Saul via John Smallman 10 januari 2021

 

Saul via John Smallman 10 januari 2021

 

It is God’s Will that you feel His Love for you.

10/01/2021 av John Smallman

 

Saul Audio Blog for Sunday January 10th

Vi är Ett! Alla är Ett, det finns ingen separation någonsin. Det finns bara KÄRLEK, KÄLLAN, MODER/FADER/GUD, det gudomliga MEDVETENHETSFÄLTET där allt LIV är ETT. Medvetandet är evigt, evinnerligt, ett permanent tillstånd av existens, där Alltet alltid är fullt närvarande. Form är tillfälligt, och det inkluderar all form, från Multiversum till den minsta sub-atompartikel som er vetenskap är medveten om, eller något mindre än till och med det. Ni är för det mesta medvetna om att era mänskliga kroppar består av miljarder celler och biljoner mindre partiklar som alla samverkar i perfekt harmoni i en frisk kropp. På samma sätt är era kroppar alla sammankopplade till varandra och till multiversum. Separation är en illusion, allt påverkar allt annat, precis som varje till synes separat medvetandeenhet påverkar alla andra.

Medvetenhet om detta är nu välkänt, även om det inte är så väl förstått, och denna medvetenhet leder fler och fler människor till insikten att vars och ens tankar, attityder, ord och handlingar verkligen påverkar alla andra, och det gynnar därför alla att vara endast kärleksfulla, inklusive naturligtvis de som faktiskt väljer att sätta som avsikt att vara mycket positivt kärleksfulla vad som än uppstår. Fler av er som läser eller lyssnar på detta och andra kärleksfulla meddelanden gör redan detta val dagligen, det är därför ni valde att bli inkarnerade nu för att hjälpa till i det kollektiva uppvaknandet. Varje dag fortsätter processen att accelerera när vi närmar oss detta mirakulösa ögonblick.

Under den mellanliggande perioden, låt er inte distraheras från era väsentliga och individuella uppgifter att hjälpa till i uppvakningsprocessen, de uppgifter som ni alla valt så entusiastiskt att utföra innan ni inkarnerades. Ni är var och en, utan några undantag, absolut väsentliga aspekter av den kollektiva processen, så släpp alla tvivel som ni kan ha om dess verklighet, för den har planerats gudomligt och utförs perfekt för att den är den gudomliga viljan, och den är alltid perfekt förverkligad. När du vaknar kommer du att veta vilken ära och glädje det har varit för dig att delta, även om du nu mycket väl kan fyllas med tvivel. Tvivel och osäkerhet är viktiga aspekter av spelet, drömmen eller möjligen mardrömmen som presenteras för dig som en människa i form som du snart ska vakna ifrån.

Ja, naturligtvis kommer jag än en gång att påminna er om nödvändigheten av att gå inåt dagligen, till era heliga inre helgedomar, att öppna era hjärtan så fullständigt som ni kan och sedan bjuda in Kärleken för att öppna dem ännu mer när den omsluter er i sin oändligt kärleksfulla omfamning. Ni har verkligen INGEN aning om hur djupt älskade ni alla är – alla medvetna entiteter utan undantag. Det är extremt svårt för er att till och med tänka er att förstå medan ni är i mänsklig form, på grund av de allvarliga begränsningar som varandet i form lagts på er, vilket allt är en del av det kollektiva valet att uppleva separationens overklighet!

Så gå inåt, bjud in och låt Kärleken omfamna dig, och känn att dina tvivel och din osäkerhet minskar och upplöses. Det är Guds vilja att du känner Hans Kärlek till dig. Anledningen till att du oftast inte gör det eller inte kan det, kan bero på att du, efter att ha valt att uppleva separation från Gud, har en djupt underliggande känsla av att du har förolämpat din Skapare, Kärleken och att du är ovärdig att vara i den gudomliga Närvaron och känna den allomfattande Kärlek som erbjuds dig i varje ögonblick.

