Saul via John Smallman, 19 april, 2017

Saul

via John Smallman

19 april, 2017

Gud skulle ALDRIG dölja sig för någon av er

 

Allting är Ett, det finns bara Ett, hela skapelsen är för evigt förenad med sig själv. Allting som existerar upprätthålls kärleksfullt och glädjefyllt inom den oändliga vidd som är Gud, Källan för Den Högsta Intelligensen och den oändligt kärleksfulla Visdomen och det bästa ord ni har för detta tillstånd – som är Verkligheten – är KÄRLEK!

Fokusera på Kärlek för inget annat existerar. Det som ni upplever och som inte är Kärlek, är overkligt och har ingen tillvaro, inget medvetande och ingen kraft, så fokusera på verkligheten och upptäck Den inom er själva – det strålande Ljus som i varje stund omfamnar och stöttar er – och njut av den frid, den tröst och den förnöjsamhet som Den oavbrutet erbjuder er. Guds vilja för er är att ni ska vara medvetna om Hans Kärlek för er, för er oskiljaktiga Enhet med Honom och att ni i er tur ska dela dess under med allt medvetande, genom att ständigt upprätthålla er avsikt att göra så.

Ni är alla, varje människa utan undantag, oskiljaktiga från den oändliga Visdom som kärleksfullt vägleder skapelsen i vartenda ögonblick och ni är i själva verket förlängningar av den. Ni har dolt detta för er själva – Gud skulle ALDRIG dölja Sig själv för någon av er! – och ni har tillfälligt glömt bort Vilka Ni är. Nu har den stund kommit då ni ska minnas er sanna natur och påminna alla med vilka ni samverkar, att det ävenså är deras sanna natur.

Det gör ni genom att förnya er avsikt att vakna upp till Verkligheten varje gång ni besöker den heliga inre och gudomligt välsignade helgedomen mitt inuti er. Kraften i denna avsikt, på grund av att den är den Enda avsikten, Guds avsikt, är bortom er förmåga att veta, medan ni befinner er i en mänsklig gestalt. Inom djupen av er gestalt så vet ni ändå detta, för det är oförglömligt – Ni kan inte glömma bort Vilka Ni är, ni kan bara låtsas att ni har glömt det.

Illusionens syfte var att göra denna glömska förefalla så absolut verklig, att det för er förefaller som om ni inte kände Gud, ni vet inte ens om Gud existerar, och i eoner har det fungerat mycket väl. Men när Kärlekstsunamin fortsätter att omge, omfamna och mäktigt flöda över planeten, sköljer Den oavbrutet och oåterkalleligt iväg de bräckliga grundvalar på vilka illusionen var uppbyggd, och gör ert uppvaknande från drömmen oundvikligt.

Bevis på detta kan ses överallt, när fler och fler av er väljer att vara kärleksfulla och respektfulla gentemot andra, i stället för att ständigt följa ert egos planer på att personligen försöka gynnas på ett självcentrerat sätt. Valet att stå till tjänst och inte göra någon skada är ett val som kollektivet har gjort, det är oåterkalleligt och det hjälper i hög grad Kärlekstsunamin att skölja bort illusionens ostadiga och mycket instabila grundvalar. Allt detta är naturligtvis en del av kollektivets beslut att vakna upp från drömmen, samt att man bli fullständigt medveten om att man för evigt lever i Guds Närvaro.

På grund av att detta beslut har tagits, märker människor plötsligt och ofta med stor förvåning, att de gör många av sina individuella val i vardagslivet utifrån att vara kärleksfulla och medkännande. Man känner ett starkt behov av att stötta andra som på något sätt är behövande. Detta är Kärlek i handling och det kan ses på många osannolika platser, när er uppvaknandeprocess ytterligare förstärks och intensifieras på grund av det kollektiva valet, samt beslutet att förkasta illusionen och med fullt medvetande återvända till Verkligheten.

