Saul via John Smallman, 6 april 2019

Saul via John Smallman, 6 april 2019

Per Staffan 7 april 2019

Saul (kanaliserade meddelanden)

Ni har alla Smärta från Långt Tillbaka | Saul via John Smallman

Ni har alla smärta från långt tillbaka som behöver ses, tackas och släppas.

2019/04/06

Saul Audio Blog for Saturday April 6th

Vi ser på med glädje från de andliga rikena, eftersom mänskligheten rör sig framåt väldigt snabbt faktiskt längs sin kollektiva väg till uppvaknande. Detta uppvaknande är absolut oundvikligt eftersom kollektivt andens Enhet, vilket är livet inom mänskligheten, i alla dess många kulturer, raser, etniciteter och religiösa och politiska övertygelser, har valt att sluta spela separationsspelet. Separation var ett val för att uppleva ett helt orealistisk tillstånd, ett tillstånd där ni, var och en av de enskilda personerna, konkurrerade med varandra om resurserna för att säkerställa er överlevnad. Ursprungligen mat, skydd och kläder för era kroppar, sedan makt över andra eftersom individen tyckte att det var det enda praktiska sättet att säkerställa överlevnaden.

Men ni är alla Ett med varandra och naturligtvis med Gud/Källan/Visdomen, Skaparen av allt som finns. Det som Källan skapar är ständigt, evigt, utan slut eller avslutning, det bara är, och ingenting kan ändra eller förändra det. Därför är konkurrens med och makt över andra uddlöst och meningslöst. Hur kan du möjligtvis slå dig själv i tävling eller ha makt över dig själv? Vad du kan göra som en människa är att utvecklas genom att tillåta att du är en andlig varelse och ett med Källan och med varandra i din medvetna medvetenhet. Det är vad det innebär att vakna. Som den moderna vetenskapen definitivt har visat under de senaste två eller tre decennierna, är allting helt och hållet förknippat med och permanent kopplat till allt annat. Att det finns ett stort, omfattande, oändligt energifält av medvetande, i vilket myriader former i oändlig variation formas och sprider sig kontinuerligt, och där ingenting förloras eller förstörs. Allt som händer är att formerna fortsätter att förändras, när den Enda skapar i fullständig glädje för sin egen oändliga glädje, och det betyder självklart också för din oändliga glädje.

Det som har hänt är att ni – mänskligheten – blivit så upptagna med era egna former att ni tycker att det är oerhört svårt att öppna upp för medvetenheten om att ni alltid har varit och alltid kommer att vara oändligt mer än de former i vilka ni klär er, och det hänför er. Ni är alla oskiljaktigt Ett med det oändliga gudomliga energifältet – KÄRLEKEN. Men ni finns också som individuella uttryck för Essensen som är den ENDA när ni expanderar och delar Kärleken som ni är, var och en av er.

När ni i form använder era mänskliga hjärnor och intellekt, verkar det som en oförståelig paradox, men det är bara obegripligt på grund av de begränsningar i vilka formen som omsluter medvetandet och döljer från det dess eviga och oändliga vetande och uppenbarligen skiljer det från Sig själv. För att på nytt bekräfta att det finns det bara En, i vilken Allt Som Är har sin permanenta och eviga existens. Modern vetenskap har visat att inget material kan förstöras eller helt avlägsnas från existens, det ändras bara från form tillbaka till energi. Materia – stenar, floder, jord, metaller, växter, djur (som inkluderar människor) – är energi som har tagit form. Form har en livslängd som varierar beroende på den struktur från vilket det är gjort, medan energin är evig, den förstörs aldrig, spenderas eller avslutas.

Ni är därför varelser av oändlig energi, tillfälligt i en mycket begränsande form. Den formen har ingen makt över dig. Du kontrollerar och styr den med kraften i dina övertygelser, övertygelser som du ofta, för det mesta, är nästan helt omedveten om. Istället har du accepterat de övertygelser som inympades i dig av andra när du växte till vuxen ålder och som bekräftas dagligen av din familj, ditt samhälle, din kultur, religion, politik och miljö. Du kan ändra dina övertygelser, och du måste ändra dina övertygelser för att anpassa dem till Kärleken, till Verkligheten. Du är Kärleken inkarnerad, och Kärlek är oändlig perfektion. Den har inga problem – känslomässiga, psykiska, intellektuella eller fysiska – eller problem att lösa eller läka, men på grund av dina inympade och ogiltiga övertygelser, uppmuntrade och starkt försvarade av ditt rädslodrivna ego, så har du det.

