Saul via John Smallman, 18 december 2016

56

Saul via John Smallman

18 december 2016

Gud finns inom er, punkt!

 

Det finns ingen anledning att vara rädd. Rädsla är en illusion, overklig, en reaktion på osäkerhet som bara dränerar er energi, för den fokuserar på framtiden och distraherar er från att leva i nu-ögonblicket som är den enda tid som existerar. Nu är var ni måste fokusera er uppmärksamhet och era känslor, och genom att göra så vara fullt medveten på ert tillstånd av närvaro precis nu. Håll intentionen att vara i detta konstanta tillstånd av närvarande medvetenhet så att ni till fullo är levande och alert, och sedan är ni öppna för de intuitiva små knuffarna, den visa vägledningen från de i de andliga sfärerna som ser till er.

Ni är konstant tillsedda av de som omedelbart skulle hjälpa er om ni kallade på dem. Ni är aldrig ensamma eller utan stöttning, men ni måste vara uppmärksamma för att kunna tillgå det som erbjuds. Ofta har ni stora förväntningar på vad er vägledning ska ge er, och missar därför ofta det som faktiskt erbjuds. Slappna av, tillåt, ta emot och njut av vägledningen som sedan mirakulöst dyker upp.

Vetande, som ni sanning gör i varje stund, att ni är gudomligt stöttade och aldrig ensamma, slappna av till Livet, i Kärlek, och låt Verkligheten i det vägleda er i varje ögonblick. Engagera er alltid kärleksfullt i andra, i alla andra! Det finns inga undantag till detta om ni vill hela er själva. Kärlek expanderar, omfamnar, stöttar och uppmuntrar, ökar er energi och vitalitet; medan rädsla avskräcker, berövar er kraft, dränerar och försvagar. Kärlek svarar på Kärlek. Rädsla svarar på rädsla. Påminn er själva ofta att ni är Kärlek, öppna er och tillåt detta komma inom er. Kärlek är som en enorm flödande flod som omsluter och omfamnar er i varje ögonblick om ni bara tillåter det. Om ni stänger den ute blir det som om ni var i floden men hade en helt omslutande torrdräkt på er, helt skyddad eller avstängd från dess varma omfamning.

Kärlek handlar om att tillåta. Ni behöver inget annat för dess syfte och avsikt är att fullständigt ingjuta och förnya ert energifält i varje stund om ni tillåter den att göra det. Då ni gör så kommer frid och belåtenhet att fylla och lyfta upp er. Fokusera inte ängsligt på konflikterna och lidandet ni ser i världen runt er medan ni funderar på vad ni skulle kunna eller borde göra åt dem, men sänd gärna er kärlek till dem som lider, men fokusera istället på den Kärlek ni är som en gudomlig skapelse. Genom att göra det förändras världen, och det är vad ni inkarnerade för att göra. Där ni fokuserar er uppmärksamhet, vilka tankar ni än har – positiva eller negativa – det för ni in i ert liv.

Det är mycket svårt för er att inte bli distraherad av det kaos och den förvirring som illusionen konstant bombarderar er med, men, ni visste att detta skulle ske innan ni gjorde valet att inkarnera i denna speciella livstid. Så, gå inom er åtminstone en gång per dag för att få kontakt med den gudomliga flamman som hela tiden brinner inom er. Det är flamman av gudomlig Kärlek från vilken ni skapades och som ni ALDRIG kan skiljas från.

Ni är redan frälsta, det finns inget ni behöver eller kan göra för att bli mer acceptabla för Gud. Gud skapade er redan perfekta, ur Kärlek, ur energifältet som är Allt Som Är, och till vilket ni för evigt är anslutna. Ni är alla Guds älskade barn och det finns inget ni någonsin kan göra som kan förändra det. Synd, hur allvarlig och oförlåtlig den än kan förefalla för er, är av illusionen, den är overklig även om den för med sig intensiv smärta och lidande till många som inkarnerats som människor. Dock är er sanna och eviga existens som Ett med varandra och med er gudomliga Källa oförändrad.