Verkligheten är ert Hem, det är där ni har er eviga existens och ni har aldrig flyttat Hemifrån! Men för er förfaller det som om ni har gjort det, att ni är individuella varelser i en kropp med en mycket begränsad livstid och ett praktiskt taget betydelselöst eller obetydligt syfte i den stora planen för alltet, vilket för er som människor förefaller bestå av otaliga vidsträckta universa. Ni utförde ett extremt bra jobb med att uppfinna och konstruera illusionen, så att när ni trädde in som människor, skulle ni få uppleva separationen och en intensiv känsla av obetydlighet som, när ni dröjer er kvar vid den, ofta är rätt överväldigande, i själva verket skrämmande. I allmänhet undviker ni att dröja er kvar vid den, i och med att ni distraherar er själva, genom att fokusera er uppmärksamhet nästintill uteslutande på de problem som presenteras för er i och med att ni är människor – ni förser er med mat, husrum, hälsa och kroppslig överlevnad – och sålunda undgår det er att människor som nästan permanent befinner sig i konflikt med varandra lever ett liv av overklighet och galenskap. Ni uppfattar allt detta som problem som ni med tillräckligt mycket beslutsamhet ska kunna lösa. Men inom illusionen kan ingen lösning förekomma, helt enkelt på grund av att den är overklig.

Verkligheten kan endast hittas inombords! Ett fåtal har rest inåt och funnit Verkligheten, andra har funnit den genom Nära-Döden-Upplevelser. När man väl har fått uppleva Den är Den fullständigt oförglömlig och den som bär denna vetskap förlorar all rädsla för döden när man har fått se att enbart evigt liv existerar. Sedan, när man medvetet har fått närvara inombords och blivit omfamnad av den gudomliga KÄRLEKENS fält, har man försökt dela med sig av denna underbara, fantastiska och oförglömliga vetskap, men den kan inte delas vidare, den kan endast upplevas. Hursomhelst har rapporteringar om livet bortom det som ni upplever som det mänskliga livet, inom många väckt upp en intensiv längtan att få veta mer och att söka bekräftelse på vad man har fått höra eller läsa om, genom bön och meditation, eller via hjälp av andliga guider och kanaler.

En enorm uppvaknandeprocess är nu på gång inom mänskligheten, för äntligen förekommer så många rapporteringar och informativa böcker och artiklar som finns vida tillgängliga över hela världen, att inte någon kan förbli fullständigt omedveten eller oinformerad om att det finns mycket, mycket mer till livet än vad man som människa kan få uppleva. Denna information berör varje mänskligt hjärta och fastän många fortfarande väljer att avfärda det, blir det svårare och svårare för dem att förbli i sitt förnekande. De kanske offentligt uppvisar en skeptisk och nedvärderande fasad av misstro gällande allt som inte är fysiskt, men privat bär de kraftfulla och oroande tvivel.

De är de som har ett intensivt behov av att ha rätt och som därför har svårast att medge att de möjligen skulle kunna missta sig. Er uppgift som Ljusbärare och Ljusarbetare är inte att omvända, utan att kärleksfullt hålla dem i era hjärtan, med insikten om att i och med att ni gör det, så kommer de att vakna upp, för det är omöjligt för någon att i evighet förbli slumrande. Att sända dem Kärlek, stilla, diskret och utan att förkunna er avsikt att göra det, är det perfekta och enda sättet att hjälpa dem. När ni dagligen går inombords för att stärka och bemäktiga er själva genom att ta kontakt med det strålande Ljuset som ständigt lyser inom er, ha då en avsikt att sända Kärlek till alla, i synnerhet till dem som inte har vaknat upp. Detta är den mest kraftfulla och effektiva sak som ni kan göra för dem och er avsikt att vara så kärleksfull och hjälpsam för andra ökar kraften och intensiteten i er egen uppvaknandeprocess.

Uppvaknandet är en kollektiv process, den påverkar alla, varenda medveten varelse, för det är den gudomliga Viljan att samtliga ska vakna upp. Tajmningen för en själs uppvaknande kan och kommer att variera, så som den uppfattas inom illusionen, men i Verkligheten har samtliga redan vaknat upp. Det finns absolut ingen anledning att oroa sig över eller bekymra er om någon annans uppvaknande, och att frukta att de kanske missar det. Att missa sitt uppvaknande är omöjligt, för det är Guds Vilja att samtliga vaknar upp och den Gudomliga Viljan uppnås alltid på ett perfekt sätt.

Med så mycket Kärlek, Saul.

 

 

Saul via John Smallman, April 19th, 2017

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...