Att ta tid att dagligen gå inåt, till den heliga inre helgedomen som ligger i frid inom var och en av er, är vägen till att kasta era ogiltiga trosuppfattningar och läka er själva. Ingen annan kan göra det för er, även om andra kanske kan erbjuda kärleksfull vägledning som kan hjälpa er att komma åt den oändliga kraft som ni har inom er. Ni kan, och om ni bestämmer och åter bestämmer er avsikt, kommer ni att läka er själva. Det kanske inte är möjligt att läka allvarlig skada eller sjukdom i era kroppar, men ni kan och kommer att läka era sinnen och hjärtan, frigöra er från lidande och komma till en plats av djup frid och självacceptans.

Ni är alla inkarnerade som människor i de perfekta kropparna och i de perfekta miljöerna för de lektioner som ni valde att presentera för er under denna livstid. Ni är precis där ni är tänkta att vara, där ni var ämnade att vara, och ni har obegränsade resurser i de andliga världarna som ni kan kalla på till stöd och vägledning dygnet runt. Dra nytta av den här kraften som finns tillgänglig för er, för den är i själva verket er, och det kommer att göra det möjligt för er att släppa övertygelser som begränsar och förtrycker er, övertygelser som inte tjänar er. Att försöka använda era intellekt för att analysera, förstå och ta bort era problem fungerar inte, för allt som händer är att de löper kontinuerligt genom era sinnen i vad som verkar vara ett oändligt och cirkulärt spår, upprepar och upprepar och därmed dränerar din energi, vilket gör att du känner dig hjälplös att göra något åt dem. Då tittar du i kylskåpet, eller kollar din telefon, eller sätter på TV: n om det är så att den är avstängd!

För att starta läkningsprocessen, sitt bara tyst i ett meditativt, kontemplativt eller djupt avslappnat tillstånd och fokusera på väggen framför dig, ditt andetag eller ett stearinljus eller en växt eller vad som helst för dig som hjälper dig att tysta ditt sinne och sakta ner dina tankar. Ta sedan emot det som kommer, utan dömande eller ilska, och fråga om det har ett meddelande till dig. Ni har alla smärta från långt tillbaka som behöver ses, tackas och släppas. Ofta kommer du att bli förvånad över vad som uppstår ur djupet av din uppmärksamhet – kanske en skamkänsla från när du var spädbarn, eller ett orättvist straff – och smärtan från det finns kvar. Titta på det, acceptera dess budskap och trösta det kärleksfullt, erbjud på så sätt det som borde ha erbjudits sedan långt tillbaka. När det ses, accepteras utan dömande av något slag – vare sig av dig själv eller av förövaren – och kärleksfullt tröstas, kommer det att börja lösas upp. Detta kan hända nästan omedelbart, eller det kan ta längre tid, så acceptera igen, insistera inte på omedelbar lättnad eftersom det givetvis är en negativ bedömning. Det inre barnet är skadat, och vägen framåt är via acceptans och tröst. Acceptera inte ditt egos påstående om att det här är onödigt, att du är vuxen nu, och att denna underblåsning av ditt lidande är barnslig. Egot påstår detta eftersom det inte vill att du ska släppa smärtan, eftersom det använder smärta och lidande till att kontrollera och styra dig. När detta händer säger du ibland eller gör något som du senare ångrar mycket.

Genom att älska och trösta ditt inre barn för smärtan och lidandet som det har uthärdat, helar du effektivt och integrerar ditt ego, vilket gör dig helhjärtad. De av er som har arbetat med små barn och spädbarn vet att deras känslor kan ta över dem mycket enkelt och ni vet att tålmodigt älska dem när de är upprörda är det bästa sättet att lugna dem och hjälpa dem att komma tillbaka till en plats av frid, så att de vet att de är älskade och accepterade. Så, ge er själva kärleken som ni skulle erbjuda till ett litet barn i nöd, och döm inte detta som barnsligt, onödigt eller dumt! Att älska er själva är absolut nödvändigt. Det är också absolut nödvändigt att förlåta er av hjärtat för eventuella misslyckanden eller fel som ni tror att ni har gjort under hela era liv. Acceptera att där ni är fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligt är exakt där ni är tänkta att vara och vet att ni är oändligt och evigt älskade av Gud, och att det tillståndet aldrig kommer att förändras. Att göra detta är en väsentlig del av ditt uppvaknande.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

Källa: John Smallman

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...