Du skapades helt Fri. Ja, du är Ett med Moder/Fader/Gud, och därför oskiljaktig från den Enda, och ändå är du också fri. Som människa i form är det ganska paradoxalt att engagera sig och försöka förstå. Ja, du är fri, och Gud återkallar aldrig eller stör den okränkbara friheten. Du skapades till Guds like, Som är fri, av Gud Som gav dig allt – det finns inga saker! – Allt som Hon är. Vad jag och så många andra försöker få dig att förstå är att du verkligen för alltid är Fri och att du för alltid är oändligt älskad. Det finns inget du kan göra för att ändra det, men du kan och har valt att inte tro det

Nu är det dags att frigöra ert grepp om denna ogiltiga tro och att vakna upp till glädjen som är ert rättmätiga arv som det Gudomliga barnet. Det är den gudomliga Viljan för er, den gudomliga Viljan är alltid den. Att gå inåt, till den verkligt heliga inre helgedomen som alltid finns inom dig och väntar på att välkomna dig, är det mest effektiva sättet på vilket du kan börja förstå och känna detta. Meditation, kontemplation eller enkel avkoppling utan några förväntningar är vägen till denna förståelse, till denna upplevelse av stor inre frid och glädje.

Väldigt få av er kan helt befria er från distraherande tankar och impulser – kolla telefonen, gå igenom kylskåpet, kolla de senaste nyheterna – och du ser ofta detta som ett misslyckande från din sida. Det är det verkligen inte! Ni har alla ett ego, det är en uppdelad del av ditt sinne som alltid kommer att försöka reagera känslomässigt på det minsta drama som du blir medveten om. Dess ursprungliga syfte var att skydda dig från överhängande och oväntade hot – det kallas ofta ”flykt eller kamp” -syndromet, och det har varit mycket användbart – men med tiden har det för de flesta blivit deras identitet! Och det är det inte!

Det söker dock oändligt och entusiastiskt din odelade uppmärksamhet, det är den narcissistiska aspekten av en personlighet och var nödvändig i spädbarnsåldern när din förmåga att kommunicera meningsfullt med dina föräldrar, vårdare eller syskon var extremt begränsad. Men det var tänkt att växas ifrån försiktigt när du mognade genom tonåren och utvecklades till vuxen ålder. Tyvärr blev de flesta av er traumatiserade i spädbarnsålder och barndom – psykiskt och/eller fysiskt – och det traumat läktes inte vid eller strax efter den tidpunkt då det inträffade. För de flesta är det alldeles för smärtsamt att komma ihåg vad som orsakade det, och så blir det emotionella svaret på hot av något slag kvar. Egot behåller därför sitt kraftfulla inflytande över dig, vilket får dig att reagera med rädsla eller ilska för tillfället, ofta ganska onödigt, och får dig ofta att känna dig skyldig eller skämmas senare.

Så nu när ni är medvetna om detta – och de flesta av er är det! – är det dags att släppa ert impulsiva behov av en omedelbar reaktion eller reaktion på en händelse, och ni har förmågan att pausa tillfälligt när något, till synes hotfullt, uppstår i er miljö. Tid tillbringad inom er, i lugn meditation eller kontemplation, är en övning som leder er framåt i ett fridsutrymme där ni kommer att finna frid, och det inneboende behovet av att reagera omedelbart kommer att avta och bli mycket mindre intensivt, så att ni kan vara kärleksfulla vad som än kan uppstå i era dagliga liv. När fler och fler människor kan leva så här kommer brådskan till konflikt att minska och konflikt kommer att inträffa mycket mindre ofta.

Denna förmåga att pausa blir allt vanligare över hela världen, trots vad ni kanske hör eller läser på mainstream eller sociala medier, och är en mycket positiv indikation på att kollektivet förbereder sig för uppvaknandet. Vet att allt är verkligen bra och att ert uppvaknande går framåt, mycket vackert, precis som gudomligt planerat.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...