Saul via John Smallman, 1 oktober 2019

Saul via John Smallman

1 oktober 2019

Ingen har rätt att sätta sig över er egen suveräna auktoritet

Ni är den Enhet ni söker, och det är också er syster, er partner, er vän och er fiende – alla är den Enhet som ni söker! När ni hittar den inom er själva, där den för evigt vistas, vilket ni säkert kommer att göra, då kommer ni också att hitta den i alla andra, och den frid och kärlek som detta för till er kommer att fylla ert hjärta. Ni är Kärlek, er natur är Kärlek, det finns ingenting annat! Och ni kommer att bli medvetna om detta när ni tillåter er själva att utan rädsla öppna ert hjärta för att bjuda in den och släppa in den, för det är er natur vilken inte kan förnekas inträde mer än i det kortaste av ögonblick.

Er känsla av identitet, som de flesta placerar o sina kroppar, är falsk. Er sanna identitet är evig därför att Gud skapade er, och det han skapar är både evigt och perfekt! Det finns ingen bland er som faktiskt tror att era kroppar är perfekta eftersom alla upplever begränsning på grund av att vara i en kropp, och, uppenbarligen, att vara perfekt är att vara fläckfri, att vara utan begränsning. Därför visar era kroppar, i varje ögonblick, högst tydligt för er att de inte är Ni!

Så vad är ni? Ni är Ett med Hela skapelsen – med Gud, med hela mänskligheten, med Allt kännande liv. Det finns INGEN separation. Ert medvetande, er medvetenhet om att ni är levande och medveten, är det Enda fältet av Medvetande – KÄRLEK – i vilket allt som är kännande har sin eviga och absolut perfekta existens. Men, som människor i form, är er medvetenhet om detta dold för er av ert eget val, därför att ni valde att uppleva livet i form som människor, och den upplevelsen är till själva sin natur allvarligt begränsande.

Ni är fria – i varje ögonblick. Det vill säga, det Ni som är ett med Källan skapades för evigt fri, därför att Källan är KÄRLEK och Kärlek tvingar, pressar, inskränker, manipulerar inte. Den accepterar, hedrar och respekterar allt hos sig självt, totalt och ovillkorligt. Och Ni är Allt hos det självt.

Som människor i form ser ni, på grund av valet ni alla gjorde att uppleva tillståndet av separation genom att inkarnera som människa, er själva till synes allvarligt begränsade både av era fysiska kroppar och av det tillstånd av oordning som ni lever i. Det är som en dröm, vilket alla i form har upplevt, som ofta verkar vara helt ologisk, och sedan vaknar ni och ser er själva återigen vara medvetna, levande och rationella. Sedan sätter ni på nyheterna och ser rapporter om så mycket som händer i världen som är totalt irrationellt, faktiskt galet. Det är ett extremt förvirrande tillstånd ni befinner er i, speciellt därför att det förefaller vara så materiellt och obestridligt verkligt.

Mänskligheten har generellt accepterat de maktstrukturer som olika sociala, kulturella och religiösa myndigheter har konstruerat över eonerna för att de få ska kunna kontrollera de många. För de många har det förefallit som om de få har haft rätten att kontrollera och styra. Emellertid, de senaste århundradena, och särskilt de senaste fem eller sex decennierna, har människor börjat ifrågasätta den rätten allt mer ihärdigt. Det är en nödvändig aspekt av er uppvaknandeprocess, för att, då de av er som läser eller lyssnar på detta, och många andra upplyftande och inspirerande meddelanden, börjar bli medvetna, blir ni var och en er egen auktoritet!

Som Ett med Källan har ni friheten och den omistliga rätten att leva i enlighet med er egen kärleksfulla vägledning från ert inre – den vägledda intuitiva känslan av vad som är rätt för er. Ingen har rätt att sätta sig över er egen suveräna auktoritet, och förstås, ni har heller inte rätt att sätta er över någon annans suveräna auktoritet över dem själva. När ni erkänner Kärlek som er natur, och hedrar den i varje ögonblick, kommer ni aldrig att välja göra något som kan skada eller betvinga någon annan.

Er uppvaknandeprocess är en växande medvetenhet om Verkligheten att Kärlek är Allt. Att det inte finns något annat än Kärlek, därför att Allt som Gud skapat är införlivat eller uppblandat i det oändliga och eviga fältet som är KÄRLEK. Mänskligheten börjar bli medveten om att bara kärlek fungerar, att bara kärlek är vettigt, och att allt som inte är i perfekt linje med Kärlek alltid leder till konflikt.

Separation är drömmen eller spelet som Ni konstruerade för att uppleva ett tillstånd som var avskilt från Kärlek. Den är i sanning ytterst omöjlig därför att, som jag sade ovan, och som många, många andra sagt er, det finns bara Kärlek, det finns ingenting annat, så upplevelsen av form – mänsklighet, alla former av liv, universum – är totalt illusorisk. Form, fysikalitet, är en mycket smart konstruktion som Ni byggde, som möjliggjorde för er att uppleva icke-verklighet som fullkomligt verklig, som ett absolut oroväckande tillstånd i vilket alla livsformer är separerade från varandra, och som överlever genom att äta varandra.

Djupt inom er har vetskapen att ni är ett med Källan alltid funnits, och kommer alltid att finnas. Därför, till och med när ni leker med konceptet av separation, och med den rädsla och ängslan som kommer därur, hoppas och tror ni fortfarande att det tillståndet kommer till ett slut och att ni blir återförenad med Källan – kanske i himlen efter er fysiska död. Då ni intensifierar det hoppet varje dag när ni går in i er heliga inre helgedom, där Kärlek vistas i väntan på er inbjudan, kommer ni att börja känna, att uppleva känslan av Källan, av Enhet, av Kärlek som omfamnar er och till fullo accepterar er precis som ni är. Allt ni behöver göra är att acceptera att alla känslor av ovärdighet eller otillräcklighet som ni känner eller upplever om er själva är ogiltiga, och då kommer Kärlek att upplösa dem.

Den stora majoriteten av er ärvde från er härstamning en känsla av att inte vara tillräckligt bra, antingen i Guds ögon, eller grannarnas, och denna känsla av personlig otillräcklighet förstärktes av den kultur ni växte upp i, och av det religiösa trossystemet (eller inget) för vilket ni exponerades under era formbara år. Att vara separerad betyder att ni känner ensamhet, och ändå ser ni överallt omkring er andra som inte är ensamma därför att de tillhör någon social grupp, en grupp jämlikar eller någon annan typ av medlemsgrupp, och eftersom ni desperat vill ha en tillhörighet, att vara accepterad, gör ni valet att vara med i en av dem, möjligen utan att ens vara medveten om att ni någonsin gjort ett sådant val.

Så mitt meddelande idag är helt enkelt att påminna er, fast och kärleksfullt, om att ni, alla medlemmar av den mänskliga rasen – och det finns absolut inga undantag! – är Guds evigt älskade barn, permanent bevarade i det oändliga fältet av Medvetande som är Källan, Moder/Fader/Gud, Kärlek, och i det tillståndet omfamnar frid, glädje och lycka er i varje ögonblick. Ni är alltid, och utan uppehåll, avbrott eller pauser av något slag, permanent Ett med Källan i perfekt och dyrkande Förening.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

 

 

 

 

Översättning: Saul

Du gillar kanske också...