Till en början konstruerade eller byggde ni illusionen för att spela spel och uppleva separation för i Verkligheten är separation omöjlig, och det var bara genom att fantisera och bygga illusionen som ni på något sätt skulle kunna känna hur separation skulle kännas. Nu har ni fått nog av den intensiva smärta och lidande den ger er och ni vill bara vakna upp från den mardröm ni byggt. Överallt runtomkring er finns tecken på att människor, mänskligheten, vaknar upp. När livsvillkoren i illusionen blir outhärdliga väljer ni att vakna upp, och den tiden har kommit. Kraften i era uppvaknande energifält, er obrytbara anslutning till Källan, intensifieras helt enkelt för att det är vad den gör, och bara för att hjälpa till i er uppvaknandeprocess. Varande gudomliga är era verkliga önskningar helt i linje med Guds, därför är ert uppvaknande gudomligt tillförsäkrat och oundvikligt. Ni kan fortsätta att försena det, men det finns absolut ingen anledning att göra det, varför skulle ni fortsätta med upplevelser av intensiv smärta och lidande när det inte finns något krav på det?

Det verkar som om många är beroende av smärta och lidande, det har, faktiskt, blivit så vanligt att utan den känner de sig ofullbordade, att något i deras liv fattas. Guds Makt och Guds Kärlek bor i var och en av er. Ni behöver inte söka några gurus, präster, pastorer, inga mellanhänder av något slag för ni har alla er egen obrytbara anslutning till Gud som, om ni tillåter eller lyssnar på den, kommer att leda er hem. Andra kan kanske hjälpa er att finna er väg, men bara ni kan identifiera den genom ert inre vetande och sedan välja att följa den hem.

Att ni för evigt och obrytbart är Ett med Gud finns det anledning att fira. Att fira är hälsosamt, upplyftande, inspirerande och roligt. Det intensifierar era energifält så de kan expandera ut i världen, de går ihop med andra som också firar och höjer hela den planetära frekvensen så att mänsklighetens medvetenhet om sin sanna natur stiger till ytan av dess medvetande, på så sätt blir den omöjlig att förneka längre.

Förnekelse av er gudomliga natur har varit ett enormt hinder på er väg mot uppvaknande. Ni har, alltsedan separationsspelet påbörjades, varit mycket förvirrade angående livet och dess syfte på grund av minnesförlusten som är en kraftfull aspekt av det. Således har ni sökt, men inte kunnat finna, ett övertygande svar på frågan: ”Vad, om det finns ett, är syftet med livet?”. Många myter bildades med historier om gudar och gudinnor, demoner och häxor, magiker och trollkarlar, men ingen av dem erbjöd någon meningsfull hjälp eller tröst för alla krävde de er trohet till någon eller något utanför er själva.

Gud finns inom er, punkt. Det är inom er själva, och bara där, som ni kan och kommer att finna er obrytbara anslutning till Gud, Källan, Skaparen som så kärleksfullt skapat er till existens för att njuta det oändligt överflödande fulla livet, för evigt i Hans Närvaro. När ni valde att uppleva separation från er gudomliga Källa var det viktigt att ni också valde att avlägsna alla minnen av den från er medvetna medvetenhet, annars skulle ni inte kunna uppleva den känsla av separation som ni eftersträvade.

Valet att gå inom och finna Gud har alltid varit tillgängligt för er, men distraktionerna i världen utanför er själva, den overkliga världen, har förfört er i eoner med sina sirensånger som bara lett er till total besvikelse. Nu, till slut, har ni tagit ett kollektivt beslut och val att ta avstånd från distraktionerna i illusionen och återvända till medvetenheten om er sanna natur som Ett med Gud. Ert eviga Hem, det Hem ni aldrig lämnat, finns inom er, har alltid funnits där, väntar tålmodigt och kärleksfullt på att ni ska minnas och vakna upp, och det är vad mänskligheten kollektivt är på väg att göra nu.

Valet att vakna upp gjordes för mycket länge sedan, i det ögonblick den uppenbara separationen inträffade, men beslutet att fullfölja det valet gjordes för bara några årtionden sedan. Överallt runt er finns tecken på detta oundvikliga beslut, så ta mod till er och vet att ni är på väg att vakna upp från mardrömmen till full medvetenhet om er Enhet med Källan, och att er glädje och ert välbehag blir obegränsat.

Med så mycket kärlek, Saul

 

Översättning: Markku Pärssinen www-st-germain.se

 

You may also like...