ni har fri vilja, och den är alltid hedrad, så ert val att uppleva det overkliga tillståndet av separation är hedrat tills ni väljer att avsluta det. Som Ett gör ni val med oändlig Visdom som inte förändras, men som människa förändrar ni konstant era individuella val, beroende på era känslor och humörsvängningar, varför det är så svårt för er att förkasta de övertygelser som inte längre gagnar er. För att lyckas göra det behöver ni fortsätta med att återställa syftet med att göra det, och sedan fortsätta att öva på det tills ni inte längre engagerar er i livet med dessa osanna övertygelser.
För att uppleva den varma och upplyftande omfamningen av Kärlek måste ni bjuda in Den, och ni måste släppa allt inom er som inte är i linje med Den – rädsla, ilska, förbittring, fördömanden etc. – därför att Kärlek är alltid ovillkorlig och utan dömanden av något slag. Den diskriminerar aldrig eftersom det skulle vara helt i strid med Dess eviga och oföränderliga natur. Om ni känner något annat än Kärlek inom er, är det vad ni kommer att uppleva. Ni kan inte älska en person samtidigt som ni dömer och hatar någon annan, eftersom det är diskriminerande, så det som ni upplever som kärlek till någon under dessa förhållanden, är verkligen en mycket begränsad känsla av tillgivenhet som utesluter den andra, och som mycket väl kan förändras när livets omständigheter förändras.
Därför är det viktigt för ert uppvaknande att ni går till ert inre, åtminstone en gång om dagen, för att öva på viljan att bara vara kärleksfull vad som än uppstår, och om situationer eller problem uppstå under dagen, ställ om er avsikt, speciellt om någon säger eller gör något som väcker känslor inom er av ilska, förbittring, orättvisa eller någon annan känsla av upprördhet. Genom att göra det här kommer ni till en medvetenhet där ni faktiskt väljer vilka känslor ni vill uppleva, och att ni följaktligen kan ändra era val och välja att känna frid i stället för rädsla eller ilska. Det ligger verkligen inom er makt att göra det, eftersom ni är extremt mäktiga varelser.
VAR den Frid ni önskar se i världen!
Med så mycket kärlek, Saul.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...